Wasza ocena firmy: 3.5/5

Ilość ocen firmy:

44

Serwis Zaplo należy do grupy kapitałowej 4finance Group, która jest wiodącym Pożyczkodawcą w całej Europie. Obecnie działa na terenie 17 krajów. Pożyczki udzielane są między innymi na Łotwie, Litwie, czy też w Czechach, Hiszpanii, Danii, Rumunii, Armenii, Finlandii, Bułgarii, Gruzji oraz krajach Ameryki Łacińskiej. Przez 8 lat swojej ostatniej aktywności, grupa udzieliła ponad 11 milionów pożyczek ratalnych. Rosnące zainteresowanie oferowanymi produktami finansowymi wskazuje na bardzo duży sukces firmy.

Firma na tle konkurencji wyróżnia się doskonałą obsługą każdego Klienta. Dyspozycyjność niemalże o każdej porze, a także dokładne tłumaczenie warunków współpracy okazuje się kluczem do zdobycia stałych Klientów. Każdy potencjalny Pożyczkobiorca może liczyć w pełni na przejrzyste warunki. Już na samej stronie internetowej znajduje się intuicyjny kalkulator pokazujący koszty oraz termin spłaty pożyczki.

Klienci, którzy miewają w czasie spłaty różne niespodziewane sytuacje życiowe, mogą liczyć na pełne wsparcie ze strony firmy Zaplo. Dla osób, którym zależy na spłacie, ale ich sytuacja finansowa w czasie trwania umowy uległa zmianie, firma przygotowuje specjalny harmonogram, będący dogodnym kompromisem dla dwóch stron.

Oferta Zaplo - rodzaje pożyczek

Firma Zaplo proponuje swoim Klientom pożyczki ratalne. Kwota pożyczki waha się w przedziale od 1000 do 10000 złotych. Natomiast okres spłaty wynosi od 3 do 24 miesięcy. Na dogodnym kalkulatorze możesz ustalić jaka kwota pożyczki Cię interesuje, a także jaką miesięcznie ratę jesteś w stanie spłacać. Według podanych przez Ciebie informacji automatycznie pokazuje Ci się pożyczona kwota, okres spłaty, a także całkowity koszt pożyczki. Dodatkowo pojawia się informacja na temat terminu spłaty pierwszej raty pożyczki oraz sugerowana wysokość raty.

Spłata pożyczki odbywa się przy pomocy wygodnego dostępu do panelu Klienta. Jest to rozwiązanie dla osób ceniących sobie całodobową kontrolę swoich finansów. Jeżeli jednak masz problem z zapamiętaniem, kiedy należy wpłacić kolejną ratę, firma Zaplo znalazła również rozwiązanie dla takich osób. Przed upływem terminu płatności każdej raty otrzymasz stosowne przypomnienie.

Firma Zaplo jak najbardziej udostępnia możliwość spłaty zaciągniętej pożyczki przed upływem ostatecznego terminu. Gdy tylko uregulujesz zobowiązanie w całości, możesz automatycznie wnioskować o kolejną pożyczkę.

Dokładne wytyczne dotyczące spłaty zobowiązania znajdują się w Ogólnych Warunkach Umowy. Zawarte w tym dokumencie informacje pokazują m.in.:
- Warunki przyznania pożyczki ratalnej
- Jak założyć Profil Klienta, a także jak przebiega weryfikacja danych osobowych
- Na jakich warunkach zostaje przyznana pożyczka
- Jakie koszty poniesie Pożyczkobiorca decydujący się na zaciągniecie zobowiązania
- W jaki sposób należy spłacać pożyczkę
- Na jakich warunkach możliwa jest wcześniejsza spłata
- Warunki przesunięcia terminu spłaty
- Jakie Pożyczkobiorca poniesie konsekwencje wynikające z opóźnienia spłaty pożyczki w wyznaczonym terminie


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań, można wyjaśniać je, kontaktując się z konsultantami dzwoniąc pod numery tel.:
- 221 333 888
- 222 673 000

Jak wziąć pożyczkę w firmie Zaplo krok po kroku?

Pożyczki ratalne w serwisie Zaplo udostępniane są wyłącznie osobom spełniającym poniższe warunki: - są obywatelami Polski - mają od 21 do 70 lat - posiadają adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polski - wykazują się pozytywną historią kredytową (brak negatywnego wpisu do rejestrów dłużników) - mają odpowiednią zdolność kredytową - są właścicielami osobistego konta bankowego - zarejestrowali się na serwisie Zaplo, podając swoje prawidłowe dane osobowe Po spełnieniu wszystkich wyżej wymienionych warunków Klienci mogą spodziewać się pozytywnej odpowiedzi na złożony wniosek o pożyczkę ratalną. Skorzystanie z oferty Zaplo jest banalnie proste. W celu ubiegania się o dogodną pożyczkę ratalną najpierw należy skorzystać z intuicyjnego kalkulatora znajdującego się na stronie. Po ustawieniu suwaków we właściwe miejsca, a także zaakceptowaniu miesięcznej raty, wystarczy kliknąć baner „Chcę pożyczkę”. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku. Wystarczy, że podasz kilka istotnych informacji. Na ich podstawie firma Zaplo weryfikuje oraz dopasowuje dla Ciebie optymalny produkt finansowy. W ciągu kilkunastu minut otrzymasz informację o przyznaniu pożyczki. Jeżeli Twój wniosek z różnych powodów zostanie odrzucony, także otrzymasz wiadomość o decyzji firmy. Posiadając rachunek osobisty w jednym z banków: - Alior Bank - Getin Bank - PKO Bank Polski możesz liczyć na zaksięgowanie przelewu w ciągu 15 minut. Natomiast posiadanie rachunku osobistego w innej placówce, niż wymienione - oznacza księgowanie przelewu zgodnie z godzinami sesji w poszczególnych bankach. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o pożyczkę ratalną pozwala na dokonanie natychmiastowego przelewu na konto Pożyczkobiorcy. Jednak serwis Zaplo zastrzega sobie również możliwość dokonania przelewu w ciągu maksymalnie 72 godzin od momentu zaakceptowania wniosku. Wtedy umowa zaczyna obowiązywać od momentu przekazania środków finansowych na konto Klienta. Pozytywna odpowiedź na złożony wniosek powoduje automatyczne wysłanie konkretnych dokumentów przy pomocy wiadomości elektronicznej. Wśród dokumentów wymienia się:
- Harmonogram spłaty pożyczki ratalnej
- Formularz Informacyjny
- Umowa z załącznikami (Tabela Opłat i Prowizji, wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy)


Firma Zaplo korzysta z aplikacji Instantor w celu weryfikacji danych osobowych Klientów, a także określenia ich zdolności kredytowej. Dzięki tej aplikacji można liczyć na błyskawiczne rozpatrywanie wniosków. Ponadto można liczyć na wnioskowanie o pożyczkę w wysokości do 10 tys., złotych, jednocześnie nie wykazując się żadnymi zaświadczeniami o dochodach. Pozytywną stroną takiego rozwiązania, jest także unikanie przelewu weryfikacyjnego w wysokości 1 grosza. Takie przelewy w wielu przypadkach okazywały się poważną blokadą przy składanych wnioskach. Często osoby ubiegające się o pożyczkę na swoim rachunku bankowym mają debet.

Ubieganie się o kolejną pożyczkę w firmie Zaplo, jest zdecydowanie łatwiejsze. W tym celu wystarczy zalogować się na swoim Profilu Klienta. Po dokładnym określeniu wysokości pożyczki oraz miesięcznej raty można przejść do składania wniosku. W ten sposób unikasz już kroków polegających na rejestracji oraz weryfikacji Twoich danych osobowych.

Brak odpowiedniej zdolności kredytowej może przyczynić się do odmowy udzielenia pożyczki ratalnej. W takich okolicznościach Pożyczkobiorca jest informowany o decyzji firmy. Wiadomość zawiera w sobie wynik oceny zdolności kredytowej wraz ze wskazaniem na bazę danych, w oparciu o które zweryfikowano możliwości finansowe Klienta. Istnieje również możliwość przedstawienia indywidualnie dopasowanej oferty. W ten sposób Klient nie musi koniecznie czekać na pozytywną lub negatywną odpowiedź ze strony firmy Zaplo. Jego sytuacja finansowa, po precyzyjnej ocenie może doprowadzić do przedstawienia oferty wpisujące się w jego zdolność kredytową.

Klienci zainteresowani wcześniejszą spłatą pożyczki mogą swobodnie skorzystać z takiej możliwości. W przypadku uregulowania zobowiązania przed Terminem Spłaty Ostatniej Raty Pożyczki, koszty zostają pomniejszone o niewykorzystany okres. W ten sposób Pożyczkobiorca spłaca kapitał wraz z prowizją, a jest zwolniony z opłaty naliczonych odsetek za niewykorzystany okres spłaty. Nadpłata powoduje rozliczenie Pożyczkodawcy z Klientem w postaci zwrotu wpłaconej nadwyżki na konto bankowe Pożyczkobiorcy.

Spłata pożyczki ratalnej, odbywa się na następujących zasadach:
- Klient zobowiązuje się do przestrzegania umowy oraz harmonogramu spłaty zobowiązania
- Spłata zobowiązania odbywa się na konto Pożyczkodawcy, które zostało podane na stronie internetowej bądź na Profilu Klienta
- Tytuł przelewu powinien zawierać treść „Spłata raty pożyczki nr referencyjny....”, bądź „Spłata raty pożyczki nr PESEL”.
- Data spłaty każdej raty pożyczki jest ustalana na dzień wypłaty pieniędzy przez Pożyczkodawcę.
- Jeżeli według umowy spłata ratalna pożyczki przypada na 31 dzień miesiąca, to w miesiącach, w których ten dzień nie występuje - pożyczka musi być spłacana w ostatnim dniu danego miesiąca.
- Termin spłaty pożyczki przypadającym w danym miesiącu na dzień wolny od pracy, automatycznie przesuwany jest na pierwszy dzień roboczy, który przypada po ustalonym wcześniej terminie.
- Wpłata pieniędzy na konto Pożyczkodawcy wiąże się z automatycznym rozdzieleniem kwoty według ważności części pożyczki. Na pierwszym miejscu następuje uregulowanie Prowizji za Przesunięcie Terminu Spłaty, jeżeli taki wniosek został złożony przez Klienta. Następnie wpłata zostaje przekazana na poczet odsetek, prowizji, aż wreszcie pożyczonego kapitału. Dopiero na samym końcu Pożyczkodawca zastrzega sobie przekazać przelane przez Klienta pieniądze na odsetki karne naliczone w przypadku opóźnienia spłaty.

WEŹ POŻYCZKĘ

Możliwość przedłużenia pożyczki

Klienci mający problem ze spłatą pożyczki w wyznaczonym terminie, mogą skorzystać z rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb. Firma informuje rzetelnych płatników o możliwości przesunięcia spłaty o jeden miesiąc. Są to tak zwane wakacje kredytowe.

Przy pożyczce spłacanej przez 24 miesiące, wakacje kredytowe dostępne będą dla Ciebie 4-krotnie. Za usługę należy uiścić opłatę, która zostanie podana w wiadomości wysłanej do Klienta.

Koszty nieterminowości

Brak spłaty pożyczki w wyznaczonym terminie wiąże się z poniesieniem konkretnych konsekwencji. Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia karnych odsetek ustawowych za opóźnienie. Jeżeli w czasie trwania umowy dojdzie do obniżenia lub podwyższenia ustawowych odsetek za opóźnienie, Pożyczkodawca ma prawo wprowadzić ich aktualną wysokość do warunków spłaty pożyczki.

Firma Zaplo może podjąć czynności windykacyjne, szczególnie w momencie, gdy Klient nie reaguje na wysyłane upomnienia. Do takich działań zalicza się między innymi przekazanie zadłużenia podmiotom trzecim. Koszty związane z przekazaniem długu spoczywają również po stronie Pożyczkobiorcy.

Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość wszczęcia postępowania sądowego. Kroki mogą być podjęte po upłynięciu Terminu Spłaty Ostatniej Raty Pożyczki. Koszty związane z postępowaniem sądowym spoczywają po stronie Pożyczkobiorcy. Do konsekwencji, jakie ponieść może Pożyczkobiorca niespłacający pożyczki w terminie, może zaliczyć się również wpisanie jego danych do rejestru dłużników. Szczególnie do Biura Informacji Gospodarczej. Przez co Pożyczkobiorca figuruje jako osoba niezdolna do uregulowania swoich zobowiązań. Wpis w rejestrach dłużników w wielu innych instytucjach blokuje możliwość zaciągnięcia pożyczki lub kredytu.

Podsumowanie firmy

irma Zaplo udostępnia pożyczki ratalne dla wszystkich osób bez narzuconych żadnych limitów dla Klientów pożyczających po raz pierwszy. Dlatego już nowi Pożyczkobiorcy mogą pożyczyć od 1 tys. do 10 tys. złotych. W tym pożyczka w wysokości do 7 tys. złotych może być zaciągnięta bez okazywania żadnych zaświadczeń o dochodach. Dla Klientów dogodnym rozwiązaniem jest dyspozycyjne przez 7 dni w tygodniu Biuro Obsługi Klienta. Dzięki czemu wyjaśnianie wszelkich wątpliwości odbywa się niemalże na bieżąco. Serwis udostępnia możliwość skorzystania z dogodnych wakacji kredytowych, polegających na przesunięciu terminu spłaty o jeden miesiąc. W przypadku spłaty pożyczki przez okres 24 miesięcy, z wakacji kredytowych można skorzystać nawet 4 razy. Bezpieczeństwo oraz gwarancję najwyższej jakości usług daje przynależność serwisu Zaplo do Związku Firm Pożyczkowych.

WEŹ POŻYCZKĘ

Opinie o firmie Zaplo

 • Wiesia

  Skorzystałam z pozyczki aż na 24 miesiące! Duża kwota i długi okres spłaty. Odpowiadało mi to, więc się zdecydowałam. Najlepsze w tej ofercie jest to, że mogę 4 razy skorzystac z opcji tzw. wakacji kredytowych!. Takie jeden wakacje mam juz za soba i uwierzcie jest to duże udogodnienie! na chwilę obecna nie mam na co narzekać. wszystko na najwyższym poziomie

 • michu

  Opcja z smsem dzień przed planowana ratą to super ułatwienie! w tak trudnych czasach i zapracowaniu, czlowiekowi niestety zdarza się zapomniec nawet o tak ważnych kwestiach jak spłata pozyczki. Tutaj - nie zapomnisz, bo dostaniesz smsa z przypomnieniem! I to jest prawdziwe udogodnienie! Nawet ze względu na te opcję - warto przemyślec serwis Zaplo

 • Magik

  Strona, aż zdaje się krzyczeć, że mozna wziąc pożyczek bez żadnych zaświadczeń. Do duże ułatwienie dla klienta, więc pewnie dużo ludzi się na to nabiera. ja też się nabrałem... Niestety okazało się, że to nie będzie takie proste, jak obiecują.. musiałem przedstawić kilka dodatkowych dokumentów. I czar prysł... Na domiar złego pożyczki nie dostałem... nie zaproponowano mi nawet niższej kwoty.

 • Anna z Tych

  Podoba mi się możliwość dostosowania wysokości rat do moich możliwości. Decyzję dostałam bardzo szybko i pieniążki na konto dotarły tez bez problemów. Jestem w trakcie spłacania i na chwilę obecna nie mogę się do niczego przyczepić. Wiem, że mogę skorzystac z wakacji kredytowych to też daje mi poczucie spokoju.

 • Warszawiak

  Wow! moja pierwsz pozyczka i az 10000 zlotych na koncie! To jest raczej niemozliwe na innych stronach. fakt faktem, ze musialem dodac jakies zaswiadczenia o dochodach itp, ale mimo wszystko jestem pozytywnie zszokowany tak duza pozyczka. nie musialem zdobywac zaufania, po prostu zlozylem wniosek i sie udalo. dziex

 • halus

  serwis polecony przez kolezanke z pracy, ktora byla mega zadowolona. ja niestety nie moge tego powiedziec. pozyczki nie dostalem, doslane zasiwadczenia tez niczego nie zmienily.

 • gadżeciara

  aplikacja mobilna dzięki której mogę złożyc wniosek i zarządzać swoją pożyczką - cudowna sprawa! Mam dostęp do "swojej pożyczki" z każdego miejsca i o każdej porze! Prosta w obsłudzie, intuicyjna aplikacja - ktos sie naprawdę postarał! Polecam wszystkim, którzy rzadko siedzą przy kompie a lubia mieć wszystko pod kontrolą!

 • Klaudia

  Choć proces przyznania pożyczki trochę trwał, to suma sumarum wszystko sie udało. Pieniądze miałam już na koncie, ale nie musiałam ich od razu wydawać. Po kilku dniach okazało się, że w ogóle nie będą mi one potrzebne. bałam się, że bez sensu pieniądze wziełam i będę musiała teraz spłacać raty... na szczęście okazało się, że pieniądze mogę oddać w całości w ciągu 30 dni i nie poniosę żadnych kosztów! Wielka ulga!

 • urszula

  Nie powiem złego słowa na pracowników infolinii, którzy w prosty i przystępny sposób wszystko tłumaczyli. Niezwykle uprzejme osoby, które wiedziały, o czym mówią. Moje niezadowolenie wynika z odmownej decyzji przyznania pożyczki. Miałam nadzieję, że pożyczę pieniądze w zaplo, bo wiele osób polecało mi właśnie tę stronę. Niestety jestem zmuszona szukać pomocy u konkurencji...

 • Adam

  Wszystko było ok, ale z racji małej ilości kont bankowych, pieniądze potrzebowały kilkunastu godzin, żeby pojawić się na moim koncie. Bywa i tak, ale ogólnie jestem zadowolony

 • Marta

  Bardzo duży plus to kontakt. Naprawdę byłam zaskoczona, że można tak profesjonalnie podejść do klienta. Jeżeli chodzi o formalności, to absolutnie nie mogę powiedzieć złego słowa. Jeżeli nie macie zaufania do danej instytucji, to bardzo polecam, ponieważ po skontaktowaniu się, wszystkie wasze wątpliwości zostaną rozwiane.

 • Nie rozumiem

  Spodobała mi się oferta, dlatego zdecydowałem się na wzięcie kredytu. Nie mam żadnych długów, wydawało mi się, że spełniam wszystkie wymagania, mimo tego odmowa i to bez podania przyczyny. Trudno, skorzystałem z konkurencji, mimo tego nie polecam.

 • Porażka

  Moim zdaniem najważniejszą rzeczą powinna być dobra oferta. Co z tego ile pieniędzy zaoferują, skoro potem trzeba będzie oddać praktycznie dwa raz tyle? To się przecież nie mieści w głowie, jak chcą, to niech i oferują milion złotych, ciekawe kto je zaciągnie, gdy będzie musiał oddać dwa!

 • Damian

  Wziąłem pożyczkę, wszystko spłacałem terminowo, nie było żadnych problemów, jednak wkrótce potrzebowałem znów pieniędzy i mój wniosek został odrzucony. Zaproponowali mi spróbowanie za jakiś czas, no ale niby dlaczego? Jeszcze rozumiem, jakby były ze mną jakieś problemy, a wszystko spłacałem tak jak należy, może mi ktoś wyjaśnić na czym to wszystko polega?

 • Daria

  Mi tam uratowali skórę! Myślałam, że wpakowałam się na dobre w niezłe problemy, jednak pieniądze dostałam szybko i naprawdę uratowało mi to życie. Polecam każdemu, kto jest w takiej samej sytuacji jak ja, bo byłam pewna, że sobie nie poradzę, a jednak się udało!!

 • Daria

  Mi tam uratowali skórę! Myślałam, że wpakowałam się na dobre w niezłe problemy, jednak pieniądze dostałam szybko i naprawdę uratowało mi to życie. Polecam każdemu, kto jest w takiej samej sytuacji jak ja, bo byłam pewna, że sobie nie poradzę, a jednak się udało!!

 • Daria

  Mi tam uratowali skórę! Myślałam, że wpakowałam się na dobre w niezłe problemy, jednak pieniądze dostałam szybko i naprawdę uratowało mi to życie. Polecam każdemu, kto jest w takiej samej sytuacji jak ja, bo byłam pewna, że sobie nie poradzę, a jednak się udało!!

 • Lena

  Moim zdaniem strona jest bardzo mało przejrzysta, a oferta jest beznadziejna. Bardzo duże raty, jak sobie to wszystko przeliczyłam, to aż głowa puchnie. Dobra oferta powinna być najważniejsza, z reszta czytelna strona również dużo zmienia, ponieważ można wtedy szybko dowiedzieć się o warunkach, a nie domyślać się co mieli na myśli.

 • Szybko

  U mnie wszystko przebiegło szybko i bezproblemowo. Byłem zaskoczony, ponieważ nie była to moja pierwsza pożyczka, a wcześniej bywało różnie. Tutaj nie miałem zupełnie żadnych problemów, wniosek od razu został przyjęty, a pieniądze znalazły się na moim koncie.

 • Duży zawód

  Spodziewałem się, że będzie to naprawdę dobra firma, ale patrząc po tym, jak traktują stałych klientów zwątpiłem. Przecież to się nie mieści w głowie! Dużo lepiej jest wziąć pierwszy kredyt, wtedy odbyło się wszystko bez najmniejszego problemu, a mimo tego, że zawsze wszystko było spłacane na czas, to odmowa, jeszcze bez jakiegoś sensownego wyjaśnienia...

 • Duży zawód

  Spodziewałem się, że będzie to naprawdę dobra firma, ale patrząc po tym, jak traktują stałych klientów zwątpiłem. Przecież to się nie mieści w głowie! Dużo lepiej jest wziąć pierwszy kredyt, wtedy odbyło się wszystko bez najmniejszego problemu, a mimo tego, że zawsze wszystko było spłacane na czas, to odmowa, jeszcze bez jakiegoś sensownego wyjaśnienia...

 • Duży zawód

  Spodziewałem się, że będzie to naprawdę dobra firma, ale patrząc po tym, jak traktują stałych klientów zwątpiłem. Przecież to się nie mieści w głowie! Dużo lepiej jest wziąć pierwszy kredyt, wtedy odbyło się wszystko bez najmniejszego problemu, a mimo tego, że zawsze wszystko było spłacane na czas, to odmowa, jeszcze bez jakiegoś sensownego wyjaśnienia...

 • Duży zawód

  Spodziewałem się, że będzie to naprawdę dobra firma, ale patrząc po tym, jak traktują stałych klientów zwątpiłem. Przecież to się nie mieści w głowie! Dużo lepiej jest wziąć pierwszy kredyt, wtedy odbyło się wszystko bez najmniejszego problemu, a mimo tego, że zawsze wszystko było spłacane na czas, to odmowa, jeszcze bez jakiegoś sensownego wyjaśnienia...

 • Bartek

  Ja brałem już u nich kilka pożyczek i ani razu nie miałem problemu. Nie wiem z czego mogą wynikać, przecież im odpowiada bardziej umowa ze sprawdzoną osobą. Być może jesteście w jakiś rejestrach dłużników i stąd wynikają wasze problemy? Najlepiej się z nimi skontaktować, ponieważ na infolinii naprawdę dużo można się dowiedzieć.

 • Karol

  Nie jest to wprawdzie najlepsza oferta na rynku, jednak wszystko przebiega bardzo sprawnie i bez jakichkolwiek trudności, co dla mnie jest ogromnym plusem. Dla mnie priorytetem był czas, dlatego też bardzo odpowiadały mi te pożyczki. Każdy ma inne wymagania, jednak ja generalnie polecam.

 • Irena

  Potrzebowałam pożyczyć 6000 zł, najlepiej z możliwością rozłożenia tak dużej kwoty na raty. Skorzystałam z oferty Zaplo, dzięki czemu mogę przeznaczyć pieniądze na potrzebny cel, a zadłużenie spłacę w dogodnym dla siebie terminie, bez obaw, że nie będzie mnie stać na wyłożenie całej kwoty jednorazowo. Również decyzja o przyznaniu pożyczki zapadła dość szybko, także polecam.

 • Maćko

  Może i Zaplo oferuje wyższe kwoty niż konkurencja, jednak po dokładnym przyjrzeniu się wszystkim kosztom, nie wychodzi to zbyt korzystnie. Zdaję sobie sprawę, że opłaty firm pożyczkowych są zwykle dość wysokie, ale bez przesady. Plus za fachową i miłą obsługę infolinii.

 • Daniel

  Mam kilka zobowiązań finansowych, takich jak różne raty, ale z niczym nie zalegam i nie posiadam negatywnej historii kredytowej. Wydawało mi się, że dostanę pożyczkę w Zaplo bez większych problemów, ale spotkałem się z odmową bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Biuro obsługi klienta po zapytaniu dlaczego, nie było w stanie udzielić mi odpowiedzi. Oferta Zaplo wydawała mi się całkiem ciekawa, ale będę musiał udać się do konkurencji.

 • Iza

  Pożyczka została mi przyznana niemal od razu i niedługo potem mogłam się cieszyć pieniędzmi na koncie. Wielki plus należy się firmie za sprawne rozpatrywanie wniosków, dzięki czemu nie trzeba czekać godzinami na decyzję. Pożyczoną kwotę podzieliłam na taką liczbę rat, żeby bez problemu móc pożyczkę opłacać, bez stresu, że nie starczy mi pieniędzy na pozostałe zobowiązania. Pożyczka nie jest może tania, jednak jeżeli komuś zależy na czasie, takie rozwiązanie może okazać się zbawieniem.

 • Paula

  Długo szukałam odpowiedniej dla mnie pożyczki, która nie obciąży mnie finansowo i będę mogła ją spłacić w dłuższym okresie czasu. Niestety nie każda firma oferuje spłatę ratalną, dlatego trafiłam do Zaplo. Proces weryfikacji przebiegł dość szybko, a ja w przeciągu kilkunastu minut miałam już decyzję i chwilę potem także pieniądze na koncie. Warunki umowy są dla mnie do zaakceptowania, więc nie mogę na nic narzekać.

 • Gośka

  Wydaje mi się, że na rynku chwilówek jest wiele firm, które oferują bardziej korzystne warunki, niż Zaplo. Pożyczki nie warto brać na dłuższy okres czasu, bo jest to po prostu nieopłacalne i wiąże się z astronomicznymi kosztami. Jedyna sensowna opcja to wzięcie pożyczki na 3 miesiące przy dużo niższej prowizji, która zostaje zmniejszona o 20%, inne rozwiązanie to tylko niepotrzebna strata pieniędzy.

 • Krzyś

  Pożyczki od Zaplo są mało konkurencyjne, biorąc pod uwagę inne działające firmy pożyczkowe. Koszty z jakimi wiąże się podjęcie pożyczki są olbrzymie, dlatego nie widzę sensu korzystania z tak kiepskiej oferty. Nie polecam i wolę poszukać czegoś innego,

 • Michał

  Skorzystałem z oferty Zaplo, bo idealnie odpowiadała moim potrzebom. Zabrakło mi pieniędzy na wykończenie remontu, dlatego chciałem zorganizować dodatkowe środki pieniężne. Mój wniosek został pozytywnie rozpatrzony, a ja już po chwili dostałem przelew. Pożyczona kwotę spłaciłem w ciągu 3 miesięcy, ponosząc najmniejsze możliwe koszty,

 • Kamil

  Zaplo okazało się dla mnie strzałem w 10. Nie dość, że wszystkie procedury przebiegły zadziwiająco szybko, to i pieniądze zostały mi przelane w kilka chwil. Pożyczka przydała się na niespodziewane wydatki, a ja mogę ją regularnie spłacać w wygodnej dla mnie formie. Polecam wszystkim, którym zależy krótkim czasie oczekiwania i systemie ratalnym.

 • Viki

  Jestem wyjątkowo sceptyczna, jeśli chodzi o branie różnego typu pożyczek, ale moja sytuacja wymagała pilnego pożyczenia skądś pieniędzy. Czułam się zagubiona, ale ostatecznie zdecydowałam się wnioskować o pożyczkę w Zaplo. Przekonały mnie pozytywne opinie i system ratalny, dzięki czemu mogę dostosować spłatę pożyczki do swoich potrzeb i nie muszę się martwić, że nie będzie mnie stać na pokrycie całych kosztów od razu. Bardzo pomocna okazała się infolinia, gdzie w prosty sposób wyjaśniono mi wszystkie niejasności. Dla mnie to wielki plus.

 • Katarzyna

  Mam żal. Tak jak inni zawiedzeni stali klienci. Spłacam pożyczkę w Zaplo. Pierwsza została udzielona mi bez problemu - online, bez żadnych zaświadczeń. Za 4 tys.muszę spłacić 7 tys. z hakiem - płacę ponad 260 zł miesięcznie, grzecznie, bez opóźnień. Niedawno napisałam do nich z pytaniem o dodatkowe pieniądze. Jak pojawi się taka możliwość na moim profilu. Ok. Dwa dni temu się pojawiła. Mogłam "dobrać" 6000 zł. Jednak kiedy złożyłam wniosek (a nie zarabiam mało) - odrzucili. Myślę sobie - Vivus (też oni) mi wisi. Spróbuję znowu, kiedy to uiszczę. Nie pomogło. 9 tys. na koncie co miesiąc - jeszcze im nie dogodzisz. A inni pewnie by dali. Dobrać udało ki się w Aasa. Polecam też Optima Pożyczki - mnie dali całkowicie online, w parę chwil.

 • Katarzyna

  Oczywiście miała być jedna gwiazdka, a nie 5. Za takie podejście do klienta - ban.

 • Paweł

  Witajcie, moi dobrzy obywatele, czy byliście w kryzysie finansowym lub problemie w swoim życiu? czy chciałeś spłacić swój dług, kupić dom, czy chcesz spłacić dług w banku, to jest rozwiązanie dla ciebie wszystkich, ponieważ widziałem wielu ludzi z tego kraju i szczerze mówiąc nie wiedziałem, że istnieją wciąż uczciwi i legit kredytodawcy tutaj w naszej firmie, dziś właśnie otrzymałem pożyczkę w wysokości 150 000 euro i byłem tą samą osobą, która szukała pożyczki przez ponad 3 lata, płaciłem różne firmy, ale tutaj w naszym kraju Stella Rene jest rzeczywisty i zawsze jest gotowa pomóc każdemu, kto chce kredytu, a ta firma również przyznała szybką pożyczkę w mniej niż 3 godziny, a otrzymasz pożyczkę na swoje konto bankowe, a dziś pojawiłam się na blogu, by dać moje świadectwo , a także, aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze Stella Rene, firmą pożyczkową na adres e-mail (mrsstellareneloanfirm1@gmail.com), aby uzyskać szybkie, bezpieczne, niezawodne i godne zaufania pożyczki, a dziś jestem taka szczęśli

 • Williams Leo

  Czy potrzebujesz pożyczki? Czy jesteś w kryzysie finansowym lub potrzebujesz pieniędzy na założenie własnego biznesu? Czy potrzebujesz pożyczki, aby uregulować swoje długi, zapłacić rachunki lub rozpocząć działalność gospodarczą? Czy masz niski wynik kredytowy i trudno jest uzyskać pożyczkę kapitałową od lokalnych banków i innych instytucji finansowych? Oto Twoja szansa na uzyskanie pożyczki od naszej organizacji. Oferujemy specjalne pożyczki na następujące cele i wiele więcej. Pożyczki osobiste, ekspansja biznesowa, rozpoczęcie działalności gospodarczej, edukacja, konsolidacja zadłużenia, pożyczki finansowe i stałe. Oferujemy pożyczki o niskim oprocentowaniu 2%. Skontaktuj się z nami dzisiaj przez e - williamsloanfundshelp@gmail.com

Dziękujemy!

Twoja opinia zostanie przetworzona i opublikowana w ciągu 24h

Twoja ocena firmy:

Prezentowane w serwisie oferty pożyczek pozabankowych przez Internet (tak zwane chwilówki), nie są udzielane przez serwis Procredit.pl lecz przez niezależne firmy zewnętrzne.

Procredit.pl to porównywarka chwilówek online, są to pożyczki pozabankowe, udzielane online bez wychodzenia z domu.

Porównujemy najpopularniejsze chwilówki na rynku, w tym pożyczki bez BIK, darmowe chwilówki i pożyczki na raty.

Procredit.pl jest niezależną porównywarką, nie jesteśmy powiązani z żadną z firm pożyczkowych, nie ingerujemy w opinie i oceny firm w naszym serwisie. Staramy się rzetelnie prezentować aktualne dane na temat każdej z pożyczki, jednak nie możemy zagwarantować ich zgodności z faktycznym stanem.

Przed zaciąnięciem pożyczki należy zawsze upewnić się co do kosztów zaciągnięcia chwilówki oraz kosztów związanych z nieterminowością. Nie należy zaciągać chwilówek na spłatę innych zobowiązań.