Wasza ocena firmy: 3.8/5

Ilość ocen firmy:

20

Firma Fellow Finance Corporation jest prowadzona już od 2013 roku. Od tego czasu grupa finansowa stała się poważnym liderem na rynku europejskim. Oprócz produktów związanych z pożyczkami dla osób fizycznych oferta została poszerzona o wsparcie finansowe dla firm, a także produkty inwestycyjne. Wszystkie z nich dostępne są obecnie na terenie całej Europy. Fellow Finance Corporation to nieodłączna część grupy Taaleri Oyj, która posiada swoje papiery wartościowe na giełdzie w Helsinkach. Korporacja wyróżnia się potężnym kapitałem w wysokości 2,7 milionów euro. Przez co można powiedzieć, że jest to jedna z poważniejszych firm, która wyznacza kierunki w świecie pożyczek pozabankowych.

Oferta Fellow Finance - rodzaje pożyczek

Głównym produktem oferowanym przez serwis Fellow Finanse są pożyczki ratalne. Jednak ich rodzaje zostały dokładnie wyszczególnione pod względem zapotrzebowania, w jakim znajdzie się konkretny Klient. To właśnie dlatego wymienia się pożyczki społecznościowe, na remont, konsolidacyjne oraz dla firm. Dodatkowo wśród produktów wymienia się również możliwość skorzystania z produktów inwestycyjnych. Są to rozwiązania kierowane do osób, które posiadają kapitał, na którym chcą generować jeszcze większe zyski.

- Pożyczki społecznościowe - zwane inaczej social lending lub peer-to-peer, polegają na pożyczaniu pieniędzy na indywidualnie dopasowanych warunkach. Tutaj Klienci samodzielnie decydują, jakie oprocentowanie będzie im odpowiadać, a także w jakim terminie są w stanie spłacić całą pożyczkę. Produkt ten opiera się na wystawianiu ogłoszenia o pożyczkę przez Klienta. Gdy pożycza on po raz pierwszy, najprawdopodobniej będzie mógł wybierać spomiędzy kilku ofert złożonych przez Inwestorów. Natomiast stali Klienci, którzy zbudowali swoją wiarygodność, jako wypłacalni oraz terminowi Pożyczkobiorcy, mogą liczyć na jeszcze tańsze oferty, a także większą ilość propozycji ze strony inwestorów. Pożyczki pomiędzy osobami prywatnymi, są naprawdę świetnym rozwiązaniem, z którego mogą korzystać osoby, będące sceptycznie nastawione do ofert składanych przez instytucje finansowe.

- Pożyczki na remont - jak sama nazwa wskazuje, jest to pożyczka dla osób, które planowały lub muszą się zmierzyć z remontem mieszkania, lub domu. W przypadku tego produktu można wnioskować spokojnie o kwotę w wysokości do 12 tys. złotych. Jeżeli w czasie remontu zwiększą Ci się wydatki, już po czterech miesiącach regularnego spłacania, możesz wnioskować o zwiększenie sumy zobowiązania. W ten sposób nie musisz czuć żadnych ograniczeń względem wykonywanych przez siebie prac remontowych. Pożyczki na remont obejmują kwotę w wysokości od 1000 do 12000 złotych, z okresem spłaty wynoszący od 4 do 24 miesięcy.

- Pożyczki konsolidacyjne - oferta kierowana jest do osób, które posiadają na swoim koncie zadłużenia, z którymi już sobie nie radzą. Jeżeli nie masz pamięci do tego, którą teraz ratę musisz spłacać, a także na jakie konto należy przelać odpowiednią kwotę, wystarczy sobie uprościć to wszystko poprzez zaciągnięcie jednej pożyczki konsolidacyjnej. W ten sposób wszystkie Twoje dotychczasowe zobowiązania zostaną ujednolicone w jedną wygodną pożyczkę. Dogodne warunki, często pozwalają na obniżenie kosztów dotychczasowych pożyczek i kredytów. Ponadto musisz już pamiętać wyłącznie o jednym przelewie w miesiącu, a nie o kilku - jak to było do tej pory.

- Pożyczki dla firm - Wcześniejsze produkty finansowe były proponowane osobom fizycznym. Natomiast na rozwój firmy lub też usunięcie wszelkich problemów związanych z płynnością finansową, idealnym rozwiązaniem jest pożyczka przeznaczona dla przedsiębiorców. Biznesmeni mogą pożyczać nawet od 500 do 15 tys. euro, z korzystnym oprocentowaniem utrzymującym się na poziomie 6%. Dodatkowo Klienci biznesowi nie są zobowiązani do przedstawienia jakichkolwiek gwarancji wypłacalności. Jest to zatem idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą się wydostać z niezbyt korzystnej sytuacji finansowej.

- Inwestowanie w Fellow Finance - jeżeli nie chcesz pożyczać pieniędzy, ale poszukujesz metody na pomnożenie swojego zysku, to najlepszym rozwiązaniem będzie inwestowanie w pożyczki społecznościowe. W ten sposób na pewno możesz spodziewać się, że w bezpieczny sposób będziesz mógł generować jeszcze większe dochody. Wszystko oczywiście będzie zależeć od Ciebie, komu będziesz chciał udzielić pożyczki, a także na jakich warunkach. Wystarczy w tym celu założyć bezpłatne konto na serwisie, a następnie zdecydować komu i jaką kwotę chcesz dokładnie pożyczyć. Kolejnym krokiem, jest zdecydowanie się na to, przez ile miesięcy Pożyczkobiorca będzie spłacał u Ciebie zadłużenie, po zaakceptowaniu warunków pożyczki przez obie strony, można z powodzeniem przejść do kolejnego etapu, czyli czekania na pierwsze zyski. Z każdym miesiącem będziesz mieć wypłacane pieniądze w postaci pożyczonego kapitału, a także naliczonych odsetek. W ten sposób bardzo szybko zdobędziesz dodatkowe pieniądze, które będziesz mógł bez problemu zainwestować w kolejne pożyczki lub spożytkować na wybrane cele.

Jak wziąć pożyczkę w firmie Fellow Finance krok po kroku?

Niezależnie od tego, na co chcesz przeznaczyć pożyczone pieniądze, sposób ubiegania się o pożyczkę jest taki sam. Na początku dokładnie określ jaką kwotę chcesz pożyczyć, a także przez jaki okres czasu zamierzasz ją spłacać. Tutaj istotna jest również wysokość każdej raty. Pamiętaj, by dokładnie ocenić, czy na pewno będziesz w stanie spłacać swoje zobowiązanie w takie wysokości, jak i również w wyznaczonym terminie. Kolejnym krokiem będzie wypełnienie wniosku. Uzupełnienie wszystkich miejsc w formularzu zajmie Ci dosłownie kilka minut. Po wysłaniu wniosku oczekuj indywidualnie dopasowanej oferty pożyczkowej. W tym miejscu masz możliwość zaakceptowania propozycji pożyczki, bądź też jej odrzucenia. Jeżeli nie masz presji czasu, możesz odczekać na jeszcze lepsze propozycje ze strony innych inwestorów.

Gdy tylko zaakceptujesz konkretną ofertę, jeszcze tego samego dnia pieniądze zostaną przelane na Twoje konto bankowe.

Decydując się na pożyczkę w serwisie Fellow Finance, musisz liczyć się z odpowiednimi kosztami:
- oprocentowanie kapitału - w wysokości 10% w skali roku - odsetki nalicza się wyłącznie od wartości kapitału, który został do spłaty. Zatem z każdą kolejną ratą, te opłaty są o wiele niższe.
- opłata wstępna - jest to opłata naliczana jednorazowo, w wysokości 12% od pożyczanego kapitału. Serwis potrąca opłatę wstępną podczas wykonywanego przelewu na Twoje konto bankowe. Musisz zatem wziąć pod uwagę, że przelew rzeczywisty będzie niższy od kwoty o jaką aplikujesz we wniosku.
- opłata administracyjna - może wynieść maksymalnie 22% wartości otwartego kapitału. Opłata doliczana jest do każdej miesięcznej raty. Kwota może być niższa, to wszystko zależy od ofert składanych przez Inwestorów. Dlatego Klienci nie muszą zgadzać się na każdą propozycję, ale w zamian za to mogą czekać na jak najkorzystniejszą ofertę.
- opłata za prowadzenie konta w Fellow Finance - jest to opłata, którą Klient ponosi za każdy miesiąc prowadzenia konta na serwisie Fellow Finance. Jej wartość wynosi 20% wartości pożyczonego kapitału.

W celu jeszcze lepszej i szybszej weryfikacji danych osobowych, bez konieczności dokonywania przelewu weryfikacyjnego, można skorzystać z rozwiązania, jakim jest usługa Kontomatik. Dzięki temu serwis może bardzo szybko dokładnie sprawdzić dane Klienta, co zdecydowanie skraca czas przyznania pożyczki.

WEŹ POŻYCZKĘ

Możliwość przedłużenia pożyczki

Opcja polegająca na przedłużeniu pożyczki na pewno zdecydowanie częściej jest dostępna w przypadku chwilówek. Tutaj Klient nie może liczyć na odroczenie terminu całej wpłaty pożyczki, ale na pewno ma do dyspozycji wiele innych korzystnych rozwiązań.
Do nich zalicza się między innymi możliwość zwiększenia kwoty pożyczki. Jeżeli przez 4 miesiące Pożyczkobiorca terminowo spłaca swoje zobowiązanie, to nie ma najmniejszych przeszkód, by wnioskował jednocześnie o zwiększenie kwoty zadłużenia. Innym rozwiązaniem, z którego chętnie korzystają Pożyczkobiorcy, to możliwość przesunięcia płatności miesięcznej raty o 14 dni. Dodatkowym rozwiązaniem jest wnioskowanie o odroczenia całej raty o jeden miesiąc. By móc skorzystać z takich możliwości, uprzednio należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Kontakt może być zarówno mailowy, jak i również telefoniczny. Gdy tylko konsultanci zatwierdzą wniosek, będzie można z powodzeniem skorzystać z takiego odroczenia. Należy jednak wziąć pod uwagę, że każda usługa wiąże się z poniesieniem dodatkowej opłaty.

Obecnie jest to kwota naprawdę symboliczna. Ponieważ zarówno za przesunięcie terminu spłaty o 14 dni, jak i również zawieszenie spłaty kapitału na miesiąc, Pożyczkobiorca będzie zobowiązany zapłacić prowizję w wysokości 2,5 zł.

Koszty nieterminowości

Jak w każdej instytucji finansowej, brak terminowej spłaty pożyczki będzie wiązać się z poniesieniem kosztów nieterminowości, a także pozostałych konsekwencji. Do głównych kosztów nieterminowości zaliczają się:
- odsetki karne - obecnie naliczane są w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych. Odsetki za opóźnienie naliczane są za każdy dzień spóźnienia w spłacie zobowiązania
- monity - wysyłanie upomnień do Klienta ponosi za sobą doliczanie kosztów w wysokości 20 złotych za każdy monit

Należy mieć na uwadze, że Pożyczkodawca ma prawo do żądania spłaty całości przeterminowanej pożyczki w okresie 4 tygodni lub dwóch tygodni od momentu wysłania monitu. Jednak, by Klient otrzymał takie zawiadomienie muszą zostać spełnione poniższe warunki:
- pożyczka jest przeterminowana przynajmniej jeden miesiąc, a także nie doszło do jej uregulowania
Ponadto:
- kwota, która nie jest spłacona w wyznaczonym terminie stanowi przynajmniej 10% wartości całej pożyczki, lub
- przeterminowana suma obejmuje więcej, niż jedną miesięczną ratę, lub
- przeterminowana kwota jest równoważna sumie wszystkich pozostałych należności Inwestorów

W wyjątkowych okolicznościach, obejmujących zdarzenia losowe, należy jak najszybciej skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta w celu uzgodnienia indywidualnych warunków spłaty. Należy jednak mieć na uwadze, że takie działania stanowią wyłącznie dobrą wolę ze strony Pożyczkodawcy, i nie są one w żaden sposób obowiązkowe.

Podsumowanie firmy

W serwisie Fellow Finance można znaleźć dla siebie idealne produkty. Remontujesz, spłacasz poprzednie zobowiązania, a może jesteś przedsiębiorcą i potrzebujesz pieniędzy na rozwój swojej firmy? We wszystkich okolicznościach możesz zgłosić się do firmy Fellow Finance. Wystarczy tylko dokładnie określić jaką kwotę potrzebujesz, a także w jakim terminie jesteś w stanie ją spłacić. Po wypełnieniu prostego wniosku możesz oczekiwać pozytywnej odpowiedzi. Oczywiście przy spełnieniu wszystkich podstawowych warunków.
Pożyczki społecznościowe wyróżniają się przede wszystkim tym, że Klient czeka na oferty ze strony Inwestorów. W ten sposób nie musi się wcale zgadzać na najdroższe propozycje. Im dłużej pożycza pieniądze za pośrednictwem serwisu Fellow Finance, może liczyć na jeszcze niższe koszty pożyczki. Terminowo spłacający swoje zobowiązania Pożyczkobiorca, w oczach Inwestorów staje się jeszcze bardziej wiarygodny.
Korzystając z oferty serwisu Fellow Finance, możesz stanąć po drugiej stronie usługi - nie jako Pożyczkobiorca, ale jako Pożyczkodawca. Jest to świetny sposób na pomnażanie swoich oszczędności. Co miesiąc otrzymujesz nie tylko zwrot pożyczonego kapitału, ale również naliczone odsetki, które są Twoją stopą zwrotu podjętej inwestycji. Dlatego Twój kapitał zwróci się zdecydowanie szybciej, niż dopiero przy ostatniej racie zobowiązania. W trakcie spłaty jednej pożyczki możesz już zainwestować w kolejny produkt.

WEŹ POŻYCZKĘ

Opinie o firmie Fellow Finance

    Brak opinii, dodaj pierwszą!

Dziękujemy!

Twoja opinia zostanie przetworzona i opublikowana w ciągu 24h

Twoja ocena firmy:

Prezentowane w serwisie oferty pożyczek pozabankowych przez Internet (tak zwane chwilówki), nie są udzielane przez serwis Procredit.pl lecz przez niezależne firmy zewnętrzne.

Procredit.pl to porównywarka chwilówek online, są to pożyczki pozabankowe, udzielane online bez wychodzenia z domu.

Porównujemy najpopularniejsze chwilówki na rynku, w tym pożyczki bez BIK, darmowe chwilówki i pożyczki na raty.

Procredit.pl jest niezależną porównywarką, nie jesteśmy powiązani z żadną z firm pożyczkowych, nie ingerujemy w opinie i oceny firm w naszym serwisie. Staramy się rzetelnie prezentować aktualne dane na temat każdej z pożyczki, jednak nie możemy zagwarantować ich zgodności z faktycznym stanem.

Przed zaciąnięciem pożyczki należy zawsze upewnić się co do kosztów zaciągnięcia chwilówki oraz kosztów związanych z nieterminowością. Nie należy zaciągać chwilówek na spłatę innych zobowiązań.