Wasza ocena firmy: 4.1/5

Ilość ocen firmy:

36

Serwis HapiPożyczki jest częścią grupy IPF, która na rynku międzynarodowym oferuje produkty finansowe na najwyższym poziomie. To właśnie ogólnoświatowe doświadczenie doprowadziło, że grupa ma na swoim koncie prawie 3 miliony zadowolonych Klientów. Głównym produktem serwisu HapiPożyczki jest pożyczka ratalna w wysokości od 800 do nawet 15 tys. złotych. Dzięki miesięcznym ratom trwającym od 3 do 36 miesięcy możesz dopasować odpowiednią wysokość do możliwości własnego budżetu.

Pożyczki udzielane są na bardzo przejrzystych oraz prostych zasadach. Dzięki temu każdy Klient czuje się w pełni bezpiecznie, mając świadomość dokładnie tego, ile pieniędzy faktycznie będzie musiał oddać na rzecz Pożyczkodawcy. Ponadto wnioski składane przez Internet rozpatrywane są w błyskawicznym tempie. Dlatego osoby, które bardzo szybko potrzebują zastrzyku gotówki, mogą liczyć na finansowe wsparcie, właśnie ze strony serwisu HapiPożyczki.
Firma dodatkowo wyróżnia się bardzo ludzkim podejściem do każdego Klienta. Dzięki temu możesz być przekonany, że jeżeli z różnych przyczyn nie zdążysz spłacić pożyczki lub konkretnej raty w terminie, zawsze istnieje możliwość szybszego kontaktu z firmą pożyczkową w celu znalezienia wspólnego, jak najlepszego rozwiązania.

Oferta Hapi pożyczki - rodzaje pożyczek

Składając wniosek w serwisie Hapi Pożyczki, możesz ubiegać się o kwotę w wysokości od 800 do 15 tys. złotych. Całe zobowiązanie spłacane może być przez okres 3 do 36 miesięcy. Wystarczy, że skorzystasz z dogodnego kalkulatora, by szybko zorientować się, jaką kwotę będziesz musiał przeznaczyć na każdą miesięczną ratę. Dodatkowo kalkulator pokazuje Ci całkowitą sumę, jaką będziesz zobowiązany oddać wraz ze wskaźnikiem RRSO.
Mimo że ustalasz jakie warunki Cię interesują, być może Hapi Pożyczki przygotuje dla Ciebie jeszcze korzystniejszą ofertę. Wtedy na pewno pożyczka ratalna okaże się jeszcze bardziej konkurencyjna względem pozostałych firm pożyczkowych. Klienci zamierzający spłacać swoje zobowiązanie przez dłuższy okres czasu nie muszą obawiać się wszelkiego rodzaju losowych przeciwności. Ponieważ Klientom, którzy w terminie spłacają swoje zobowiązania, przysługuje możliwość skorzystania z tak zwanych wakacji od spłat pożyczki, oraz możliwość rozpoczęcia spłaty pożyczki dopiero po 2 miesiącach od momentu jej otrzymania.

Pożyczki ratalne udzielane przez serwis Hapi Pożyczki, jest idealnym produktem dla osób, które oczekują błyskawicznego wsparcia finansowego. Dodatkowo ubiegając się o pożyczkę, Klienci nie muszą obawiać się żadnych dodatkowych formalności. Wypełnienie wniosku zajmuje dosłownie chwilę. Po czym pieniądze przelewane są od razu po zaakceptowaniu zgłoszenia. Klienci mogą także samodzielnie zdecydować, w którym dokładnie dniu chcą spłacać każdą miesięczną ratę. Często tym dniem jest termin wypłaty wynagrodzenia w ramach umowy o pracę.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub też zaistnienia różnych sytuacji w czasie trwania spłaty pożyczki zawsze możesz kontaktować się z osobistym doradcą. Serwis Hapi Pożyczki wyróżnia się na tle pozostałych Pożyczkodawców tym, że każdy Klient może liczyć na indywidualną opiekę ze strony doświadczonego konsultanta.

Jak wziąć pożyczkę w firmie Hapi pożyczki krok po kroku?

Ubieganie się o pożyczkę w serwisie Hapi Pożyczki jest bardzo proste. W tym celu należy wykonać kilka podstawowych kroków. Pierwszym krokiem jest dokładne ustalenie, jaką kwotę chcesz pożyczyć, a także w jakim terminie zamierzasz ją spłacić. Pamiętaj, by właśnie na tym etapie, dokładnie określić czy jesteś w stanie spłacać miesięczne raty w wysokości, jakie zostaną pokazane po wyliczeniu.

Jeżeli jesteś nowym Klientem, kolejnym krokiem będzie zarejestrowanie swoich danych w serwisie. W tym celu podajesz kilka podstawowych informacji, a także spełniasz następujące warunki:
- jesteś osoba pełnoletnią
- posiadasz obywatelstwo polskie
- posiadasz własny rachunek bankowy
- jesteś właścicielem zarejestrowanego numeru telefonu komórkowego
- posiadasz regularne dochody, które możesz w każdej chwili udokumentować


Kolejnym krokiem jest dokonanie przelewu weryfikacyjnego w wysokości 1 zł, które przelewasz bezpośrednio na konto bankowe Pożyczkodawcy. Tutaj serwis posiada konto wyłącznie w jednej placówce - Deutsche Banku. Jeżeli nie posiadasz konta w tym samym banku, możesz spodziewać się nieco dłuższego okresu księgowania Twojego przelewu. Termin ten jest uzależniony od godzin sesji księgowania przelewów pomiędzy konkretnymi bankami.

Pożyczkodawca na Twój adres e-mail wyśle link potwierdzający założenie konta. W momencie kliknięcia w link potwierdzasz dotychczasowy proces rejestracji. Dodatkową weryfikacją danych osobowych, jest rozmowa telefoniczna z konsultantem. Drogą elektroniczną Klient jest informowany o przyznaniu pożyczki. Także poprzez wysłanie wiadomości e-mail, Klient otrzymuje umowę, na której należy złożyć elektroniczny podpis.

Po otrzymaniu pożyczki, Klient natychmiast otrzymuje serię dokumentów: Umowę, Harmonogram Spłaty, Formularz Informacyjny, a także Pełnomocnictwo do zawarcia Umowy pożyczki. Jeżeli umowa nie mogła być podpisana w sposób elektroniczny, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do przesłania podpisanej umowy na wskazany adres. Najczęściej chwilę po zaakceptowaniu wniosku, na konto Klienta zostają wysłane pożyczone środki finansowe. Pożyczkodawca zastrzega sobie, że przelew może być dokonany nie później, niż 24 godziny po zaakceptowaniu zgłoszenia.

Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki. Klient może dokonać częściowej lub całkowitej spłaty zobowiązania bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. Wtedy automatycznie koszty pożyczki zostają pomniejszone o niewykorzystany okres spłaty.

Podczas spłaty pożyczki warto pamiętać o tym, by w tytle przelewu podać numer Klienta oraz numer umowy. W ten sposób na pewno pieniądze zostaną zaksięgowane na właściwe konto. Dodatkowo możesz skorzystać z możliwości, jaką jest spłata Twojego zobowiązania przez inną osobę. W takich okolicznościach należy pamiętać o wpisaniu w tytule przelewu, kogo dotyczy spłata, a także jaki jest numer umowy. Konto bankowe, na które należy dokonać przelewu, różni się od rachunku, z którego zostały wysłane pieniądze. Zostanie ono dokładnie określone w treści umowy, a także będzie dostępne w Twoim Panelu Klienta.

Klient wnioskujący o pożyczkę ratalną, docelowo zobowiązuje się do terminowej spłaty. W Umowie, a także Harmonogramie spłaty, zostaną uwzględnione dokładne kwoty, a także terminy spłaty, do których Pożyczkobiorca musi się dostosować. Jeżeli Klient będzie dokonywał częściowej spłaty pożyczki lub wpłat poza wymienionymi terminami, to poszczególne kwoty będą księgowane według następującej kolejności:
- przeterminowane raty prowizji, zaczynając od najbardziej przedawnionych
- przeterminowane odsetki naliczone do miesięcznych rat, zaczynając od najwcześniejszych
- przeterminowane raty kapitału
- odsetki za opóźnienie
- raty prowizji, które nie są jeszcze przeterminowane
- odsetki kapitałowe rat, które nie są jeszcze przeterminowane


Wszelkie opóźnienia w spłacie poszczególnych rat miesięcznych, muszą być jak najszybciej wyjaśnione przez Pożyczkodawcę. Zwykle w tym celu serwis decyduje się na przesyłanie odpowiednich upomnień w postaci wiadomości SMS, listownych wezwań do zapłaty, jak i również wiadomości elektronicznych. Zdarza się również wysłanie osoby z firmy do przeprowadzenia wizyty domowej. Wszystkie działania mają za zadanie zebranie informacji na temat tego, czemu Klient nie jest w stanie spłacić swojej pożyczki, a także nakłonienie go do jak najszybszego uregulowania swoich zaległości finansowych.

Osoby posiadające na swoim koncie pożyczki lub kredyty w innych instytucjach finansowych, nadal mogą ubiegać się o pożyczkę w serwisie Hapi Pożyczki. Ostateczna decyzja o przyznaniu wsparcia finansowego, będzie zależeć od kondycji finansowej Klienta. Dlatego tak ważne jest to, by o pożyczkę zgłaszali się wyłącznie potencjalni Pożyczkobiorcy mający regularny dochód. We wniosku Klienci składają wyłącznie krótkie oświadczenie na temat swoich zarobków, ale w każdej chwili mogą oni zostać pod tym względem zweryfikowani. Zatem, jeżeli zależy Ci na pożyczce w Hapi Pożyczki, podawaj we wniosku wyłącznie prawdziwe dane.

WEŹ POŻYCZKĘ

Możliwość przedłużenia pożyczki

Klienci mający na swoim koncie pożyczkę rozbitą przynajmniej na 7 miesięcznych rat, mogą z powodzeniem ubiegać się o przesunięcie terminu spłaty raty pożyczki. Wtedy jest on zobowiązany do powiadomienia Pożyczkodawcy o skorzystaniu z tej możliwości, dopiero kolejnego dnia po spłacie 6 raty. W związku z możliwością skorzystania z takiego rozwiązania termin spłaty pożyczki zostaje przedłużony o jeden miesiąc. Natomiast względem przesunięcia termu płatności, naliczone są również odsetki za okres, o który przesunięto okres spłaty.

W zależności od tego ile miesięcznych rat posiada na umowie Klient, będzie on dysponował odpowiednią ilością przesunięć terminu spłaty pożyczki.
- mając od 7 do 11 miesięcznych rat - Klient może przesunąć termin spłaty tylko raz
- mając od 12 do 17 miesięcznych rat - Klient może przesunąć termin spłaty 2 razy
- mając od 18 do 23 miesięcznych rat - Klient może przesunąć termin spłaty 3 razy
- mając od 24 miesięcznych rat - Klient może przesunąć termin spłaty 4 razy


Warunkiem skorzystania z kilku przesunięć terminu spłaty, jest spłata kolejnej raty po przesunięciu. To oznacza, że przesunięcia nie mogą następować jedno po drugim. W celu zapoznania się ze wszystkimi zasadami przesunięcia terminu spłaty należy zapoznać się z treścią umowy lub skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

Koszty nieterminowości

Klienci, którzy nie są w stanie spłacić pożyczki w wyznaczonym terminie, a nie mogą skorzystać z możliwości przesunięcia terminu spłaty, powinni liczyć się z poniesieniem odpowiednich konsekwencji. Do nich zalicza się między innymi wysłanie monitów w postaci powiadomień listownych, wiadomości elektronicznych, wiadomości SMS oraz upomnień w czasie domowych wizyt.
Dodatkowy za każdy dzień spóźnienia naliczane będą odsetki karne. Są one naliczane w wysokości określonej w art. 481 ust. 21 Kodeksu Cywilnego. Dlatego Klienci, którzy nie spłacają pożyczki w terminie, muszą uregulować obecnie odsetki w wysokości aż 14%, za każdy dzień spóźnienia. Jeżeli w czasie trwania umowy dojdzie do zmian wysokości odsetek karnych, Klient zostanie o tym natychmiast poinformowany.

Podsumowanie firmy

Serwis Hapi Pożyczki Bardzo mocno wyróżnia się na tle pozostałych firm pozabankowych. Przede wszystkim tym, że swoim Klientom proponuje wyjątkowo komfortowe oraz tanie pożyczki ratalne. Klienci mogą wnioskować o kwotę w wysokości od 800 do 15 tys. złotych. Jednocześnie okres spłaty waha się od 3 do 36 miesięcy. W ten sposób korzystając z intuicyjnego kalkulatora finansowego, można bardzo szybko zorientować się, jaką miesięczną ratę będziesz zobowiązany płacić przez cały okres umowy. To jest moment, w którym możesz dokładnie określić, czy jesteś w stanie spłacać pożyczkę, czy jednak chcesz obniżyć wysokość rat, przy okazji wydłużając okres spłaty.
Klienci zainteresowani ofertą serwisu Hapi Pożyczki mogą również w czasie trwania umowy zwiększać wartość pożyczki, a także korzystać z opcji przesunięcia terminu spłaty poszczególnych rat. W tym celu należy oczywiście składać odpowiednie wnioski do Biura Obsługi Klienta. Jednak z natychmiastowym rozpatrywaniem wniosków nie ma najmniejszego problemu, ponieważ konsultanci są praktycznie przez cały tydzień na wyciągnięcie ręki. Obecnie firma wyróżnia się atrakcyjną promocją. Dla osób, które zawnioskują o pożyczkę w wysokości minimum 8 tys. złotych, zostanie wypłacony specjalny bonus o wartości 200 złotych. Pożyczkobiorcy mogą z taką kwotą zrobić, co tylko zechcą. Chociaż serwis sugeruje, by pieniądze były przeznaczone na wydatki związane z rozpoczynającym się rokiem szkolnym.

WEŹ POŻYCZKĘ

Opinie o firmie Hapi pożyczki

    Brak opinii, dodaj pierwszą!

Dziękujemy!

Twoja opinia zostanie przetworzona i opublikowana w ciągu 24h

Twoja ocena firmy:

Prezentowane w serwisie oferty pożyczek pozabankowych przez Internet (tak zwane chwilówki), nie są udzielane przez serwis Procredit.pl lecz przez niezależne firmy zewnętrzne.

Procredit.pl to porównywarka chwilówek online, są to pożyczki pozabankowe, udzielane online bez wychodzenia z domu.

Porównujemy najpopularniejsze chwilówki na rynku, w tym pożyczki bez BIK, darmowe chwilówki i pożyczki na raty.

Procredit.pl jest niezależną porównywarką, nie jesteśmy powiązani z żadną z firm pożyczkowych, nie ingerujemy w opinie i oceny firm w naszym serwisie. Staramy się rzetelnie prezentować aktualne dane na temat każdej z pożyczki, jednak nie możemy zagwarantować ich zgodności z faktycznym stanem.

Przed zaciąnięciem pożyczki należy zawsze upewnić się co do kosztów zaciągnięcia chwilówki oraz kosztów związanych z nieterminowością. Nie należy zaciągać chwilówek na spłatę innych zobowiązań.