Ile może zabrać komornik z pensji? Podpowiadamy!

Pożyczanie pieniędzy, a także późniejsze problemy ze spłatą mogą przyczynić się ostatecznie do tego, że do naszych drzwi zapuka komornik. Oczywiście, zanim doprowadzimy do takiej sytuacji...

Pożyczanie pieniędzy, a także późniejsze problemy ze spłatą mogą przyczynić się ostatecznie do tego, że do naszych drzwi zapuka komornik. Oczywiści, zanim doprowadzimy do takiej sytuacji, powinniśmy robić wszystko, by jak najszybciej uregulować nasze zobowiązanie. Jeżeli nie jesteśmy w stanie spłacić pożyczki lub kredytu, to chociaż ubiegajmy się o wyznaczenie indywidualnego harmonogramu spłaty. Większość instytucji finansowych nie robi większego problemu z tym, by odzyskać swoje pieniądze, może w późniejszym terminie i mniejszych ratach.

Do sytuacji, w której komornik chce zająć naszą pensję, może doprowadzić jeszcze wiele innych okoliczności, które nie zawsze są zależne od nas. Gdy już jednak staniemy przed takim faktem, warto wiedzieć, jakie mamy prawa, ale i obowiązki. Dowiedzmy się zatem, jaką część pensji może zabrać nam komornik na spłatę naszych zobowiązań.

Zajęcie komornicze według prawa

Dla wielu osób wejście komornika na pensję oznacza całkowitą porażkę. Rzeczywiście jest to sytuacja dość poważna, ponieważ samodzielnie nie mamy wpływu na to, ile chcemy oddać i czy oddamy część naszych pieniędzy na spłatę zadłużenia. Jednak pod żadnym pozorem nie należy się z tego powodu załamywać. Najlepszym rozwiązaniem jest spokojne zapoznanie się z własnymi prawami. Na pewno jednym z największych stereotypów jest to, że wydanie nakazu ściągania naszego zadłużenia przez komornika doprowadzi do zajęcia naszego domu, a także dorobku całego życia. Okazuje się, że nie jest to możliwe, ponieważ musimy mieć odpowiednie środki do życia. Można nawet powiedzieć, że obecnie prawo działa na rzecz osób zadłużonych, ponieważ z każdym rokiem rośnie kwota wolna od zajęć komorniczych.

Zgoda sądu

Należy pamiętać, że komornik nie może działać bez pełnoprawnej zgody sądu na zajmowanie naszego majątku, czy też pensji. Dlatego wszelkie przedsądowne wezwania do zapłaty jeszcze nie oznaczają tego, że jutro do naszego domu przyjedzie urzędnik, który pozbawi nas części majątku. Ale takiego pisma również nie należy bagatelizować. Jest to dla nas ostrzeżenie, że wierzyciel daje nam ostatnią szansę na spłatę długu. W innym przypadku rzeczywiście będziemy mogli spodziewać się tego, że sprawa zostanie skierowana do sądu.
Dopiero po wydaniu dokumentu z tytułem wykonawczym, komornik przystępuje do swoich obowiązków.

Dokument ten zawiera w sobie wszystkie potrzebne informacje na temat tego, co może podlec zajęciu komorniczemu. Są to podane informacje przez Wierzyciela, ale oczywiście zaaprobowane przez sąd. Zatem dłużnicy, którzy są zobowiązani do oddawania długu w ten sposób, nie muszą się obawiać, iż komornik będzie próbował kwestionować większe zajęcia, niż zostały one dokładnie rozpisane.

Prawa zajęcia komorniczego w 2016 roku

Warto przyjrzeć się sytuacji dłużników w 2016 roku, by mieć później lepsze porównanie tego, jak zmieniła się sytuacja przez kolejny rok kalendarzowy.
W ubiegłym roku komornik mógł zająć część wynagrodzenia. Jednak nie bez znaczenia jest nie tylko wysokość otrzymywanego wynagrodzenia, a także rodzaj umowy na podstawie której jest ono wypłacalne. Dla przypomnienia w 2016 roku płaca minimalna netto utrzymywała się na poziomie 1335,69 złotych. Jednocześnie była to kwota wolna od zajęcia egzekucji. Ogólnie w zeszły roku przyjęte było, że komornik może zabrać maksymalnie połowę pensji dłużnika. Jednak na jego koncie musiała pozostać płaca minimalna. Zatem w zależności od wysokości zarobków, zajęcie było wyliczane według ustaleń odnośnie kwoty wolnej od egzekucji. Kwota taka wyliczana jest na podstawie umowy o pracę na pełen etat.

Jeżeli osoba, która jest winna pieniądze, pracuje na niepełny etat, wtedy kwota wolna od podatku jest wyliczana proporcjonalnie od ilości wymiaru godzin do całego etatu.
Niestety nieco gorzej mają osoby z zaległościami finansowymi, które otrzymują pieniądze z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenie. W takich okolicznościach komornik ma możliwość zajęcia całej pensji, bez pozostawienia konkretnej sumy wystarczającej na egzystencję. Dłużnicy, dla których umowa o dzieło lub zlecenie jest jedynym źródłem utrzymania, mogą wnioskować o pozostawienie kwoty, dzięki której będzie możliwe funkcjonowanie. Należy w tym celu udowodnić, że konkretna umowa jest jedyną, jaką posiadamy, a także jest naszym jedynym źródłem utrzymania. W takich okolicznościach komornik powinien przyjąć nasz wniosek, który byłby dodatkowo poświadczony jeszcze wyciągami z konta obrazującymi całą sytuację.

Czego komornik nie może?

Okazuje się, że komornik pod żadnym pozorem nie może zajmować wszystkich świadczeń, jakie otrzymujemy. Osoby, które utrzymują się z renty, emerytury bądź świadczeń rodzinnych i alimentów mogą być spokojniejsze. W 2016 roku komornicy nie mogli zajmować więcej niż 25% wartości całej emerytury lub renty. Warto wspomnieć o kwocie wolnej od egzekucji, która również dotyczyła tych świadczeń. Kwota ta wynosiła dokładnie 50% minimalnej renty lub emerytury. W 2016 roku wartość świadczenia emerytalnego lub rentownego wynosiła 882,56 złotych. Dlatego osoby, które miały zarządzoną egzekucję komorniczą, ostatecznie na koncie zostawała im kwota w wysokości 441,28 złotych. W tym przypadku wyliczenia dotyczą emerytury bądź renty przyznanej z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Natomiast osoby otrzymujące w 2016 roku rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, po odciągnięciu maksymalnego zadłużenia, mogłyby otrzymywać rentę w wysokości 338,37 zł (najniższa renta przyznana z częściowej niezdolności do pracy w 2016 roku wynosiła 676,75 złotych).

Alimenty, a także świadczenia rodzinne z tytułu 500+ nie mogą być zabierane przez komornika. Należy jednak pamiętać o tym, że jeżeli wpłacimy pieniądze otrzymane z tytułu alimentów lub świadczeń rodzinnych na konto, to niestety mogą one zostać zajęte w ramach egzekucji. Dzieje się tak, że komornik ma całkowite prawo do zajęcia naszego rachunku bankowego. Wtedy nie ma znaczenia, skąd pochodzą pieniądze znajdujące się na koncie. Ponieważ w pewnym sensie takie pieniądze tracą swoją tożsamość. Obecnie jednak sprawa w przypadku świadczeń 500+ jest bardziej przejrzysta, ponieważ banki oferują specjalne konta na wypłatę pieniędzy w ramach tego programu.

Warto przyjrzeć się również temu, gdzie wędruje nasz zasiłek, który jest wypłacany z powodu utraty pracy. W 2016 roku zasiłek dla bezrobotnych wahał się od 522,10 do 783,20 złotych. Ale niestety, tak jak w przypadku wcześniej wspomnianych świadczeń, jeżeli zdecydujemy się na przelanie pieniędzy z zasiłku na konto bankowe, które zostało zajęte przez komornika, to wszystkie pieniądze zostaną przekazane na spłatę długu.

Tutaj zapewne pojawi się również pytanie o to, czy w ogóle komornik ma prawo zająć nasz rachunek osobisty, i jeżeli tak, to dokładnie, kiedy może tego dokonać. Niestety, ale jeżeli dysponujemy produktami finansowymi, takimi jak konto bankowe, rachunek oszczędnościowy, a nawet lokata, to niestety będziemy mogli się pożegnać z dużą częścią środków finansowych.
Jedynym pocieszeniem jest to, że również w tym przypadku mamy do czynienia z tak zwaną wolną kwotą od zajęcia. Wynosi ona trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia. W 2016 roku wynosiła ona 4101,36 złotych. Zatem na kontach ostatecznie musiała pozostać kwota w wysokości 12 304,08 złotych. Jednak należy wspomnieć, że ten limit nie jest odnawialny. Zatem nie można doprowadzić do czegoś takiego, że osoby, które miały zajmowane konto bankowe, będą cały czas utrzymywać tę wartość, nie martwiąc się, że komornik w ogóle nie zajmie im ani złotówki.

Zmiany zajęć przez komornika w 2017 roku

Osoby, które mają zadłużenie w bieżącym roku, powinny się liczyć z pewnymi, nowymi regulacjami. Przede wszystkim osoby, które pracowały na umowie o pracę, dysponują tak naprawdę nieco wyższą pensją. Podwyższone zostały również minimalne świadczenia emerytalne oraz rentowne. To właśnie z tego powodu można wspomnieć o wyższych kwotach, które są wolne od egzekucji.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia

Na dużą uwagę zasługuje wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2017 roku, które wynosi już 2000 złotych brutto. Była to decyzja podjęta przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Podwyżką zostały objęte także świadczenia emerytalne i rentowne z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Minimalna wysokość tych wynagrodzeń musi się utrzymywać na poziomie przynajmniej 1000 złotych. Tutaj za dużo się nie zmieniło, jeżeli chodzi o ściągalność długów, ponieważ znowu komornik może zająć nawet połowę wynagrodzenia lub świadczeń emerytalnych bądź rentowych. Ale z drugiej strony osoby pracujące na umowie o pracę, muszą być w posiadaniu minimalnego wynagrodzenia. W 2017 roku wynosi ono 1459 złotych netto. W takim razie ta kwota wzrosła o niespełna 124 złote.
Należy pamiętać, że jeżeli chodzi o zajęcia komornicze z powodu braku płatności alimentów, to komornik może zająć aż 60% pensji. W przypadku umów cywilnoprawnych sytuacja w żaden sposób się nie zmieniła.

Na szczęście w lepszej sytuacji znajdują się obecnie emeryci i renciści, którzy niestety nie poradzili sobie ze spłatą zobowiązań. Mianowicie, w 2016 roku, a dokładniej do 1 lipca 2017 roku, dysponowali oni wolną kwotą od egzekucji w wysokości 50% swoich świadczeń. Natomiast z dniem 1 lipca 2017 roku w życie weszła ustawa o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza ona podwyższenie kwoty wolnej od zajęcia komorniczego do 75% od wartości pozyskiwanych minimalnych świadczeń.

Zatem w 2017 roku możemy mówić o emeryturach oraz rentach z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w wysokości 1000 złotych. Wtedy kwota wolna od egzekucji będzie utrzymywać się na poziomie 750 złotych. Natomiast wysokość minimalnej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, wynosi 750 złotych. Jeżeli będziemy chcieli wyliczyć kwotę wolną od zajęcia komorniczego, to otrzymamy wynik na poziomie 562,50 złotych.

Zmieniła się również kwota wolna od zajęcia komorniczego, która dotyczy kont bankowych, rachunków oszczędnościowych, a także lokat. Wyliczono ją na poziomie 1500 złotych brutto w skali miesiąca. Należy nadal pamiętać o tym, że nadal obowiązuje utrata tożsamości pieniędzy znajdujących się na kontach bankowych. Dlatego otrzymywanie wszelkich świadczeń, zasiłków, czy nawet alimentów na prywatne konto bankowe, może ostatecznie skończyć się ich zajęciem przez komornika.

Pożyczki pozabankowe, jak chronić się przed komornikiem?

Przed chwilą mogliśmy zapoznać się z rzeczowymi informacjami na temat tego, jakie ma prawa komornik, a także jakie my mamy obowiązki względem zajęć komorniczych. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, jakich granic urzędnik nie może przekroczyć.

Warto jednak przyjrzeć się jeszcze sytuacji, w której tak naprawdę to od nas bardzo dużo zależy, czy trafimy na listę dłużników, od których o zaległości będzie musiał upominać się komornik. Lepiej jest robić wszystko, by nie doprowadzić do takiej sytuacji. Dzięki temu później nie będziemy musieli martwić się o spłatę bardzo dużych zaległości, często również obarczonych wysokimi kosztami nieterminowości. Skorzystaj z kilku poniższych porad, by w przyszłości uniknąć spotkania z komornikiem, a już na pewno zajęcia Twoich zarobków i oszczędności.

Przemyśl dokładnie czy musisz pożyczyć pieniądze

Pierwszą kwestią, jaką należy przemyśleć, jest zweryfikowanie, czy na pewno pożyczka, którą chcemy zaciągnąć na pewno, jest nam potrzebna. Być może chcemy ulec pokusie promocji obejmującej pierwszą pożyczkę za darmo? Może chcemy sprawić sobie przyjemność w postaci zakupu drogiej rzeczy, ale niestety nie mamy na nią fizycznie pieniędzy. Chcesz pożyczyć pieniądze, ponieważ nie radzisz sobie z innymi problemami finansowymi i nie masz pomysłu na to, jak się z nimi uporać? Takie motywy kierujące Cię do składania wniosku o pożyczkę wymagają szczególnego rozpatrzenia. Ponieważ może się okazać, że uleganie presji lub chwili ekscytacji może się dla nas skończyć poważnymi problemami. Przemyśl sobie, czy na pewno pożyczka jest niezbędna, a także czy w ogóle będziesz w stanie ją spłacić.
Niektóre firmy pożyczkowe proponują nawet 3 tys. lub 6 tys. z możliwością oddania samego kapitału. Wydawać by się mogło, że taka okazja na pewno się nie powtórzy. Ale czy przemyślałeś sobie dokładnie spłatę takiej pożyczki? Niestety nie każdy jest w stanie oddać taką kwotę po 30 dniach. Ponieważ właśnie tyle wynosi średni okres spłaty dla większości chwilówek, nawet tych darmowych. Przy podejmowaniu decyzji o pożyczce pozabankowej trzeba naprawdę bardzo mocno stąpać po ziemi. Gdy już ochłoniemy i zastanowimy się jeszcze raz nad tym, czy ta pożyczka jest konieczna, albo czy po prostu sobie poradzimy z jej spłatą, to jesteśmy na dobrej drodze do podejmowania świadomych wyborów.

Sprawdź firmę, zanim podpiszesz umowę

W poprzednim kroku zweryfikowałeś zapotrzebowanie na pożyczkę, a także to, czy nie będzie najmniejszego problemu ze spłatą zobowiązania. Warto skupić się na wyborze właściwej firmy pożyczkowej. Niestety nie wszystkie firmy, które oferują nam pożyczki, są tak naprawdę godne zaufania. Niektóre z nich, które nazywane są potocznie parabankami, mogą wyrządzić dla naszej kieszeni znacznie więcej szkód, niż nam się wydaje. Najlepiej jest korzystać z usług firm pożyczkowych, które posiadają pozytywne rekomendacje. Listę takich instytucji można znaleźć w profesjonalnych rankingach oraz różnych zestawieniach. Ponadto takie firmy pożyczkowe działają zgodnie z przepisami polskiego prawa.
Jeżeli ktoś nam oferuje pożyczki, a nie jesteśmy w stanie nawet zweryfikować jaka firma kryje się za reklamą, to lepiej jest unikać takiego rozwiązania. Niestety, ale w przypadku takich firm nie można później mieć żadnego prawnego odniesienia. To właśnie one najczęściej stoją za największymi długami Polaków, ze względu na kosmiczne odsetki oraz pozostałe koszty. Poza tym, przed ostatecznym zaciągnięciem chwilówki, warto przeczytać umowę. Jeżeli tylko pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, należy je natychmiast wyjaśniać lub wycofać się z konkretnej oferty.

Dowiedz się o możliwość przedłużenia terminu spłaty

Jest to opcja coraz rzadziej spotykana. Ale warto właśnie skupić się na pożyczce, która daje możliwość przedłużenia terminu spłaty. Dzięki temu przynajmniej będziemy mieli możliwość spłaty zobowiązania w późniejszym terminie. Jest to niezwykle ważne, szczególnie gdy w czasie trwania umowy pojawią się niespodziewane koszty lub inne okoliczności opóźniające wypłatę naszego wynagrodzenia. Można znaleźć nawet firmy, które oferują przedłużenie terminu spłaty całkowicie bezpłatnie. Zwykle skorzystanie z tej opcji wiąże się z poniesieniem konkretnych opłat.

Czy możliwe jest refinansowanie pożyczki?

Niektóre firmy proponują nam możliwość przedłużenia terminu spłaty pożyczki, a inne raczej skupiają się na jej refinansowaniu. Chociaż zdarzają się również instytucje, które oferują obie możliwości.
Refinansowanie pożyczki polega na wzięciu nowej chwilówki w innej firmie będącej Partnerem serwisu, w którym posiadamy aktualne zobowiązanie. Zwykle refinansowanie obejmuje termin wynoszący 7, 14 lub 30 dni. W zależności od naszego zapotrzebowania korzystamy z dogodnego dla nas terminu. Warto jeszcze wspomnieć, że jest to usługa płatna. Pożyczenie pieniędzy w innej firmie bazuje na automatycznej spłacie dotychczasowego zobowiązania. W takim razie nowy harmonogram spłaty będzie obejmował warunki narzucone przez nową firmę.

Indywidualny harmonogram spłaty

Bardzo często w Pytaniach i Odpowiedziach, znajduje się zapytanie dotyczące problemu ze spłatą pożyczki. Wtedy pada odpowiedź na temat tego, że należy jak najszybciej skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Rzeczywiście praktycznie każdej firmie pożyczkowej zależy na odzyskaniu wszystkich należności. Dlatego też bardzo często firmy wychodzą naprzeciw problemów swoich Klientów. Proponują oni spłatę należności w ratach lub opracowanie indywidualnego harmonogramu spłaty. To jest niestety najczęściej popełniany błąd przez Klientów. Gdy tylko zaczynają spóźniać się z płatnościami, niestety zaczynają chować głowę w piasek. Pamiętajmy, by w przypadku jakichkolwiek problemów ze spłatą jak najszybciej skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Im szybciej poinformujemy firmę o tym, że nie spłacimy pożyczki w terminie, tym dla nas lepiej.

Sprawdź konsekwencje braku spłaty pożyczki w terminie

Czasami nasze poważniejsze problemy finansowe nie wynikają pod żadnym pozorem z tego, że nie mamy środków finansowych do uregulowania naszych zobowiązań, ale po prostu zbyt „lekko” podchodzimy do całej sytuacji. Jeżeli dokładnie dowiemy się, z jakimi konsekwencjami możemy się spotkać, gdy nie będziemy spłacać naszej pożyczki w terminie, być może będziemy podchodzić do niej ze zdecydowanie większą odpowiedzialnością.

Przygotuj plan awaryjny

Decydując się nawet na niewielką pożyczkę, warto zadbać o plan awaryjny. Zanim ostatecznie podpiszesz umowę, zastanów się nad tym, co zrobisz, jeżeli nie będziesz mieć pieniędzy na spłatę zadłużenia? Poprosisz kogoś bliskiego o wsparcie, zamkniesz lokatę, czy może weźmiesz dodatkową pracę, by móc uporać się z zadłużeniem?

Poszukaj firm pożyczkowych, na których można zarobić

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest polecanie pożyczek w gronie swoich bliskich i znajomych. W ten sposób możemy się przekonać, że nie tylko pomożemy komuś w potrzebie znaleźć dogodną pożyczkę, ale możemy jeszcze zyskać na tym od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych za każdą poleconą osobę. Mając problemy ze spłatą obecnego zobowiązania, na pewno będzie liczył się dla nas każdy grosz. Kierując się powyższymi poradami, uniknięcie komornika będzie zdecydowanie łatwiejsze. Wystarczy pożyczać pieniądze z większą odpowiedzialnością, by nie martwić się o późniejsze konsekwencje.

Prezentowane w serwisie oferty pożyczek pozabankowych przez Internet (tak zwane chwilówki), nie są udzielane przez serwis Procredit.pl lecz przez niezależne firmy zewnętrzne.

Procredit.pl to porównywarka chwilówek online, są to pożyczki pozabankowe, udzielane online bez wychodzenia z domu.

Porównujemy najpopularniejsze chwilówki na rynku, w tym pożyczki bez BIK, darmowe chwilówki i pożyczki na raty.

Procredit.pl jest niezależną porównywarką, nie jesteśmy powiązani z żadną z firm pożyczkowych, nie ingerujemy w opinie i oceny firm w naszym serwisie. Staramy się rzetelnie prezentować aktualne dane na temat każdej z pożyczki, jednak nie możemy zagwarantować ich zgodności z faktycznym stanem.

Przed zaciąnięciem pożyczki należy zawsze upewnić się co do kosztów zaciągnięcia chwilówki oraz kosztów związanych z nieterminowością. Nie należy zaciągać chwilówek na spłatę innych zobowiązań.