Ocena firmy: 3.9/5

Ilość ocen:

8

Serwis szybka-moneta.pl jest własnością firmy Vega spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. Możemy mieć więc przekonanie, że pożyczamy pieniądze od instytucji mającej bardzo duże doświadczenie w kwestiach finansowych.
Firma oferuje chwilówki, czyli szybkie pożyczki, które z powodzeniem można przeznaczyć na dowolny cel. Wszystkie formalności z powodzeniem dokonuje się za pośrednictwem Internetu. W związku z tym jest to dla wielu osób jeszcze jednym dodatkowym udogodnieniem, iż nie trzeba opuszczać swojego przytulnego domu, by po kilkunastu minutach mieć już pieniądze na swoim koncie bankowym.

Pożyczka chwilówka w Szybka Moneta

Serwis oferuje nam pożyczkę w wysokości od 200 do 5000 złotych, z okresem spłaty wynoszącym od 5 do 30 dni. W związku z tym mamy do czynienia z całkiem standardowymi warunkami. Oczywiście koniecznie należy wspomnieć również o tym, że pożyczka w wysokości maksymalnej kwoty dostępna jest dopiero dla osób, które pożyczyły przynajmniej 5 razy. Limit wysokości pożyczki zwiększa się następująco:
2000 złotych - dla nowych Klientów 2500 złotych - dla Klientów pożyczających po raz drugi 3000 złotych - dla Klientów pożyczających po raz trzeci 4000 złotych - dla Klientów pożyczających po raz czwarty 5000 złotych - dla Klientów pożyczających po raz 5 oraz każdy kolejny

W celu otrzymania pożyczki, należy spełnić kilka podstawowych warunków. Do nich zalicza się między innymi posiadanie od 20 do 75 lat. Oczywiście, należy być obywatelem Rzeczypospolitej Polski, a także posiadać na terenie kraju stały adres zamieszkania. Dodatkowo potencjalni Klienci muszą wykazywać się odpowiednią zdolnością kredytową. Jeżeli zamierzają pożyczać pieniądze po raz kolejny, to niezwykle istotne jest to, żeby wcześniejsze zobowiązanie zostało wpłacone w terminie.

Jak wziąć pożyczkę w firmie Szybka Moneta krok po kroku?

Ubieganie się o pożyczkę w serwisie Szybka Moneta jest naprawdę banalnie proste. Przede wszystkim należy zacząć od tego, by dokładnie ustalić, jaką kwotę jesteśmy w stanie pożyczyć, a także w jakim terminie chcemy spłacić nasze zobowiązanie. W tym celu korzystamy z wygodnego i niezwykle intuicyjnego narzędzia, jakim jest kalkulator. Kolejnym krokiem będzie przyciśnięcie banerku z napisem „Złóż wniosek”. Na tym etapie w zupełności wystarczy, by prawidłowo wypełnić formularz ze wszystkimi swoimi danymi. Pamiętaj o tym, by nie popełnić żadnych błędów. Wtedy unikamy ryzyka odrzucenia wniosku z tego powodu. Oczywiście wysyłając wniosek do weryfikacji, jednocześnie oświadczasz, że zgadzasz się na wszystkie warunki, jakie są zawarte w umowie.

Następnie, na podany przez Ciebie adres e-mail, otrzymasz link aktywacyjny dla swojego konta. Po wyświetleniu się strony, jaka powinna pojawić się po kliknięciu w link aktywacyjny, wystarczy wpisać kod, który zostanie wysłany przez SMS na Twój numer telefonu. Może wydawać Ci się to skomplikowane, ale pamiętaj, że wszystkie czynności zostały zaplanowane w taki sposób, by zwiększyć bezpieczeństwo udzielanych pożyczek.

W końcu możesz przejść do kolejnego etapu, którym jest dokonanie przelewu weryfikacyjnego. Jest to symboliczna kwota wynosząca tylko 1 grosz. Dzięki tej metodzie, firma przynajmniej może dokładnie sprawdzić Twoje dane osobowe, a także potwierdzić, czy na pewno jesteś właścicielem rachunku bankowego, na które ma zostać przelana pożyczka.
Pamiętaj o tym, że czas weryfikacji jest uzależniony od tego, w jakim banku posiadasz konto bankowe. Jeżeli przykładowo posiadasz rachunek w tym samym banku, w którym firma dysponuje swoim kontem, to wtedy Twój przelew weryfikacyjny zostanie zaksięgowany natychmiast. Natomiast różnica w bankach, może przyczynić się do zdecydowanie dłuższego okresu oczekiwania na przelew. Ten czas jest już uzależniony od godzin sesji między bankami.
Serwis Szybka Moneta posiada konto bankowe w takich bankach jak:
- Alior Bank - PKO Bank Polski - mBank

Należy również pamiętać o tym, by w tytule przelewu koniecznie wpisać formułkę „Potwierdzam ID Klienta ... i akceptuję warunki umowy VEGA sp. z o.o.”.
Niestety firma nie bierze pod uwagę przelewów dokonywanych z rachunków SKOK.

Po dokonaniu tego przelewu możemy spodziewać się odpowiedzi. Jeżeli rozpatrzenie wniosku przebiegnie pozytywnie, to oczywiście możesz spodziewać się szybkiego przelewu z pożyczką na Twoje konto bankowe. Jeżeli posiadasz konto bankowe w innej placówce niż te wyżej wymienione, najprawdopodobniej na przelew będziesz musiał poczekać do najbliższej sesji między bankami.

Klienci, którzy interesują się wzięciem chwilówki w serwisie Szybka Moneta, muszą mieć na uwadze, iż w jednej chwili mogą spłacać tylko jedno zobowiązanie. Zaciągniecie pożyczki jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków zawartych w umowie, a także zobowiązaniem się do regularnego spłacania całego zadłużenia.

Spłatę chwilówki można dokonywać na konta bankowe w Alior Banku, PKO Banku, czy też mBanku. Najlepiej jest oczywiście zdecydować się na jeden z wymienionych banków, gdy dodatkowo posiadamy w tej samej placówce rachunek. Ponieważ nasz przelew zostanie zaksięgowany natychmiast.
By przelew został zaksięgowany prawidłowo, należy pamiętać koniecznie o umieszczeniu w tytule ID Klienta. Wtedy Pożyczkodawca nie będzie miał wątpliwości, na poczet jakiego Klienta powinna być dokonana wpłata. W związku z tym, nie ma także najmniejszego problemu, by przelew był dokonany z innego rachunku bankowego, bądź też przez osobę trzecią.

Jeżeli termin spłaty przypada na dzień wolny od pracy, to zostaje on przesunięty automatycznie na najbliższy dzień roboczy. Należy jednak pamiętać o sesjach międzybankowych, jeżeli faktycznie posiadamy rachunek w innym banku niż wskazane przez Pożyczkodawcę. Ponieważ tam termin księgowania może wynosić nawet od jednego do dwóch dni roboczych.

Jeżeli Pożyczkobiorca będzie spłacać nieregularnie, bądź też nieterminowo, to musi brać pod uwagę, że każda jego wpłata będzie księgowana według konkretnych priorytetów. W pierwszej kolejności mowa jest o zaksięgowaniu przelewu na poczet wszystkich opłat, jakie zostały naliczone w ramach udzielenia pożyczki. Dopiero później wpłata księgowana jest na poczet wszystkich odsetek, a także pożyczonego kapitału.

Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z Klientem poprzez wiadomość SMS, w celu przypomnienia o zbliżającym się terminie spłaty. Nie ma najmniejszego problemu z tym, by spłacić całą pożyczkę przed terminem, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. Za niewykorzystany okres umowy, zostaną zwrócone proporcjonalnie wyliczone koszty pożyczki.

WEŹ POŻYCZKĘ

Możliwość przedłużenia pożyczki

Z opcji związanej z przedłużeniem terminu płatności mogą skorzystać wyłącznie osoby, które pożyczyły pieniądze po raz pierwszy. Mogą one wnioskować o przedłużenie terminu spłaty tylko jeden raz. Jednocześnie nowy okres, nie może być dłuższy niż 30 dni. Oczywiście taki wniosek należy złożyć jeszcze przed upływem pierwotnego terminu spłaty.

W związku z przedłużeniem terminu spłaty należy dokonać odpowiedniej wpłaty z koniecznie zawartym w tytule tekstem „ Przedłużenie ID Klienta ... „

Koszty nieterminowości

Serwis, nie otrzymując wpłaty w wyznaczonym terminie, zastrzega sobie możliwość podjęcia działań związanych z próbą odzyskania wierzytelności. Do takich działań na pewno zalicza się wysyłanie monitów mających na celu przypomnienie o minionym terminie oraz zmotywowanie Klienta do jak najszybszego uregulowania płatności. Monity mogą być wysyłane w formie wiadomości SMS, wiadomości elektronicznych, czy też pisemnych wezwań do zapłaty.

Kolejną konsekwencją, może być przekierowanie sprawy na drogę sądową. Pożyczkodawca zastrzega sobie taką możliwość w momencie, gdy po wysłaniu już dwóch wezwań do zapłaty, minie przynajmniej 45 dni. Oczywiście koszty sądowe zostaną doliczone do rachunku Pożyczkobiorcy. Wcześniej, jednak najczęściej firma przekazuje zewnętrznym podmiotom, podjęcie czynności windykacyjnych. W tym przypadku również mówimy o kosztach ponoszonych przez dłużnika, które są doliczane do jego rachunku.

Do podstawowych kosztów nieterminowości zalicza się przede wszystkim odsetki za opóźnienie, które wyliczane są według przepisów prawnych zawartych w art. 481 ust. 2 Kodeksu Cywilnego. Obecnie przepisy regulują, iż wartość odsetek za opóźnienie odnosi się do dwukrotności stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Dlatego można je wyliczyć na poziomie 14% w skali roku. Jeżeli w czasie spłaty pożyczki, dojdzie do jakichkolwiek zmian w wysokości odsetek ustawowych za nieterminową spłatę, to Klient zostanie o tym natychmiast poinformowany.

Warto mieć również na uwadze, że Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia Umowy Ramowej z 7-dniowym okresem wypowiedzenia. Z takiego rozwiązania może skorzystać, gdy Klient spóźnia się z płatnością przynajmniej 60 dni od dnia pierwotnego terminu spłaty. Wypowiedzenie umowy jest jednoznaczne z natychmiastowym obowiązkiem spłaty całego zobowiązania.

Podsumowanie firmy

Serwis Szybka Moneta jest na pewno dogodnym rozwiązaniem dla osób, które poszukują wyjątkowo korzystnej oferty. Na pewno skorzystają z niej głównie osoby, które zamierzają pożyczyć pieniądze po raz pierwszy. Wszystko dlatego, ponieważ mogą zaciągnąć darmową chwilówkę w wysokości aż 2100 złotych, z okresem spłaty wynoszącym 30 dni.
Natomiast pożyczając regularnie, za piątym i każdym kolejnym razem, możemy ubiegać się o pożyczkę wynoszącą 5 tys. złotych. Serwis nie oczekuje od nas żadnych skomplikowanych formalności, a już na pewno dołączania jakichkolwiek dokumentów. Ponieważ wystarczy dosłać skan dowodu osobistego, a także prawidłowo wypełnić wniosek, by móc otrzymać pożyczkę. Na pewno bardzo dużym udogodnieniem jest to, że można przedłużyć termin spłaty. Oczywiście należy mieć na uwadze to, że taka usługa kierowana jest wyłącznie do osób, które pożyczają po raz pierwszy. Takie wymagania zostały ustanowione w nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim. Jednak, by móc skorzystać z takiego przywileju, należy na konto Pożyczkodawcy uiścić konkretną opłatę.
Warto pożyczać pieniądze w serwisie Szybka Moneta, nie tylko za pierwszym razem, ale już zostać stałym Klientem korzystającym z usług firmy. Ponieważ Pożyczkodawca bardzo często proponuje swoim Klientom atrakcyjne zniżki oraz promocje. Właśnie dzięki takim akcjom, koszty kolejnych pożyczek nie będą zbyt wysokie. Dzięki czemu kolejne chwilówki również okażą się być bardzo atrakcyjne.

WEŹ POŻYCZKĘ

Opinie o firmie Szybka Moneta

    Brak opinii, dodaj pierwszą!

Dziękujemy!

Twoja opinia zostanie przetworzona i opublikowana w ciągu 24h

Twoja ocena firmy:

Prezentowane w serwisie oferty pożyczek pozabankowych przez Internet (tak zwane chwilówki), nie są udzielane przez serwis Procredit.pl lecz przez niezależne firmy zewnętrzne.

Procredit.pl to porównywarka chwilówek online, są to pożyczki pozabankowe, udzielane online bez wychodzenia z domu.

Porównujemy najpopularniejsze chwilówki na rynku, w tym pożyczki bez BIK, darmowe chwilówki i pożyczki na raty.

Procredit.pl jest niezależną porównywarką, nie jesteśmy powiązani z żadną z firm pożyczkowych, nie ingerujemy w opinie i oceny firm w naszym serwisie. Staramy się rzetelnie prezentować aktualne dane na temat każdej z pożyczki, jednak nie możemy zagwarantować ich zgodności z faktycznym stanem.

Przed zaciąnięciem pożyczki należy zawsze upewnić się co do kosztów zaciągnięcia chwilówki oraz kosztów związanych z nieterminowością. Nie należy zaciągać chwilówek na spłatę innych zobowiązań.