Ocena firmy: 4/5

Ilość ocen:

54

Serwis syner.pl podlega grupie Syner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Natomiast głównym pośrednikiem jest Agres Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, również z siedzibą w Warszawie.

Jest to grupa finansowa, która wykazuje się bardzo dużym doświadczeniem w udzielaniu szybkich pożyczek przez Internet. Możemy być całkowicie spokojni o bezpieczeństwo oraz rzetelność udzielanych chwilówek. Serwis syner.pl działa zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym, jak i również w ustawie o kredycie konsumenckim.

Pożyczka chwilówka w Syner

Pożyczkodawca słynie przede wszystkim z udzielania szybkich pożyczek, czyli tak zwanych chwilówek. Osoby, które są zainteresowane takim wsparciem finansowym mogą ubiegać się o pożyczkę w wysokości od 100 do 3500 złotych z okresem spłaty wynoszącym 30 dni. Tutaj dla niektórych osób zaskoczeniem może być to, iż nie ma możliwości pożyczenia pieniędzy z krótszym okresem spłaty, jak to bywa w przypadku innych serwisów.

Jeżeli zależy nam na pożyczce w serwisie syner.pl musimy pamiętać również o spełnieniu kilku podstawowych warunków. Do nich zalicza się przede wszystkim posiadanie polskiego obywatelstwa, a także stałego miejsca zamieszkania na terenie kraju. Dodatkowo musimy być w wieku od 18 do 75 lat.
Obowiązkowe jest także posiadanie rachunku osobistego, a także numeru telefonu komórkowego. Pożyczkodawca sprawdzi również naszą zdolność kredytową, jak i również historię spłaty wcześniejszych zobowiązań w rejestrach dłużników. Jeżeli spełnimy wszystkie powyższe oczekiwania, prawdopodobnie nie będzie najmniejszych problemów z uzyskaniem pożyczki.

Jak wziąć pożyczkę w firmie Syner krok po kroku?

Ubieganie się o pożyczkę w serwisie syner.pl zajmie Ci dosłownie kilka chwil. Na początku musisz dokładnie określić jaka kwota Cię interesuje, a także zastanowić się nad tym, czy na pewno jesteś w stanie oddać pożyczony kapitał wraz z naliczonymi odsetkami. Takie informacje uzyskasz natychmiast po wpisaniu interesującej Cię kwoty do kalkulatora znajdującego się na stronie internetowej.
Pamiętaj, że już jako nowy Klient możesz wnioskować o kwotę w wysokości od 100 do 3500 złotych. Zatem nie ma narzuconych żadnych limitów dla nowych Pożyczkobiorców.

Kolejnym krokiem będzie uzupełnienie całego wniosku, a także wysłanie go do serwisu. Pamiętaj, iż wysłanie danych do firmy, jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Oczywiście Twoje dane osobowe muszą zostać zweryfikowane. W tym celu należy dokonać przelewu weryfikacyjnego o symbolicznej kwocie w wysokości 1 zł. W wiadomości tekstowej na Twój telefon otrzymasz numer konta bankowego, na który masz dokonać wpłaty. Nie zapomnij również o wpisaniu odpowiedniego tytułu w przelewie. Treść tego tytułu będzie udostępniony za pośrednictwem e-maila.

Pozostaje Ci już jedynie czekać na odpowiedź ze strony Pożyczkodawcy. Jeżeli spełniasz wszystkie wymagania, to nie powinno być również najmniejszego problemu z otrzymaniem pożyczki. Po kilkunastu minutach powinieneś otrzymać pieniądze na swoje konto. Od tego momentu możesz zarządzać gotówką w wybrany przez siebie sposób, kompletnie nie tłumacząc się z tego swojemu Pożyczkodawcy.

W momencie, kiedy Pożyczkobiorca podejmuje się wsparcia finansowego, jednocześnie zobowiązuje się do terminowej spłaty zobowiązania. Termin ten ustalany jest w Ramowej Umowie Pożyczki. W chwili, gdy termin ten przypada na dzień wolny od pracy, zostaje on przesunięty na najbliższy dzień roboczy występujący zaraz po nim.

Jeżeli Klient będzie spłacać swoje zobowiązanie nieregularnie lub częściowo, wtedy każda wpłata będzie księgowana według następujących priorytetów:
- wszelkie koszty związane z postępowaniem sądowym, a także podjętymi czynnościami windykacyjnymi
- odsetki kapitałowe
- odsetki za opóźnienie w spłacie
- kapitał pożyczki


Jeżeli mamy możliwość wcześniejszego uregulowania pożyczki, warto skorzystać z tego rozwiązania. Przede wszystkim to pozwoli na dodatkowe oszczędności kosztów pożyczek. Zwrotowi ulegają jedynie odsetki za niewykorzystany okres spłaty. Ponieważ odsetki kapitałowe są naliczane każdego dnia trwania umowy. Natomiast zwrotowi nie ulega prowizja, która jest naliczana na samym początku i jest ona opłatą za udzielenie całej pożyczki.

Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to możemy je kierować bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta. Konsultanci są do naszej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00. Jednocześnie dla niektórych osób może być minusem to, iż Biuro Obsługi Klienta nie jest czynne w weekendy. Dlatego, jeżeli będziemy się ubiegać o pożyczkę w sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny od pracy, to musimy koniecznie wziąć pod uwagę, że wniosek zostanie rozpatrzony dopiero w kolejnym dniu roboczym.

Chcąc koniecznie spłacić pożyczkę w terminie, bądź też chcąc dowiedzieć się, czy nasza pożyczka zostanie przelana na nasze konto w jak najkrótszym czasie, warto sprawdzić numery kont bankowych, jakimi dysponuje Pożyczkodawca. Jeżeli masz konto bankowe w jednej z poniższych placówek:
- PKO BP
- mBank
- Millennium Bank
- BZ WBK
- Alior Bank


To możemy spodziewać się błyskawicznych przelewów. Natomiast posiadając konta w innych placówkach, księgowanie przelewu może być wydłużone według sesji między bankami. Zwykle ten okres wynosi kolejny dzień roboczy.

Jest to ważne nie tylko dla osób, którym zależy na jak najszybszym otrzymaniu pożyczonej gotówki. Chociaż rzeczywiście w ten sposób będzie nam najłatwiej określić, kiedy będziemy mogli otrzymać pieniądze. Ale jest to także istotne w przypadku, kiedy nie chcemy doprowadzić do opóźnień w spłacie. W końcu, jeżeli będziemy dokonywać spłaty pożyczki w ostatnim dniu trwania umowy, a mamy konto w zupełnie innym banku, to możemy spodziewać się, że przelew zostanie zaksięgowany po terminie. Właśnie tutaj należy zwrócić szczególną uwagę na to, że pożyczka jest uznana za spłaconą przez Pożyczkodawcę, kiedy tak naprawdę zostanie ona zaksięgowana na jego koncie. Dlatego w takiej sytuacji warto zadbać o wcześniejszy przelew, by mieć gwarancję tego, iż zmieścimy się w wyznaczonym terminie.

Kolejną pożyczkę będziemy mogli zaciągnąć dopiero w momencie spłacenia ówczesnej pożyczki. Pożyczkodawca zatem nie daje możliwości zaciągnięcia dwóch pożyczek równocześnie. Natomiast nie ma żadnych konkretnych wskazań co do tego, czy pożyczka może być przyznana, jeżeli Klient posiada już inne kredyty lub pożyczki na swoim koncie. Najprawdopodobniej zależy to przede wszystkim od tego, czy posiada on odpowiednią zdolność kredytową, jak i również nie ma żadnych zaległości finansowych związanych z tymi zobowiązaniami. Jednak serwis syner.pl nie odniósł się do tej kwestii w sposób jednoznaczny.

Istnieje możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od momentu jej zawarcia. Jednak w tym celu należy złożyć stosowne oświadczenie, które powinno być wysłane w formie listu na wskazany przez Pożyczkodawcę adres. W tym przypadku Pożyczkobiorca jest zobowiązany do uregulowania całej pożyczki w terminie 30 dni od momentu wysłania oświadczenia o rezygnacji z umowy. Do pożyczanego kapitału doliczone są odsetki w wysokości 0,027% za każdy dzień, aż do momentu spłaty całej pożyczki. Jeżeli w tym przypadku będziemy mieli wątpliwości, jaką kwotę ostatecznie musimy oddać, należy w tym celu skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Dodatkowo taki kontakt jest wskazany w momencie, gdy może dojść do zmiany wysokości tych odsetek.

WEŹ POŻYCZKĘ

Możliwość przedłużenia pożyczki

W przypadku pożyczki udzielanej przez serwis syner.pl nie mamy możliwości wnioskowania o przedłużenie terminu spłaty. Jednak dla osób, które już wiedzą, iż nie wyrobią się ze spłatą swojego zobowiązania w terminie, przygotowano specjalne rozwiązanie, którym jest możliwość refinansowania pożyczki.

Oczywiście pożyczka refinansująca jest udzielana przez partnerów Pożyczkodawcy. Polega ona przede wszystkim na tym, iż pożyczamy pieniądze, które są automatycznie przelewane na spłatę poprzedniego zadłużenia. Natomiast nas zaczyna obowiązywać zupełnie nowa umowa z nowym Pożyczkodawcą. Jeżeli chcemy się ubiegać o pożyczkę refinansującą, musimy koniecznie pamiętać o zapłaceniu prowizji. W tym celu potrzebne jest dokonanie przelewu z tytułem zawierającym numer PESEL Klienta, jak i również treść „prowizja z tytułu refinansowania pożyczki”.

Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość odmówienia przyznania pożyczki refinansującej. Klient zostanie o tym fakcie powiadomiony. Musimy mieć na uwadze taką informację, szczególnie jeżeli będzie nam zależeć na przedłużeniu terminu spłaty, ponieważ z góry zakładamy, iż 30 dni okaże się dla nas terminem stanowczo za krótkim.

Koszty nieterminowości

W przypadku opóźnień w spłacie pożyczki, możemy spodziewać się doliczenia do naszego rachunku tak zwanych kosztów nieterminowości. Do nich w największej mierze zaliczają się odsetki za opóźnienie. Ich wysokość jest regulowana art. 481 ust. 21 Kodeksu Cywilnego. W takim razie mamy do czynienia z dwukrotnością stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 pkt. procentowych.
Jeżeli w czasie trwania umowy dojdzie do zmian wysokości odsetek za opóźnienie, oczywiście Klient zostanie o tym natychmiast powiadomiony.

Firma zastrzega sobie możliwość powiadamiania swoich Klientów o opóźnieniu w spłacie pożyczki. W tym przypadku monity wysyłane są drogą elektroniczną, pisemną bądź poprzez wiadomości e-mail.

Jeżeli mimo wysyłanych monitów, Klient nadal nie zdecyduje się na uregulowanie pożyczki, to niestety będzie musiał się liczyć z kolejnymi konsekwencjami. Do nich zalicza się między innymi sądowne wezwanie do zapłaty. Jeżeli mimo tego wezwania, wpłata nie nastąpi w ciągu 3 dni, wtedy Pożyczkodawca ma prawo wejść na drogę sądową w celu odzyskania wierzytelności. Ponadto zastrzega sobie możliwość przekierowania tych czynności na inny podmiot. Natomiast prowizja za przeniesienie sprawy na inny podmiot, a także koszty związane z postępowanie sądowym, będą spoczywać po stronie Pożyczkobiorcy.

Inną formą próby odzyskania wierzytelności, jest umieszczenie danych osobowych w Biurach Informacji Gospodarczej. Aby takie kroki zostały podjęte, dług musi wynosić minimalnie 200 złotych, a także musi minąć przynajmniej 30 dni od upłynięcia pierwotnego terminu spłaty, jak i również przynajmniej 30 dni od momentu wysłania pierwszego monitu. Umieszczenie danych osobowych w rejestrach dłużników niesie ze sobą dalekie konsekwencje. Utrzymują się one do 5 lat od momentu uregulowania zadłużenia. W tym czasie możemy mieć problem z zaciągnięciem kredytów oraz pożyczek w innych instytucjach finansowych.

Podsumowanie firmy

Serwis syner.pl jest Pożyczkodawcą, który doskonale wczuwa się w potrzeby, jak i również oczekiwania swoich Klientów. Dlatego udzielane pożyczki oparte są na wyjątkowo atrakcyjnych warunkach. Mamy tutaj do czynienia przede wszystkim z chwilówką, która udzielana jest na okres 30 dni. Maksymalna kwota o jaką możemy się ubiegać wynosi 3500 złotych.
Na pewno wielu nowych Klientów będzie rozczarowanych tym faktem, iż nie będą mogli skorzystać z tak zwanej darmowej chwilówki. Jednak rekompensatą są tak naprawdę niskie koszty, które są doliczane zarówno do pierwszej, jak i również każdej kolejnej chwilówki. Zatem spokojnie możemy mówić o tym, iż pożyczka jest doskonałym rozwiązanie dla każdego, również stałych Klientów.
Jeżeli pojawią się jakiekolwiek problemy ze spłatą pożyczki, wtedy powinniśmy koniecznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. W ten sposób mamy możliwość uniknięcia wysokich kosztów związanych z nieterminową spłatą zobowiązania. Najczęściej wybieranym rozwiązaniem w takich okolicznościach jest skorzystanie z tak zwanej pożyczki refinansującej.

Jeżeli będziemy spłacać pożyczki w wyznaczonym terminie, w ten sposób będziemy mogli spodziewać się naprawdę atrakcyjnych warunków. Być może Pożyczkodawca przygotuje ciekawe promocje, które jeszcze dodatkowo obniżą koszty pożyczki.

WEŹ POŻYCZKĘ

Opinie o firmie Syner

    Brak opinii, dodaj pierwszą!

Dziękujemy!

Twoja opinia zostanie przetworzona i opublikowana w ciągu 24h

Twoja ocena firmy:

Prezentowane w serwisie oferty pożyczek pozabankowych przez Internet (tak zwane chwilówki), nie są udzielane przez serwis Procredit.pl lecz przez niezależne firmy zewnętrzne.

Procredit.pl to porównywarka chwilówek online, są to pożyczki pozabankowe, udzielane online bez wychodzenia z domu.

Porównujemy najpopularniejsze chwilówki na rynku, w tym pożyczki bez BIK, darmowe chwilówki i pożyczki na raty.

Procredit.pl jest niezależną porównywarką, nie jesteśmy powiązani z żadną z firm pożyczkowych, nie ingerujemy w opinie i oceny firm w naszym serwisie. Staramy się rzetelnie prezentować aktualne dane na temat każdej z pożyczki, jednak nie możemy zagwarantować ich zgodności z faktycznym stanem.

Przed zaciąnięciem pożyczki należy zawsze upewnić się co do kosztów zaciągnięcia chwilówki oraz kosztów związanych z nieterminowością. Nie należy zaciągać chwilówek na spłatę innych zobowiązań.