Licytacje komornicze - kiedy komornik może sprzedać majątek?

Bardzo dużo mówi się o osobach, które niestety wpadły w tak zwaną spiralę długów. Jednak mało wiemy na temat tego, w jaki sposób do tego doszło, a także w jaki sposób możemy się przed tym ustrzec.

Bardzo dużo mówi się o osobach, które niestety wpadły w tak zwaną spiralę długów. Jednak mało wiemy na temat tego, w jaki sposób do tego doszło, a także w jaki sposób możemy się przed tym ustrzec. Moment, w którym komornik zaczyna nachodzić dłużnika i egzekwować jego majątek, jest uznawany za jeden z najgorszych. Do licytacji komorniczej dochodzi w momencie, kiedy dłużnik nie jest w żaden sposób wypłacalny. Oczywiście trzeba dokładnie poznać swoje prawa, ale i również zakres obowiązków, jakie do wypełnienia będzie miał komornik.

Licytacja komornicza - kogo może spotkać?

Zastanawiasz się nad tym, jaką kwotę musisz pożyczyć, a następnie nie oddać, by doszło do licytacji komorniczej? Okazuje się, że wcale nie ma tutaj mowy o milionach złotych, ale już nawet o drobnych kwotach. Według prawa, nie ma żadnego limitu, który określałby wysokość długu jako wystarczający by licytacja komornicza doszła do skutku. Przede wszystkim decydującym czynnikiem w tym przypadku będzie czas, a także wyrok sądu. Ponieważ od tego będzie zależeć, czy komornik ma prawo sięgnąć prywatnego majątku dłużnika, czy jednak osoba winna pieniądza otrzyma dodatkowy czas na spłatę zobowiązania.

Zanim jednak dojdzie do kluczowej rozprawy w sądzie, zwykle mija trochę czasu. Z jednej strony wierzyciele zaczynają po prostu od naliczania karnych odsetek. Następnie wysyłane są upomnienia w postaci różnych monitów. Jeżeli takie kroki nie skutkują, wierzyciel często decyduje się na przekazanie sprawy specjalnej firmie windykacyjnej. Oczywiście taka firma dolicza sobie jeszcze dodatkową prowizję za odzyskanie długu, co jest doliczane do zobowiązania dłużnika. Jeżeli nawet takie działania nie przyniosą oczekiwanego skutku, wtedy dopiero sprawa kierowana jest do sądu.
Inni wierzyciele decydują się na zdecydowanie mniejszą ilość działań. Gdy tylko minie termin płatności, mogą oni wysłać tak zwane przedsądowe wezwanie do zapłaty. Najczęściej w piśmie zawarty jest termin 14 dni na oddanie całego zadłużenia. Jeżeli w tym czasie nie dojdzie do zwrotu zobowiązania, sprawa kierowana jest na drogę sądową.

Licytacja komornicza - co to jest?

Chociaż wszystkie osoby obawiają się zajęcia majątku przez komornika, a także późniejszej licytacji, to tak naprawdę niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, na czym dokładnie taka licytacja polega. Okazuje się, że w tym celu koniecznie trzeba odnieść się do art. 867 Kodeksu Postępowania Cywilnego. W przepisach mowa jest o uzyskaniu części majątku, który ma zostać przeznaczony na poczet zaspokojenia żądań jego wierzyciela.
W tym artykule dowiemy się dokładnie wszystkiego na temat sprzedaży w przypadku zajętych ruchomości przez komornika. Na pewno podczas pierwszej licytacji komorniczej możemy mówić o określeniu wartości początkowej. Nie może być ona wyższa, niż trzy czwarte szacunkowej wartości. Okazuje się, że nie zawsze dane ruchomości są sprzedawane podczas pierwszej licytacji. Jeżeli jednak dojdzie do drugiej licytacji, wtedy możemy mówić o jeszcze niższej wartości nieruchomości. Ponieważ cena wywoławcza nie może być wyższa niż połowa wartości szacunkowej. Oczywiście cena sprzedaży podczas licytacji komorniczej, musi być ostatecznie wyższa od ceny wywoławczej.
Zwykle dłużnik, którego ruchomości podlegają licytacji komorniczej, dowiaduje się o tym procesie sprzedaży trzy dni przed planowaną licytacją. Jest to termin najpóźniejszy. Wszystkie ruchomości, które wcześniej nie były używane, które według art. 865 Kodeksu Cywilnego stanowią przedmiot obrotu handlowego, mogą być przeznaczone do komisu. Czyli do miejsc, w których dane ruchomości zostaną sprzedane po cenach hurtowych. W przypadku, gdy nie będzie można udokumentować tych cen, wtedy cena sprzedaży musi być niższa o 25% od wartości szacunkowej.

Zajęcie ruchomości przez komornika

Oczywiście zanim dojdzie do sprzedaży ruchomości podczas licytacji komorniczej, wcześniej musimy dowiedzieć się, w jaki sposób dochodzi do zajęcia tychże ruchomości. Przede wszystkim egzekucją nie może zajmować się obojętnie jaki komornik. Musi on należeć do okręgu, w którym ruchomości podlegają zajęciu. Istnieje możliwość wybrania konkretnego komornika przez wierzyciela.
Jednak jeżeli dojdzie do zajęcia ruchomości przez komornika, który został specjalnie wybrany przez wierzyciela, po wszystkim i tak musi on poinformować komornika działającego przy sądzie rejonowym, z którego został wydany nakaz egzekucji.

Zajmowane przez komornika mogą być ruchomości, które znajdują się we władaniu dłużnika, bądź też już we władaniu samego wierzyciela. Często jest jednak tak, że dane ruchomości znajdują się we władaniu osób trzecich. W momencie, kiedy te osoby zgodzą się na zajęcie komornicze, bądź też przyznają, że są one tak naprawdę własnością dłużników, wtedy komornik ma prawo je faktycznie zająć. Komornik musi się dostosować do swoich obowiązków. Zatem nie ma możliwości zajęcia większej ilości ruchomości niż te, które w zupełności zaspokoją całe zapotrzebowanie wierzyciela.

Nieco inaczej przebiega egzekucja ruchomości, która ma więcej niż jednego właściciela. Wtedy mowa jest o tak zwanego egzekucji ułamkowej. Pozostali współwłaściciele danej ruchomości mogą żądać sprzedaży całej rzeczy.
Formalne zajęcie ruchomości odbywa się poprzez wpisanie tego zajęcia do specjalnego protokołu. Wtedy opis trafia nie tylko do samego dłużnika, ale również do współwłaściciela ruchomości, którzy jednocześnie nie są traktowani jako dłużnicy. Dłużnik jak najszybciej po otrzymaniu protokołu musi powiadomić komornika o nazwiskach osób będących współwłaścicielami danej nieruchomości. Jednocześnie tym osobom przysługuje zwolnienie od wykonania tejże egzekucji.

Trzeba się liczyć z tym, że nawet po dokonaniu zajęciu ruchomości, dochodzi do dalszego postępowania w sądzie. Może również dojść do postępowania egzekucyjnego przeciwko nabywcy. W sytuacji kiedy dochodzi do przerwania zajęcia ruchomości, komornik zajmuje się usuwaniem ruchomości, które nie zostały zajęte.

Prawo pozwala, by zajęcie ruchomości odbywało się w obecności wierzyciela. W takich okolicznościach komornik jest zobowiązany do powiadomienia go o terminie zajęcia konkretnych rzeczy. Jeżeli wierzyciel nie zjawi się w danym miejscu o wskazanym czasie, wtedy do zajęcia ruchomości dojdzie bez jego udziału. Innym przypadkiem jest to, kiedy wierzyciel oczekuje, iż komornik powiadomi go o terminie zajęcia ruchomości, a urzędnik się nie dostosowuje do tej prośby. Wtedy wierzyciel oczywiście ma prawo do tego, by sprawdził zajęcia komornicze.
Czasami dochodzi do sytuacji, kiedy podczas procesu egzekucji dochodzi do zajęć ruchomości na poczet kilku wierzycieli. Takie informacje oczywiście powinny znaleźć się koniecznie w spisanym protokole.

Zajęciu mogą podlegać również pieniądze należące do dłużnika. Jeżeli jednak nie są one wystarczające na wszystkich wierzycieli, którzy domagają się zwrotu pieniędzy od danej osoby, wtedy gotówka kierowana jest na rachunek depozytowy sądu. Stamtąd przelewane są już podzielone kwoty do konkretnych wierzycieli. Należy pamiętać, iż komornik po zajęciu konkretnych ruchomości, musi je oznaczyć specjalnym znakiem. W ten sposób, by było widoczne iż konkretna ruchomość podlega egzekucji.
Mimo, że konkretne ruchomości zostały zajęte przez komornika, nadal jeszcze do momentu sprawy, zostają one we władaniu dłużnika. Jeżeli jednak pojawią się inne przeszkody, w takich okolicznościach możemy spodziewać się przekazania zajętych ruchomości innym osobom, pełniącym w takim przypadku rolę dozorcy.
Dłużnicy, lub wyznaczone osoby, które po zajęciu komorniczym zajmują się nadzorowaniem ruchomości w taki sposób, by nie straciły one swojej wartości, muszą przekazać je komornikowi w momencie, kiedy nadejdzie taki nakaz. Tak jak w przypadku osoby wyznaczonej na dozorcę, może dojść do zwrotu wydatków związanych z przechowywaniem zajętych ruchomości. Natomiast dłużnik oraz jego rodzina takich praw już nie mają. Oczywiście komornik za wykonanie wszystkich swoich czynności otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie. Jeżeli jednak dłużnikowi wyda się one niestosowne, to przysługuje mu oczywiście możliwość złożenia zażalenia.

Licytacja komornicza - jakie ruchomości podlegają procesowi licytacji?

Próba odzyskania długu przez komornika w postaci zajęcia ruchomości należących do dłużnika, jest już ostatecznym krokiem do zamknięcia sprawy pomiędzy wierzycielem, a jego dłużnikiem. Tak naprawdę nie ma wyszczególnionej listy, która konkretnie wskazywałaby jakie przedmioty mogą podlegać egzekucji komorniczej, a które nie. Najczęściej są to wszystkie przedmioty, które wyróżniają się jakąkolwiek wartością. Najczęściej jednak mowa jest o sprzęcie elektronicznym oraz elektrycznym. Czyli o sprzęcie RTV oraz AGD. Dodatkowo zajęciu komorniczemu podlegają samochody oraz inne pojazdy. Jednak, jeżeli komornik lub rzeczoznawca w mieszkaniu dłużnika dostrzeże inne przedmioty wykazujące konkretną wartość, mogą one zostać wskazane do zajęcia. Mowa w tym przypadku chociażby o meblach, a nawet zwierzętach, jeżeli to nie będzie łamać przepisów praw obrony zwierząt.

Zajęciu komorniczemu podlega również wynagrodzenie bądź świadczenia społeczne. Oczywiście w tym przypadku mowa jest o konkretnych kwotach, które nie mogą pozbawić dłużnika możliwości egzystencji. W przypadku umów cywilnoprawnych istnieje możliwość zajęcia całej wypłaty, chyba że dłużnik dowiedzie, iż jest to jego jedyne źródło utrzymania.
Dłużnicy utrzymujący się z pozyskiwanych świadczeń rentowych oraz emerytalnych, które są im wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nie muszą się obawiać, że zostaną całkowicie pozbawieni środków do życia. W takich okolicznościach komornik może zająć maksymalnie jedną czwartą wypłacanego im świadczenia.

Kiedy możemy spodziewać się licytacji komorniczej

Już wiemy, że jeżeli nie będziemy spłacać zadłużenia w wyznaczonym terminie, to jednocześnie będziemy mogli spodziewać się podjęcia różnych kroków, by wierzyciel mógł odzyskać od nas nieuregulowane zobowiązanie.
Najwięcej problemów mogą sprawiać chwilówki oraz pożyczki ratalne, które nie tylko nie są przez nas spłacane, ale również nie wykazujemy dobrej woli, by skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta w celu przedstawienia swoich problemów. Okazuje się, że często tak naprawdę niewiele wystarczy, by nasza sytuacja finansowa wyglądała zupełnie inaczej.

Jeżeli już nam się zdarzy, by nie spłacić pożyczki ratalnej lub chwilówki w wyznaczonym terminie, to nie czekajmy na to, aż sytuacja rozwiąże się samoistnie. Ponieważ będziemy mogli czekać na ten moment bardzo długo, może się nawet go w ogóle nie doczekamy. W końcu jest to tak, jakbyśmy rzeczywiście chcieli wygrać los na loterii, ale jednocześnie nie podejmujemy żadnych działań, by w ogóle taki los zakupić.
Firmy pozabankowe, które zajmują się udzielaniem chwilówek oraz pożyczek ratalnych, zaraz po upłynięciu pierwotnego terminu zaczynają naliczać odsetki związanie z nieterminową spłatą. Następnie do dłużnika wysyłane są monity. Jeżeli te kroki nie zadziałają, wtedy najczęściej sprawa przekierowana jest do firmy windykacyjnej. Brak reakcji na postępowanie windykacyjne doprowadzi nas na salę rozpraw. Powinniśmy jednak być świadomi tego, że przez ten czas od momentu upłynięcia terminu spłaty, dojdzie do naliczenia bardzo wysokich kosztów nieterminowości. W związku z tym nasze zadłużenie może być już nawet kilkakrotnie większe od tego, jakie zostało nam przyznane.
Jeżeli jednak wykażemy dobrą wolę i jak najszybciej skontaktujemy się z Biurem Obsługi Klienta, to faktycznie istnieje możliwość, by bez problemu rozłożyć płatność na mniejsze raty, dokonać przedłużenia terminu spłaty, bądź też skorzystać z pożyczki refinansującej. Rzadko kiedy zdarza się, że firma pożyczkowa na nasz wniosek odpowiada negatywnie. W końcu Pożyczkodawcy również zależy na jak najszybszym odzyskaniu pieniędzy. Dzięki czemu zaproponują harmonogram spłaty dostosowanych do naszych możliwości finansowych.

Do licytacji komorniczej może dojść również w przypadku braku płatności innych zobowiązań. Mowa jest tutaj głównie o braku płatności za media, a nawet przejazd komunikacją miejską na gapę. We wszystkich tych okolicznościach możemy spodziewać się, że nasze dane trafią do bazy dłużników. Natomiast od tego kroku już naprawdę niewiele brakuje, by doszło do rozprawy w sądzie, a także zapadnięcia wyroku o egzekucji komorniczej.

Licytacja komornicza - kto ma ostatnie zdanie w tym temacie?

Jeżeli interesuje nas to, czy każda rzecz może trafić na licytację komorniczą, a także zostać sprzedana za dowolną cenę, to trzeba uświadomić sobie, iż wszystkie dziania muszą podlegać przepisom prawnym. Chociaż mowa jest ogólnie o przedmiotach wykazujących jakąkolwiek wartość, to jednak zajęciu nie mogą podlegać przedmioty służące do codziennego użytku, jak i również do wykonywania obowiązków służbowych. Zatem komornik nie może zajmować kosmetyków, bielizny, czy innych tego typu przedmiotów. Dodatkowo chronione przed zajęciem są wszelkie odznaczenia, medale, a także symbole religijne. Dłużnicy cały czas uczący się lub studiujący mogą być spokojni o swoje materiały naukowe. Ponieważ nie mogą one zostać zajęte przez komornika.

Zajęcie ruchomości jest jeszcze etapem, kiedy możemy mówić o naprawdę niewielkich kwotach. Ponieważ tak naprawdę, kiedy dochodzi do braku spłaty kredytów o bardzo wysokich sumach, w tym między innymi kredytów mieszkaniowych lub hipotecznych, możemy spodziewać się zajęcia nieruchomości. Wtedy niestety dłużnicy muszą najczęściej pogodzić się ze stratą praktycznie całego swojego majątku.

Jak uchronić się przed licytacją komorniczą?

Powyżej zostały już opisane sytuacje, które obejmują licytację komorniczą, a także jakie prawa i obowiązki ma komornik, a także jakie prawa i obowiązki spoczywają po stronie dłużnika. Jednak oczywiście najlepszym rozwiązaniem będzie uniknięcie tej sytuacji. Dobrze jest zatem wiedzieć, w jaki sposób tak naprawdę możemy uchronić się przed licytacją komorniczą. W końcu nie od dziś wiadomo jest, że zdecydowanie lepiej jest zapobiegać niż później próbować uporać się z sytuacjami, na które rzeczywiście później możemy nie mieć wpływu.

Stosując się do tych kilki rad, możesz uchronić się przed stratami swojego majątku:

Pożyczaj z głową - bardzo często problemy finansowe biorą się z nieprzemyślanych pożyczek lub kredytów. Decydujemy się na zbyt duże kwoty, lub też zbyt krótki okres spłaty. Niestety jeżeli nie mamy odpowiednich dochodów, by móc spłacić chwilówkę w wyznaczonym terminie, szybko przekształci się ona w przeterminowane zobowiązanie. Dodatkowo często zaciągamy szybkie pożyczki w celu spełnienia swoich marzeń lub chwilowych zachcianek, a jednocześnie wcale sobie nie przemyślimy, czy później znajdziemy środki finansowe na spłatę zobowiązania. Dlatego tak ważne jest, by dokładnie ocenić naszą sytuację finansową, zanim podejmiemy się pożyczki lub kredytu.

Zawsze czytaj umowę przed jej podpisaniem - podpisanie umowy pożyczkowej bez dokładnego zapoznania się z jej treścią, może przyczynić się do naprawdę poważnych problemów finansowych. Szczególnie, jeżeli nie współpracujemy z firmami do końca uczciwymi. Niestety zawarcie umowy, doprowadza zwykle do ponoszenia wszelkich konsekwencji. W tym również do naliczania olbrzymich kosztów nieterminowości, z którymi dłużnicy nie są w stanie sobie i tak poradzić.

Sprawdź rozwiązania dla nieterminowych Klientów - często banki lub prywatni Pożyczkodawcy proponują swoim Klientom wiele różnych rozwiązań, w przypadku kiedy Klienci zaczną lub widzą, że spóźnią się z płatnością. Do takich rozwiązań zalicza się m.in. przeniesienie terminu spłaty, zaciągnięcie pożyczki refinansującej, rozbicie płatności na mniejsze raty, czy też skorzystanie z wakacji kredytowych. Często wystarczy skorzystanie tylko z jednej opcji, by nasza sytuacja finansowa znacząco się poprawiła.

Poinformuj Biuro Obsługi Klienta o swoich problemach finansowych - gdy już widzimy, że nasza sytuacja finansowa naprawdę wygląda niekorzystnie, w takich okolicznościach powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z konsultantami serwisu pożyczkowego, banku lub innej instytucji, której jesteśmy winni pieniądze. Chowanie głowy w piasek nie tylko nam nic nie pomoże, ale jest najgorszą strategią, jaką tylko możemy obrać. W takich okolicznościach możemy spodziewać się niestety tego, że zostaniemy odebrani jako Klienci, którzy z premedytacją nie chcą oddać swojego zobowiązania lub też tacy, którzy bagatelizują wszelkie wezwania do zapłaty. Przez to Wierzyciel będzie przechodził do kolejnych kroków w celu próby odzyskania swoich pieniędzy.

Dąż do jak najszybszej spłaty zobowiązania lub rozbicia jej na mniejsze raty - często nasze zaległości finansowe wcale nie wynikają z problemów, które przyczyniają się do całkowitego braku pieniędzy. Czasami mamy do czynienia z brakiem odpowiedzialnego zarządzania pieniędzmi. Na przykład uważamy, że jeszcze zdążymy spłacić nasze zobowiązanie, a w międzyczasie wydajemy pieniądze na rzeczy, które nie do końca są potrzebne. W takich okolicznościach powinniśmy jak najszybciej zmotywować się do spłaty zobowiązania i zrezygnowania z pewnych przyjemności lub innych wydatków na poczet jak najszybszej spłaty zadłużenia.

Skorzystaj z kredytu konsolidacyjnego - ciekawym rozwiązaniem może okazać się na przykład kredyt lub pożyczka konsolidacyjna. Oczywiście przed zaciągnięciem nowego zadłużenia, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy rzeczywiście nowe zobowiązanie będzie dla nas korzystniejsze niż dotychczasowe pożyczki i raty, które musimy spłacić? A także odpowiedzmy sobie na pytanie, czy będziemy sumiennie spłacać taki kredyt lub pożyczkę.

Dąż do ugody w sądzie lub z komornikiem - Nawet jeżeli znajdziemy się na rozprawie sądowej, podczas której ma paść decyzja o zajęciu komorniczym, mamy nadal szansę dążenia do ugody z wierzycielem. Identycznie jest w przypadku, kiedy musimy już wpuścić komornika do naszego domu lub mieszkania. Dobrze jest ciągle próbować negocjować warunki spłaty. Niektórzy z nich po skontaktowaniu się z wierzycielami, dopuszczają regularną spłatę niewielkich kwot. W ten sposób wierzyciel będzie widział, że przynajmniej dłużnik stara się, by oddać całą należność.

Korzystając z tych rad, możemy ostatecznie nie dopuścić do tego, by doszło do licytacji komorniczej. Niestety ten krok najczęściej prowadzi do tego, że już ostatecznie musimy pożegnać się z majątkiem, na który często pracowaliśmy wiele długich lat.

Prezentowane w serwisie oferty pożyczek pozabankowych przez Internet (tak zwane chwilówki), nie są udzielane przez serwis Procredit.pl lecz przez niezależne firmy zewnętrzne.

Procredit.pl to porównywarka chwilówek online, są to pożyczki pozabankowe, udzielane online bez wychodzenia z domu.

Porównujemy najpopularniejsze chwilówki na rynku, w tym pożyczki bez BIK, darmowe chwilówki i pożyczki na raty.

Procredit.pl jest niezależną porównywarką, nie jesteśmy powiązani z żadną z firm pożyczkowych, nie ingerujemy w opinie i oceny firm w naszym serwisie. Staramy się rzetelnie prezentować aktualne dane na temat każdej z pożyczki, jednak nie możemy zagwarantować ich zgodności z faktycznym stanem.

Przed zaciąnięciem pożyczki należy zawsze upewnić się co do kosztów zaciągnięcia chwilówki oraz kosztów związanych z nieterminowością. Nie należy zaciągać chwilówek na spłatę innych zobowiązań.