Monit - co to jest i ile kosztuje? O monitach przy chwilówkach

Podczas ubiegania się o chwilówkę, specjaliści zawsze radzą, by dokładnie zapoznać się ze wszystkimi kosztami nieterminowości. Są to opłaty doliczane w momencie, kiedy zaczniemy spóźniać się ze spłatą pożyczki w wyznaczonym terminie...

Podczas ubiegania się o chwilówkę, specjaliści zawsze radzą, by dokładnie zapoznać się ze wszystkimi kosztami nieterminowości. Są to opłaty doliczane w momencie, kiedy zaczniemy spóźniać się ze spłatą pożyczki w wyznaczonym terminie. Oczywiście do nich zaliczają się odsetki za opóźnienie, ale nie zapominajmy również o innych kosztach. Wśród nich często pojawiają się również opłaty związane z wysyłaniem monitów.

Monit - co to jest?

Monit jest niczym innym jak upomnieniem wysyłanym przez Pożyczkodawcę do swojego Klienta, z ponagleniem dotyczącym uregulowania zaległej wpłaty. Zatem monity są wysyłane do Pożyczkobiorców w momencie kiedy ten zaczyna spóźniać się ze spłatą chwilówki. Samo wysyłanie monitów może być dla nas mało istotną kwestią. Jednak jeżeli zorientujemy się, że za przygotowanie i wysłanie każdego monitu często jesteśmy obciążani dodatkowymi kosztami, wtedy na pewno zaczniemy interesować się tym tematem nieco bardziej.

Najczęściej monity wysyłane są w określonych odstępach czasu, natomiast ich koszt waha się od kilku złotych do nawet 150 złotych za wysłanie jednego pisma lub osobiste odwiedziny konsultanta w miejscu zamieszkania spóźnialskiego Pożyczkodawcy. Zatem jeżeli nie jesteśmy pewni, czy faktycznie uda nam się spłacić całą pożyczkę w wyznaczonym terminie, warto zainteresować się, jakie ewentualnie koszty dodatkowe poniesiemy za otrzymywanie monitów od konkretnej firmy.

Najczęściej wysyłane monity

Firmy w Umowie Ramowej od razu zastrzegają sobie, jakie monity będą wysyłane lub dostarczane do Klienta, gdy ten zacznie spóźniać się z terminem płatności. Wśród nich wymienia się:

monity wysyłane drogą elektroniczną - firmy pożyczkowe najczęściej wybierają właśnie tę formę wysyłania powiadomień o minionym terminie zobowiązania. Niektóre monity wysyłane w postaci e-maila są bezpłatne. W innych firmach każdorazowe przygotowanie takiego monitu spowoduje naliczenie opłaty w wysokości od kilku do kilkunastu złotych.

monity wysyłane poprzez wiadomość SMS - drugim sposobem wysyłania przypomnień, jeżeli chodzi o częstotliwość zastosowania, jest monit w formie wiadomości SMS. Rzeczywiście takich upomnień spóźnialscy Klienci mogą otrzymywać nawet kilkanaście w ciągu miesiąca. Opłaty za tego typu monity są bardzo zbliżone do wiadomości elektronicznych.

monity telefoniczne - są stosowane zdecydowanie rzadziej niż dwie poprzednie formy wysyłania upomnień. W tym przypadku również możemy mówić o nieco większych kosztach. Ponieważ za jeden taki telefon, niezależnie czy go odbierzemy, czy będzie to wiadomość nagrana na pocztę głosową lub też wiadomość głosowa, zapłacimy od kilkudziesięciu złotych do nawet 100 złotych.

monity wysyłane listem poleconym - gdy już otrzymamy wezwanie do zapłaty poprzez pismo polecone, możemy spodziewać się również tego, że to będzie przedsądowe wezwanie do zapłaty. Najczęściej Pożyczkodawca wysyła nam je w sytuacji, kiedy mimo wcześniejszych monitów, nadal zobowiązanie pozostaje nieuregulowane. Oczywiście będzie to monit dość kosztowny. W niektórych przypadkach może kosztować on nawet 100 złotych. Zatem jeżeli będziemy mieli do czynienia z tego typu monitami, które zwykle są wysyłane po miesiącu, to najczęściej na naszym koncie i tak już mamy spore zadłużenie. Dlatego doliczenie takiej kwoty jest jeszcze tylko kolejną kwotą, z którą niestety za nasze spóźnienie, będziemy musieli się uporać.

osobista wizyta w domu dłużnika - jest to metoda najrzadziej stosowana. Jeżeli mimo wcześniejszych wysyłanych monitów nadal nie doszło do spłacenia zobowiązania, wtedy właśnie firmy pozwalają sobie na bezpośrednie odwiedziny w domu Klienta. Oczywiście nie będzie to zbyt miła wizyta, ponieważ za fatygowanie się konsultanta do naszego mieszkania, będziemy musieli uregulować dodatkową opłatę. Zwykle waha się ona od 100 do nawet 150 złotych za jednorazową wizytę.

Im dłużej będziemy zwlekać z opłaceniem pożyczki, tym niestety również będziemy ponosić większe koszty związane z brakiem terminowości. Dlatego nie bagatelizujmy wysyłanych monitów, tylko potraktujmy je jako mobilizację do jak najszybszej spłaty pożyczki. Jeżeli w danym czasie nie możemy spłacić całego zobowiązania, to powinniśmy przynajmniej jak najszybciej skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Pamiętajmy, że Pożyczkodawcy również zależy na odzyskaniu swoich wierzytelności, dlatego możemy spodziewać się tego, że zostanie zaproponowany nam inny sposób uregulowania zobowiązania.

Przykładowe koszty monitów w znanych firmach pożyczkowych

Tanikredyt.pl

Brak informacji na temat kosztów ponoszonych z racji wysyłanych monitów. Jednak w Umowie Ramowej znajduje się przesłanka, iż Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość wysyłania pisemnych monitów do dłużnika, maksymalnie 2 razy w ciągu miesiąca. Jednocześnie odstęp między wysyłanymi upomnieniami, nie może być mniejszy niż 10 dni.

Vivus.pl

Serwis Vivus również nie przekazuje żadnych informacji na temat kosztów wysyłanych monitów. Jednak można spodziewać się, że Pożyczkodawca będzie próbował skontaktować się z dłużnikiem drogą telefoniczną, poprzez wysyłanie wiadomości SMS, a także wiadomości elektronicznych.

Pożyczkomat

W Umowie Ramowej nie znajdziemy żadnych danych dotyczących kosztów związanych z wysyłaniem monitów. Pożyczkodawca jednak zastrzega sobie możliwość wysyłania upomnień między innymi w postaci wiadomości SMS, poczty elektronicznej, czy też pisemnych wezwań do zapłaty. Dodatkowo Pożyczkodawca może wykonywać bezpośrednie telefony do Klienta w celu windykacji swoich należności.

NetCredit.pl

Kolejny serwis, który podejmuje się wysyłania monitów w postaci wiadomości SMS, wiadomości e-mail, kontaktów telefonicznych, bądź też poprzez wysyłanie pisemnych wezwań do zapłaty. Niestety w Umowie Ramowej nie znajdziemy żadnych dodatkowych informacji na temat kosztów wysyłanych monitów, jak i również ich częstotliwości.

Viasms.pl

Serwis Viasms.pl zastrzega sobie możliwość wysyłania monitów w celu upomnienia Pożyczkobiorców o minionym terminie spłaty. Jednak na stronie internetowej Pożyczkodawcy nie ma dostępu do Umowy Ramowej. Dlatego zanim skorzystamy z tej pożyczki, koniecznie trzeba zapoznać się ze szczegółowymi informacjami oraz zawarta tabelą opłat i prowizji.

Miloan

W tym przypadku Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość wysyłania monitów drogą elektroniczną, poprzez wiadomości SMS, pisemne wezwania, a także drogą telefoniczną. Dodatkowo Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość dochodzenia swoich wierzytelności przy pomocy osób trzecich lub innego podmiotu.

Łatwykredyt.pl

Pożyczkodawca Łatwykredyt.pl wysyła monity, ale dokładnie określa, iż za ich wystosowywanie nie pobiera żadnych dodatkowych opłat. Możemy zatem spodziewać się upomnień wysyłanych drogą elektroniczną, w postaci wiadomości SMS, drogą telefoniczną, a także w postaci pisemnych wezwań.

Alfa Kredyt

Alfa Kredyt jasno nie określa, kiedy, a także jakie monity będą wysyłane przez Pożyczkodawcę. Jednak możemy się domyślać, że spóźnialscy Klienci będą otrzymywać takie wezwania do zapłaty. Wniosek nasuwa się po kolejnej konsekwencji, jaką ma być wpis danych do Biur Informacji Gospodarczej. Należy pamiętać, iż takie dane zostaną umieszczone dopiero wtedy, kiedy faktycznie Pożyczkobiorca nadal nie ureguluje swoich należności, mimo wysyłanych monitów.

Solven

Solven jest Pożyczkodawcą, który również przypisuje sobie prawo do wysyłania monitów. Upomnienia będą wysyłane w postaci wiadomości SMS, wiadomości elektronicznych, drogą telefoniczną, a nawet poprzez bezpośrednią wizytę w miejscu zamieszkania dłużnika. Dodatkowo można spodziewać się tego, że list zwykły z wezwaniem do zapłaty zostanie wysłany 10 dni po pierwotnym. Natomiast ostateczne pismo wysłane listem poleconym, zostanie wysłane najwcześniej po 25 dniach od pierwotnego terminu spłaty.

Visset.pl

Korzystając z usług serwisu Visset.pl musimy liczyć się z odpowiednimi kosztami za wysyłanie monitów:
- wysłanie wiadomości tekstowej w formie SMS, VMS, e-mail - 6 zł
- monit drogą telefoniczną - 15 zł
- upomnienie wysłane drogą listowną - 40 zł
- wezwanie do zapłaty - 60 zł
- ostateczne wezwanie do zapłaty o charakterze przedsądowym - 85 zł

MoneyMan

Brak terminowej spłaty pożyczki w serwisie MoneyMan skutkuje wysyłaniem monitów w formie e-mail, wiadomości SMS, wezwań drogą pocztową, poprzez kontakt telefoniczny, jak i również bezpośrednie wizyty w miejscu zamieszkania Klienta.

Extra Portfel

Firma zastrzega sobie próbę skontaktowania się z dłużnikiem poprzez wiadomości sms, e-mail, wysyłanie pism drogą pocztową, a także kontakt telefoniczny. Oczywiście takie działania windykacyjne mogą być przekierowane na inną firmę.

Ekassa

Serwis Ekassa nie informuje o potrącaniu kosztów z tytułu wysyłanych monitów. Możemy jednak spodziewać się, że upomnienia będą wysyłane drogą elektroniczną, w formie wiadomości SMS, drogą telefoniczną, a także poprzez wysyłanie pisemnych wezwań do zapłaty.

Lendon

Serwis Lendon zastrzega sobie możliwość wysyłania monitów drogą elektroniczną, w postaci wiadomości sms, listów, a także kontaktu telefonicznego. Wszystko w celu próby odzyskania wierzytelności.

Wonga

Serwis Wonga wszystkim Klientom, którzy spóźniają się ze spłatą swojego zobowiązania w wyznaczonym terminie, wysyła upomnienia w postaci, wiadomości SMS, e-mail, wiadomości głosowych bądź listów. Dodatkowo firma zastrzega sobie kontakt telefoniczny z Klientem, bądź złożenie mu bezpośredniej wizyty w jego miejscu zamieszkania.

Halopożyczka

Serwis Halopożyczka podejmuje się standardowych działań, jeżeli chodzi o wszczęcie windykacji oraz odzyskanie należnych wierzytelności. Wysyłanie monitów odbywa się standardowymi drogami, które były opisane w przypadku poprzednich Pożyczkodawców.

Credistar

Tutaj także mamy do czynienia z wysyłaniem monitów drogą elektroniczną, w postaci pisemnych wezwań do zapłaty bądź w formie wiadomości tekstowych. Czynności takie mogą być podejmowane bezpośrednio przez Pożyczkodawcę, bądź też pośrednika, czyli wynajęte firmy windykacyjne.

Ferratum

W tym serwisie zostaną podjęte oczywiste działania mające na celu odzyskanie należności. Wysyłane monity będą w formie wiadomości elektronicznych, wiadomości sms. Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z dłużnikiem drogą telefoniczną, jak i również poprzez wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty.

Wandoo

W przypadku braku terminowej wpłaty, Klienci mogą spodziewać się otrzymywania monitów wysyłanych drogą elektroniczną, w formie wiadomości e-mail, bądź też poprzez pocztę - pisemne wezwania do zapłaty. Dodatkowo Pożyczkodawca może kontaktować się również drogą telefoniczną. Wszystkie czynności związane z próbą odzyskania należności mogą być przekazane osobom trzecim.

Szybka Gotówka

Serwis podejmuje się standardowych działań windykacyjnych. Dzięki wysyłanym monitom, Pożyczkodawca nie tylko informuje Klientów o minionym terminie, ale również dodatkowo chce zmobilizować do jak najszybszego uregulowania całego zobowiązania.

Pożyczka Plus

W przypadku serwisu Pożyczka Plus stosuje się standardowe działania mające na celu próbę odzyskania wierzytelności. Monity wysyłane są między innymi w formie e-mail, wiadomości SMS, lub też pisemnych wezwań do zapłaty.

Credit.pl

Tak jak poprzedni pożyczkodawcy, serwis Credit.pl, również stosuje te same działania windykacyjne. Dodatkowo można jeszcze spodziewać się tego, iż czynności polegające na odzyskaniu zadłużenia, mogą być przekierowane na inny podmiot.

Sposoby na uniknięcie naliczania kosztów nieterminowości

Jeżeli chcemy uniknąć naliczania kosztów nieterminowości, a także pozostałych konsekwencji, z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć, dobrze jest skorzystać z różnych opcji proponowanych bezpośrednio przez Pożyczkodawców. Do nich zalicza się głównie możliwość przedłużenia terminu spłaty oraz zaciągnięcie refinansującej pożyczki. Oczywiście, jeżeli będziemy zainteresowani takimi opcjami, to dodatkowo musimy dokonać opłaty w wysokości oczekiwanej przez Pożyczkodawcę. Najczęściej taka prowizja musi być opłacona z góry, jeszcze zanim minie pierwotny termin spłaty. Poniżej zostaną przedstawione przykładowe kwoty zarówno dla przedłużenia terminu spłaty, jak i również zaciągnięcia pożyczki refinansującej.

Koszty przedłużenia terminu spłaty

Łatwykredyt.pl

Jeżeli zdecydujemy się na przedłużenie terminu spłaty w serwisie Łatwykredyt.pl, to będziemy musieli liczyć się z uregulowaniem opłaty w wysokości od 0 do 27,5 procent od wartości pożyczki.

Visset.pl

W przypadku serwisu Visset.pl mamy możliwość przedłużenia terminu spłaty o 7, 14 lub 30 dni. Oczywiście w związku z taką możliwością musimy liczyć się z poniesieniem opłaty prolongcyjnej:
- Za przedłużenie terminu spłaty o 7 dni zapłacimy - od 46 zł dla pożyczki w wysokości 300 zł do 650 zł dla pożyczki w wysokości 5000 złotych.
- Za przedłużenie terminu spłaty o 14 dni zapłacimy - od 78 zł dla pożyczki w wysokości 300 zł do 1050 zł dla pożyczki w wysokości 5000 złotych
- Za przedłużenie terminu spłaty o 30 dni zapłacimy - od 111 zł dla pożyczki w wysokości 300 zł do 1550 zł dla pożyczki w wysokości 5000 złotych

Credit.pl

Serwis udostępnia swoim Klientom możliwość skorzystania z przedłużenia terminu spłaty pożyczki. Jednak w związku z tym Klienci są zobowiązani do uregulowania konkretnych opłat:
- za przedłużenie terminu spłaty o 5 dni - prowizja waha się od 17 zł dla pożyczki w wysokości 100 zł do 667 zł dla pożyczki w wysokości 4000 zł
- za przedłużenie terminu spłaty o 15 dni - prowizja waha się od 25 zł dla pożyczki w wysokości 100 zł do 1000 zł dla pożyczki w wysokości 4000 zł
- za przedłużenie terminu spłaty o 30 dni - prowizja waha się od 30 zł dla pożyczki w wysokości 100 zł do 1200 zł dla pożyczki w wysokości 4000 zł

Koszty refinansowania pożyczki

Ekassa.com

Jest to serwis, w którym możemy ubiegać się o refinansowanie pożyczki. Jednak w związku z tą formą odroczenia terminu spłaty należy opłacić następującą prowizję:
- od 10 do 27% - za pożyczkę refinansującą na 3 tygodnie
- od 12 do 28% - za pożyczkę refinansującą na 4 tygodnie
- od 13 do 28,7% - za pożyczkę refinansującą na 5 tygodni
- od 15 do 29,5% - za pożyczkę refinansującą na 6 tygodni
- od 17 do 30% - za pożyczkę refinansującą na 7 tygodni
- od 20 do 31% - za pożyczkę refinansującą na 8 tygodni

Szybka Gotówka

Serwis pozwala swoim Klientom skorzystać z pożyczki refinansującej z oprocentowaniem w wysokości 10% w skali roku. Jednocześnie Klienci są zobowiązani do uregulowania prowizji, jeżeli chcą skorzystać z tej formy przedłużenia terminu płatności:
- pożyczka refinansująca z terminem 7 dni - prowizja w wysokości 11% wartości pożyczki
- pożyczka refinansująca z terminem 14 dni - prowizja w wysokości 17% wartości pożyczki
- pożyczka refinansująca z terminem 30 dni - prowizja w wysokości 27,5% wartości pożyczki

Monity, a Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Jak widać w powyższym zestawieniu, bardzo mało firm udzielających chwilówki, tak naprawdę w danej chwili nalicza koszty za wysyłane monity. Dzieje się tak, ponieważ wiele instytucji naliczało strasznie wysokie opłaty za każdy wysyłany monit. Niestety osoba, która spóźniała się ze spłatą zobowiązania, potrafiła każdego dnia otrzymać przypomnienie o minionym terminie. Nietrudno się domyślić, że firmy prowadzące taką politykę doprowadzały swoich Klientów do naprawdę dużych długów.
Sprawie przyjrzał się nawet UOKiK. Jedną z instytucji, która dostała upomnienie o zbyt wysokich kosztach wysyłanych monitów, był Bank Zachodni WBK. To właśnie z tego powodu firmy pożyczkowe, które udzielają chwilówek nie pobierają raczej opłat za wysyłanie monitów, a jeżeli już takie opłaty są pobierane, to nie przesadzają z częstotliwością wysyłania powiadomień.

Otrzymanie monitu i co dalej?

Gdy już jednak zdarzyło Ci się spóźnić ze spłatą pożyczki w wyznaczonym terminie i na Twoje nazwisko przyszedł monit, pod żadnym pozorem nie należy go lekceważyć. Już wiesz, że w niektórych firmach mamy do czynienia z płatnym wysyłaniem upomnień. Zatem za każdy monit jaki otrzymasz, będziesz musiał ponieść dodatkowe koszty. Warto jak najszybciej uporać się ze spłatą zobowiązania. Jeżeli jednak okaże się, że nie masz takiej możliwości, to wcale nie zwalnia Cię z tego, by jak najszybciej skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. W ten sposób przynajmniej otrzymasz propozycję spłacenia pożyczki na raty lub skorzystać z możliwości przedłużenia terminu spłaty.

Na pewno nie należy bagatelizować otrzymywanych monitów. Pamiętaj, że jeżeli minie przynajmniej 30 dni od momentu wysłania monitu, a także przynajmniej 60 dni od pierwotnej daty spłaty zobowiązania, Twoje dane mogą trafić do Biur Informacji Gospodarczej. Oczywiście Twoje zadłużenie musi być wyższe niż 200 złotych. Jeżeli już jednak Twoje dane trafią do baz dłużników, możesz się spodziewać większych problemów w przypadku próby zaciągnięcia pożyczki lub kredytu w innej instytucji finansowej. Nawet jeżeli uregulujesz zobowiązanie, to przez pięć kolejnych lat, Twoje dane widnieją jako osoba mająca problemy ze spłatą.

Jeszcze gorsze konsekwencje poniesiesz w sytuacji, kiedy przyjdzie Ci się zmierzyć z pisemnym wezwaniem do zapłaty. Zwykle jest to przedsądowe pismo. Dodatkowo masz określony czas na to, by zareagować na wezwanie do zapłaty. Najczęściej na uregulowanie całego zadłużenia masz 7 lub 14 dni od momentu otrzymania takiego pisma. W sytuacji kiedy nie odniesiesz się do takiego monitu, rzeczywiście Twoja sprawa może wylądować w sądzie.

Pożyczanie i spłacanie w terminie

Tak naprawdę zapobieganie takim konsekwencjom, jakimi są wysyłane monity, powinno odbywać się jeszcze na etapie ubiegania się o pożyczkę. W takich okolicznościach należy koniecznie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy faktycznie pożyczanie pieniędzy na takich warunkach, nie stworzy Ci jeszcze większych problemów finansowych. Nie pożyczaj więcej niż potrzebujesz. Dodatkowo zawsze dokładnie zastanów się nad tym, czy na pewno poradzisz sobie ze spłatą w wyznaczonym terminie. Jeżeli tylko masz w tym przypadku jakiekolwiek wątpliwości, lepiej wstrzymaj się z zaciągnięciem pożyczki.
Pamiętaj również zawsze o dokładnym zapoznaniu się z treścią umowy. Ponieważ po jej podpisaniu obowiązują Cię wszystkie warunki, które są w niej zawarte.

Prezentowane w serwisie oferty pożyczek pozabankowych przez Internet (tak zwane chwilówki), nie są udzielane przez serwis Procredit.pl lecz przez niezależne firmy zewnętrzne.

Procredit.pl to porównywarka chwilówek online, są to pożyczki pozabankowe, udzielane online bez wychodzenia z domu.

Porównujemy najpopularniejsze chwilówki na rynku, w tym pożyczki bez BIK, darmowe chwilówki i pożyczki na raty.

Procredit.pl jest niezależną porównywarką, nie jesteśmy powiązani z żadną z firm pożyczkowych, nie ingerujemy w opinie i oceny firm w naszym serwisie. Staramy się rzetelnie prezentować aktualne dane na temat każdej z pożyczki, jednak nie możemy zagwarantować ich zgodności z faktycznym stanem.

Przed zaciąnięciem pożyczki należy zawsze upewnić się co do kosztów zaciągnięcia chwilówki oraz kosztów związanych z nieterminowością. Nie należy zaciągać chwilówek na spłatę innych zobowiązań.