Wypowiedzenie umowy chwilówki i odstąpienie od pożyczki - jak to zrobić?

Według obowiązującej ustawy o prawach konsumenta, wszelkie umowy zakupu lub skorzystania z konkretnej usługi, które są zawierane przez Internet, mogą zostać rozwiązane bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od momentu zawarcia tej umowy...

Według obowiązującej ustawy o prawach konsumenta, wszelkie umowy zakupu lub skorzystania z konkretnej usługi, które są zawierane przez Internet, mogą zostać rozwiązane bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od momentu zawarcia tej umowy. Warto jednak dowiedzieć się, w jaki sposób możemy tego dokonać, jak i również na jakich warunkach odbywa się odstąpienie od umowy.

Firmy pożyczkowe, a odstąpienie od umowy

Możliwość ze zrezygnowania z usługi przez Klienta dotyczy również chwilówek oraz pożyczek ratalnych. W umowie ramowej każdego produktu finansowego, znajduje się poszczególna informacja, w jaki sposób można tego dokonać, a także, czy w związku z podjęciem takiej decyzji, przyjdzie nam się zmierzyć z konkretnymi konsekwencjami.

Już wiemy, że mamy na zerwanie umowy 14 dni od momentu jej zawarcia. Nie jest jednak tak, że oddajemy dokładnie taki sam kapitał, jaki pożyczyliśmy. W takich okolicznościach dochodziłoby do wielu wyłudzeń pożyczek. Klienci pożyczali by określoną kwotę, a po 14 dniach składaliby wypowiedzenie. Później mają jeszcze oni najczęściej 30 dni na oddanie całego zobowiązania. Zatem jeszcze przy okazji zyskaliby dodatkowe 2 tygodnie na spłatę pożyczki.
Tak naprawdę wygląda to nieco inaczej. Ponieważ nie tylko muszą w wyznaczonym trybie spłacić całe zobowiązanie. Ustawa informuje o tym, że Klienci mają na to od 3 do 30 dni. Dodatkowo za każdy dzień przetrzymywania pożyczonej kwoty, czyli od momentu podpisania umowy do momentu oddania pieniędzy naliczane są odsetki kapitałowe, które również należy pokryć w wyznaczonym czasie.

Okazuje się również, że Klienci często muszą oddać wszelkie inne pozostałe koszty, takie jak prowizja bądź opłata przygotowawcza. Ponieważ są to opłaty pobrane za przygotowanie oraz udzielenie pożyczki. Zatem jest ona jakby już wcielona w życie i nawet rezygnując z umowy nie wymigamy się z naliczonych wcześniej opłat.

Prawo nie tylko po stronie konsumenta

Należy mieć na uwadze, że prawo związane z odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny, leży po stronie nie tylko konsumenta, ale również instytucji finansowej. Mowa tutaj jest nie tylko o firmach pozabankowych, ale i również bankach.
Zwykle jest to dokładnie określone w umowie ramowej. Najczęściej firmy pożyczkowe zastrzegają sobie taką możliwość z 7-dniowym, bądź 14-dniowym okresem wypowiedzenia. Dla konsumenta oznacza to, że w tym czasie będzie musiał oddać niezwłocznie całą pożyczoną kwotę. Na pewno dla wielu osób byłaby to bardzo niekomfortowa sytuacja. Należy jednak pamiętać, że raczej firmy nie stosują tego typu czynności. Chyba, że widzą, iż istnieje ryzyko braku spłaty pożyczki, zatem zależy im przede wszystkim na zabezpieczeniu swoich finansów.

Zerwanie umowy po 14 dniach

Czy jest możliwe wypowiedzenie umowy bez podania przyczyny po 14 dniach od momentu jej zawarcia? Okazuje się, że ustawa o prawach konsumenckich milczy na ten temat. Jednak taka możliwość wcale nie jest wykluczona. Najwięcej będzie zależeć od treści umowy, a także praw jakimi może kierować się konsument.

Najczęściej taka możliwość wynika z porozumienia stron. Jeżeli mamy na myśli zerwanie umowy od chwilówki, po okresie 14 dni od momentu zawarcia umowy, to zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie po prostu wcześniejsza spłata pożyczki. Większość firm nie tylko pozwala na skorzystanie z takiego rozwiązania, ale nawet oddaje pieniądze za niewykorzystany okres spłaty. Jedynym minusem takiego rozwiązania jest to, że musimy spłacić pożyczkę przed terminem. Natomiast zerwanie umowy zazwyczaj wiąże się z określonym czasem na uregulowanie tego typu spraw.

Brak spłaty w terminie wyznaczonym po zerwaniu umowy

Musimy naprawdę dobrze przemyśleć sobie to, czy rezygnacja z umowy w ciągu ustawowo przyznanych 14 dni, rzeczywiście będzie dla nas korzystna. W końcu jak już wcześniej wspomniano Pożyczkodawca po otrzymaniu takiego wniosku, daje nam określony czas na spłatę całego zobowiązania.
Warto wtedy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy faktycznie zdążymy spłacić całą kwotę w tym terminie. Inaczej nasze opóźnienie w spłacie może zostać potraktowane w bardzo rygorystyczny sposób.

Mając podpisaną umowę i cały czas trzymając się jej treści, nawet jeżeli spóźnimy się ze spłatą pożyczki w wyznaczonym terminie, to nadal te konsekwencje zwykle następują stopniowo. Na początku do naszego długu doliczane są koszty nieterminowości w postaci odsetek za opóźnienie. Następnie mamy do czynienia z otrzymywanymi monitami, a dopiero później podejmowane są inne kroki windykacyjne. Zwykle skierowanie sprawy do sądu, a także wpisanie naszych danych do baz dłużników, traktowane jest jako ostateczność.

W przypadku, kiedy jednak rezygnujemy z umowy, to wszystkie zawarte w niej warunki jednocześnie przestają nas obowiązywać. Zatem, jeżeli spóźnimy się ze spłatą zobowiązania w wyznaczonym terminie od razu możemy zostać za to dość mocno pociągnięci do odpowiedzialności. Przede wszystkim Pożyczkodawca może nasze dane wpisać do rejestrów dłużników, a także od razu skierować sprawę do sądu. Dlatego dobrze jest przemyśleć, czy na pewno poradzimy sobie z terminową spłatą pożyczki. W tym celu dobrze jest się zapoznać z dokładnymi warunkami, jakie są zawarte w umowie. Ponieważ faktycznie później może się okazać, że zadamy sobie tak zwany „strzał w kolano”.

Jak wygląda odstąpienie od umowy w poszczególnych firmach?

Już wiemy, że według ustawy o prawach konsumenckich, Pożyczkobiorca w ciągu 14 dni może odstąpić od umowy, jednocześnie nie podając przyczyny swojej decyzji. Jednak z tej okazji jest on zobowiązany do uregulowania całej kwoty w terminie od 3 do 30 dni. Warto dowiedzieć się, z jakimi konkretnie warunkami spotkamy się podczas odstąpienia umowy zawartej w konkretnych firmach.

Lednon

- termin na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny - 14 dni
- sposób odstąpienia od umowy - wystosowanie pisemnego oświadczenia z podpisem Pożyczkobiorcy. Oświadczenie musi zostać wysłane na adres poczty elektronicznej.
- termin spłaty pożyczki po odstąpieniu od umowy - 30 dni
- koszty odstąpienia od umowy - naliczone odsetki za cały okres od momentu zawarcia umowy, do chwili spłaty zobowiązania

Szybka Gotówka

- termin na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny - 14 dni
- sposób odstąpienia od umowy - oświadczenie musi zostać wysłane na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy lub na adres elektroniczny
- termin spłaty pożyczki po odstąpieniu od umowy - brak informacji
- koszt odstąpienia od umowy - odsetki określone w Umowie, naliczone za okres - od zawarcia umowy do oddania całej należności

Alfakredyt

- termin na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny - 14 dni
- sposób odstąpienia od umowy - oświadczenie może zostać wysłane bezpośrednio na adres pocztowy, bądź w formie skanu na adres elektroniczny
- termin spłaty pożyczki po odstąpieniu od umowy - 30 dni od momentu złożenia oświadczenia
- koszt odstąpienia od umowy - Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty całej kwoty pożyczki

Extraportfel

- termin na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny - 14 dni
- sposób odstąpienia od umowy - oświadczenie wysłane pocztą, bądź skan oświadczenia wysłany na pocztę elektroniczną
- termin spłaty pożyczki po odstąpieniu od umowy - 30 dni
- koszt odstąpienia od umowy - brak informacji na ten temat w Umowie Ramowej Pożyczki

Pożyczkomat:

- termin na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny - 14 dni
- sposób odstąpienia od umowy - złożenie oświadczenia drogą pisemną, wysyłając na adres pocztowy, bądź w formie skanu na adres eketroniczny
- termin spłaty pożyczki po odstąpieniu od umowy - 30 dni
- koszt odstąpienia od umowy - Pożyczkobiorca musi opłacić odsetki za każdy dzień od momentu zawarcia umowy, aż do uregulowania opłaty. Odsetki te wynoszą obecnie 0,027% za każdy dzień.

ViaSMS

- termin na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny - 14 dni
- sposób odstąpienia od umowy - złożenie oświadczenia drogą mailową, bądź wysłanie go pocztą
- termin spłaty pożyczki po odstąpieniu od umowy - 30 dni
- koszt odstąpienia od umowy - brak dokładnych informacji na ten temat w umowie ramowej pożyczki

Wonga

- termin na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny - 14 dni
- sposób odstąpienia od umowy - złożenie oświadczenia drogą mailową, bądź wysłanie go pocztą
- termin spłaty pożyczki po odstąpieniu od umowy - 30 dni
- koszt odstąpienia od umowy - brak informacji na temat wysokości naliczanych odsetek lub pozostałych kosztów. Jednak w przypadku opóźnienia w uregulowanie zadłużenia po odstąpieniu od umowy, należy spodziewać się naliczania odsetek karnych.

Co ciekawe, serwis również w umowie ramowej udostępnia informacje na temat możliwości jej wypowiedzenia. Jest to możliwe, bez uiszczania żadnych dodatkowych opłat, z okresem wypowiedzenia wynoszącym 30 dni. Takie oświadczenie o wypowiedzeniu umowy należy koniecznie złożyć drogą pisemną lub wysłać na pocztę elektroniczną. Tutaj Klienci muszą zmierzyć się z uregulowaniem całej kwoty do momentu dokonania wpłaty.
Tutaj takie prawo do wypowiedzenia umowy ma również Pożyczkodawca, który po takiej deklaracji zachowuje jeszcze 2-miesięczny okres wypowiedzenia. W tym przypadku Pożyczkodawca jest zobowiązany do podania przyczyny złożonego wypowiedzenia.

Pożyczka Plus

- termin na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny - 14 dni
- sposób odstąpienia od umowy - złożenie oświadczenia drogą mailową, bądź wysłanie go pocztą
- termin spłaty pożyczki po odstąpieniu od umowy - 30 dni
- koszt odstąpienia od umowy - dodatkowym kosztem, z jakim muszą się zmierzyć osoby składające odstąpienie od umowy, jest naliczanie odsetek kapitałowych naliczonych w terminie 30 dni od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu umowy. Odsetki te wynoszą 0,027% za każdy dzień. Natomiast jeżeli dojdzie do opóźnienia w spłacie, czyli Klient przekroczy termin 30 dni, wtedy wysokość odsetek wzrośnie do 0,038% za każdy dzień.

W przypadku tego serwisu również możemy mówić o możliwości złożenia wypowiedzenia. Tylko dlatego, ponieważ podpisując umowę z Pożyczką Plus zawieramy umowę na czas nieokreślony. W większości przypadków pożyczek, umowa jest zawierana jest wyłącznie na czas trwania pożyczki. Natomiast tutaj kolejny raz nie będziemy podpisywać umowy, ponieważ jest ona akceptowana przez dwie strony na samym początku.
Dlatego właśnie obowiązuje taki termin jak wypowiedzenie ramowej umowy pożyczki. Klientowi przysługuje do tego prawo z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Natomiast, jeżeli takie wypowiedzenie zostanie złożone przez Pożyczkodawcę, to wtedy zostaje zachowany dwumiesięczny okres wypowiedzenia.

Okazuje się, że Pożyczkodawca może również złożyć wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli rzeczywiście będzie miał ku temu odpowiednie przesłanki. Najczęściej powodem złożenia natychmiastowego wypowiedzenia jest opóźnienie w spłacie miesięcznej raty, które wynosi więcej niż 30 dni, brak prawidłowych danych składanych w czasie zawierania umowy, utrata zdolności kredytowej w trakcie spłaty zobowiązania. Natychmiastowe wypowiedzenie umowy wiąże się z obowiązkiem natychmiastowej spłaty całego zobowiązania. Jeżeli Klient się nie dostosuje do takiego obowiązku, to niestety będzie musiał się liczyć z poważnymi konsekwencjami, nawet z natychmiastowym przeniesieniem sprawy na drogę sądową.

Kredyty odnawialne

Jeżeli mamy do czynienia z umowami zawieranymi wyłącznie na okres trwania pożyczki, to jednocześnie zdecydowanie rzadziej, albo w ogóle nie będziemy mogli skorzystać z drugiej opcji, czyli wypowiedzenia umowy. Zwykle takie działanie mija się z celem. W końcu chwilówki najczęściej zaciągane są na okres 30 dni. Natomiast konsekwencją wypowiedzenia, jest jeszcze okres ochronny, zwykle trwający od 1 do 2 miesięcy od momentu złożenia wypowiedzenia. To znacznie dłużej, niż przeciętny okres trwania pożyczki.

Dlatego takie rozwiązanie stosowane jest w przypadku pożyczek odnawialnych. Może się nawet okazać, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, iż skorzystało z takiego rodzaju pożyczki. Czasami takie informacje nie są przekazywane wprost, ale możemy je dopiero znaleźć po szczegółowym zapoznaniu się z treścią umowy.
Gdy umowa w dniu zaciągania pożyczki jest podpisywana na czas nieokreślony, wtedy faktycznie możliwość wypowiedzenia umowy jest jak najbardziej słuszny. Chyba nikt nie chce się wiązać z usługami jednej firmy do końca swojego życia.

Oczywiście jeżeli złożymy wypowiedzenie, a nadal spłacamy zobowiązanie, należy spodziewać się określonego terminu na spłatę całego zobowiązania. Jeżeli sobie tego dobrze nie przemyślimy, to niestety w niektórych sytuacjach możemy okazać się bardziej stratni, niż to się wydawało na samym początku.
Szczególnie, jeżeli do spłacenia mamy jeszcze sporą kwotę. W końcu w przypadku pożyczek ratalnych, zwykle zapożyczamy się na kwoty zdecydowanie wyższe niż 1000 złotych. Dlatego, jeżeli zostało nam jeszcze do uregulowania co najmniej kilka lub kilkanaście tysięcy, odpowiedzmy sobie na pytanie, czy w ogóle poradzimy sobie z jednorazową spłatą tak dużej sumy.

Po wypowiedzeniu umowy, firma może potraktować nas zupełnie inaczej niż w przypadku naliczania kosztów nieterminowości w ramach trwającej umowy. Nasza sprawa może zostać automatycznie poddana windykacji, bądź też możemy spodziewać się natychmiastowego wszczęcia procedury sądowej.

Wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym

Zapoznając się szczegółowo z treścią umowy o chwilówkę lub pożyczkę ratalną, możemy natrafić na ryzyko złożenia przez Pożyczkodawcy wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. Czego możemy spodziewać się po takiej definicji? Okazuje się, że przede wszystkim mowa jest o wypowiedzeniu umowy, bez zachowania tak zwanego okresu wypowiedzenia. Zatem natychmiast Pożyczkodawca może żądać od nas zwrotu wszystkich należności lub daje nam na to bardzo krótki okres czasu.
Oczywiście takie posunięcie ze strony Pożyczkodawcy możemy odczytać dla nas jako bardzo niekorzystne. Szczególnie jeżeli jeszcze musimy uregulować bardzo dużą sumę, którą w ogóle nie dysponujemy. Jednak to nie może być „widzimisie” serwisu pożyczkowego, który nagle w połowie trwania umowy zaskakuje nas tego typu wypowiedzeniem. Pożyczkodawca do podjęcia takich kroków musi mieć jasne i solidne podstawy. Najczęściej do nich zalicza się:

brak terminowej spłaty pożyczki - najczęściej taką informację możemy przeczytać w treści umowy, która dotyczy nieterminowej spłaty zobowiązania. Jeżeli zaczynamy zalegać z naszymi zobowiązaniami, to zwykle Pożyczkodawca informuje nas o różnych konsekwencja. Najczęściej są to odsetki karne, wszczęcie czynności windykacyjnych, umieszczenie danych Klienta w bazach dłużników lub przekierowanie sprawy do sądu. Należy oczywiście pamiętać, że do takich działań Pożyczkodawca może dołączyć również wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takich okolicznościach będziemy musieli w bardzo krótkim terminie oddać całe nasze zobowiązanie.

podanie fałszywych danych do umowy - jeżeli w czasie trwania umowy wyjdzie na jaw, że posługiwaliśmy się nieprawidłowymi lub sfałszowanymi danymi, Pożyczkodawca ma prawo do niezwłocznego złożenia wypowiedzenia.

brak zdolności kredytowej - jest to raczej przyczyna wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, który raczej dotyczy pożyczek ratalnych. Ponieważ właśnie w przypadku takich dłuższych umów, Pożyczkodawca może jeszcze przeprowadzać weryfikację naszej zdolności kredytowej. Jeżeli okaże się ona zbyt niska, to wtedy taka umowa może być natychmiast zerwana. Nie dzieje się jednak to raczej w czasie aktualnie spłacanej pożyczki. Już wiemy, że takie umowy są zawierane na okres nieokreślony, czyli na przestrzeni tylu lat możemy korzystać wiele razy z pożyczek w oparciu o jedną umowę. To właśnie dlatego firma może sprawdzać nasza zdolność kredytową, ponieważ i ona może ulec zmianie. Przy pierwszej pożyczce mogliśmy wykazywać się wysoką zdolnością kredytową, dzięki czemu wsparcie zostało nam przyznane. Ale już przy kolejnej mogą pojawić się pewne problemy ze spłatą. Dlatego firma musi zerwać z nami umowę, ponieważ w innym przypadku bylibyśmy cały czas jej pełnoprawnymi Klientami.

Mądre pożyczanie to podstawa

W wielu przypadkach powinniśmy skupić się przede wszystkim na mądrym i przemyślanym pożyczaniu. Wszelkie rozwiązania takie jak wypowiedzenie umowy, odstąpienie od pożyczki, czy też przedłużenie terminu płatności, możemy traktować jako wyjścia awaryjne z mało komfortowych dla nas sytuacji.
Jednak czasami opłaca się poświęcić zdecydowanie więcej czasu na poszukiwanie takiego Pożyczkodawcy, z którego usług na pewno będziemy zadowoleni niż nieustanne korzystanie ze wspomnianych rozwiązań.

W tym celu dobrze jest korzystać z różnego rodzaju opinii przedstawianych przez konsumentów, którzy mieli do czynienia z konkretnymi chwilówkami lub pożyczkami ratalnymi. Dzięki temu dowiemy się, czego rzeczywiście możemy się spodziewać po danej firmie. Należy również dokładnie określić wszystkie nasze oczekiwania. Jest to podstawowy krok w dążeniu do idealnej pożyczki, z której będziemy zadowoleni.

Niestety cały czas postępujemy zbyt pochopnie. Chwilówki rzeczywiście wyróżniają się tym, że bez problemu możemy je zaciągnąć praktycznie „od ręki”. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które muszą mieć pieniądze na już. Jednak pamiętajmy, że działanie pod presją czasu, nie przyniesie nam niczego dobrego. Przede wszystkim podejmiemy wiele niesłusznych decyzji. Raczej skorzystamy z oferty firmy, która jako pierwsza przyjdzie nam do głowy, a nie ta, która będzie miała dla nas przygotowaną najlepszą ofertę.

Wystarczy poświęcić odrobinę czasu na to, by później móc uniknąć wszystkich sytuacji. W końcu odstąpienie od pożyczki jest niczym innym jak rezygnacją z usług firmy, z których nie jesteśmy do końca zadowoleni. Być może przez to stracimy sporo czasu i pieniędzy.
Natomiast jeżeli dokonamy słusznego wyboru, wtedy na pewno nie będziemy musieli martwić się składaniem żadnych oświadczeń.

Prezentowane w serwisie oferty pożyczek pozabankowych przez Internet (tak zwane chwilówki), nie są udzielane przez serwis Procredit.pl lecz przez niezależne firmy zewnętrzne.

Procredit.pl to porównywarka chwilówek online, są to pożyczki pozabankowe, udzielane online bez wychodzenia z domu.

Porównujemy najpopularniejsze chwilówki na rynku, w tym pożyczki bez BIK, darmowe chwilówki i pożyczki na raty.

Procredit.pl jest niezależną porównywarką, nie jesteśmy powiązani z żadną z firm pożyczkowych, nie ingerujemy w opinie i oceny firm w naszym serwisie. Staramy się rzetelnie prezentować aktualne dane na temat każdej z pożyczki, jednak nie możemy zagwarantować ich zgodności z faktycznym stanem.

Przed zaciąnięciem pożyczki należy zawsze upewnić się co do kosztów zaciągnięcia chwilówki oraz kosztów związanych z nieterminowością. Nie należy zaciągać chwilówek na spłatę innych zobowiązań.