Wasza ocena firmy: 3.3/5

Ilość ocen firmy:

83

Serwisem Credit.pl zarządza Nordecum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Jest to spółka mająca bardzo duże doświadczenie w udzielaniu pożyczek krótkoterminowych. Ściśle współpracuje z innymi podmiotami udzielającymi pożyczki na terenie Estonii oraz Litwy.

Głównym wyróżnikiem firmy są pożyczki udzielane w wysokości od 100 do 4000 złotych, z okresem spłaty wynoszącym od 1 do 30 dni. Jasne zasady, a także dokładna weryfikacja Klienta pozwala na uniknięcie wszelkich niejasnych sytuacji. Firma stawia przede wszystkim na odpowiedzialne pożyczanie. Stąd również można mówić między innymi o udzielaniu pożyczek z coraz większą kwotą maksymalną, wyłącznie Klientom, którzy terminowo spłacają swoje poprzednie zobowiązania.

Firma oferuje swoim Klientom wiele korzystnych opcji do skorzystania, wśród nich wymienia się między innymi możliwość przedłużenia pożyczki. Natomiast osoby, które nie chcą tylko pożyczać, ale również zyskać, mogą korzystać z wielu atrakcyjnych bonusów polegających na polecaniu produktów Credit.pl swoim znajomym.

Oferta credit.pl - rodzaje pożyczek

Główną ofertą firmy są pożyczki krótkoterminowe, które spłacane są w terminie od 1 do 30 dni. Wysokość pożyczki dla stałych Klientów waha się od 100 do 4000 złotych. Jednak maksymalna kwota jest uzależniona od tego, który raz Klient decyduje się na pożyczenie pieniędzy za pośrednictwem serwisu Credit.pl.

Według kalkulatora znajdującego się na stronie internetowej: - Klienci pożyczający po raz pierwszy i drugi - mogą pożyczyć maksymalnie 2 tys. złotych
- Klienci pożyczający po raz trzeci - mogą pożyczyć maksymalnie 2,5 tys. złotych
- Klienci pożyczający po raz czwarty - mogą pożyczyć maksymalnie 3 tys. złotych
- Klienci pożyczający po raz piąty - mogą pożyczyć maksymalnie 3,5 tys. złotych
- Klienci pożyczający po raz szósty - mają dostęp do maksymalnej kwoty pożyczki, czyli 4 tys. złotych


Warunkiem skorzystania z oferty serwisu Credit.pl jest:
- posiadanie od 20 do 65 lat
- stałe zamieszkanie na terenie Polski
- posiadanie numeru PESEL
- posiadanie polskiego dowodu osobistego
- posiadanie aktualnego numeru telefonu komórkowego
- posiadanie rachunku osobistego na swoje dane


Serwis w zamian udziela pożyczki bez żadnych dodatkowych zaświadczeń, a także nie wymagając zgody poręczycieli, bądź zastawu. Błyskawiczne rozpatrywanie wniosku, a także szybki przelew na konto Pożyczkobiorcy powodują, że serwis cieszy się bardzo dużą popularnością wśród osób poszukujących szybkiej gotówki.

Jeżeli jesteś osobą, która potrzebuje szybkiego zastrzyku gotówki, a przy okazji nie chcesz podawać informacji, na co chcesz przeznaczyć pożyczone pieniądze, to skorzystanie z oferty serwisu Credit.pl jest jak najbardziej rozsądną decyzją. Tym bardziej że jako nowy Klient możesz skorzystać z promocyjnej oferty polegającej na pożyczeniu pieniędzy bez ponoszenia żadnych kosztów.

Serwis Credit.pl jako jeden z nielicznych udostępnia możliwość nie tylko pożyczania pieniędzy, ale również zyskania na poleconych osobach. Za każda poleconą osobę serwis zobowiązuje się do wypłacenia aż 15 złotych. Im więcej zdobędziesz poleconych osób, tym większa będzie wypłata z tego tytułu.

Pojawiające się jakiekolwiek pytania lub wątpliwości można na bieżąco rozwiązywać w Biurze Obsługi Klienta. Konsultanci są do dyspozycji wszystkich Pożyczkobiorców oraz potencjalnych Klientów:
- od poniedziałku do piątku - w godzinach od 8:00 do 20:00
- w soboty i niedziele - w godzinach od 9:00 do 18:00

Jak wziąć pożyczkę w firmie credit.pl krok po kroku?

Zwykle w wielu serwisach udzielających pożyczki, składanie wniosku rozpoczyna się od wybrania kwoty oraz terminus płaty zobowiązania. W przypadku serwisu Credit.pl jest nieco inaczej. Mianowicie Klienci ubiegający się o chwilówkę w firmie Credit.pl są zobowiązani w pierwszej kolejności do rejestracji swoich danych osobowych. Gdy rejestracja zakończy się potwierdzeniem poprzez wysłanie wiadomości SMS, będzie można przejść do kolejnego etapu. Potwierdzenie danych osobowych odbywa się za pośrednictwem usługi Instantor. W ten sposób serwis Credit.pl jako jeden z nielicznych unika stawiania swoich Klientów w niezręcznej sytuacji, jaką jest dokonanie przelewu weryfikacyjnego.

Kolejnym krokiem rzeczywiście jest wzięcie pożyczki na dogodnych warunkach. Jako nowy Klient możesz pożyczyć aż 1200 złotych bez oddawania żadnych dodatkowych kosztów. We wniosku musisz podać nie tylko kwotę, jaką jesteś zainteresowany oraz termin spłaty. W formularzu powinien znaleźć się numer personalny, jaki został Ci przydzielony podczas rejestracji Twoich danych osobowych. Ponadto musisz dołączyć numer Klienta, numer telefonu lub też numer poprzedniej umowy, jeżeli pożyczasz po raz kolejny.

Wysłany wniosek jest weryfikowany pod względem Twojej zdolności kredytowej, a także historii kredytowej. Pożyczkodawca, który stwierdzi, że spełniasz wszystkie warunki na pewno pozytywnie, rozpatrzy Twój wniosek. Poprzez kontakt telefoniczny zostaniesz poinformowany o przyznaniu Ci pożyczki. Weryfikacja Twojego wniosku powinna zająć nie więcej niż 15 minut. Oczywiście pod warunkiem, że wniosek został przesłany w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta. W innym przypadku na rozpatrzenie swojego wniosku będziesz musiał czekać do najbliższego dnia pracy serwisu.

Akceptacja wniosku pociąga za sobą kolejne kroki wykonywane przez samego Pożyczkodawcę. Do nich zalicza się między innymi przesłanie Pożyczkobiorcy na Trwałym Nośniku takich dokumentów jak:
- Ramowa Umowa Pożyczki
- Formularz Informacyjny
- Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki
- wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki


Wszystkie dokumenty, Pożyczkobiorca jest zobowiązany przesłać z własnym podpisem, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu otrzymania ich od Pożyczkodawcy. Jeżeli mimo wszystko Klient nie podpisze tych dokumentów albo w ogóle ich nie wyśle, to i tak pożyczka zostanie uznana za zaciągniętą.

Klienci korzystający z pożyczki zobowiązują się do terminowej spłaty zobowiązania. Jeżeli tego nie uczynią, zostają obarczeni kosztami nieterminowości oraz pozostałymi konsekwencjami. Dodatkowo Klienci mają możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki. Spłata może być dokonana w całości bądź też jedynie w części. Wtedy koszty pożyczki zostaną automatycznie obniżone za niewykorzystany okres spłaty.

Podczas dokonywania spłaty pożyczki, Klient w tytule przelewu musi podać numer PESEL bądź numer pożyczki. Wtedy przelew zostanie zaksięgowany prawidłowo. Jeżeli termin spłaty przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy jest on przeniesiony na najbliższy dzień roboczy. Pożyczka może zostać spłacona przez osobę trzecią bądź też z innego rachunku bankowego. Jednak w tym celu w tytule przelewu muszą się znaleźć dokładnie wszystkie informacje, które potwierdzają na poczet kogo, jest wpłacana konkretna kwota.

Do kosztów pożyczki zaliczają się przede wszystkim odsetki naliczane według Tabeli Opłat, jak i również prowizja. Dane na temat wysokości kosztów dołączane są do Ramowej Umowy Pożyczki. Zatem każdy Klient decydujący się na zaciągniecie chwilówki, jest to wszystkich opłatach natychmiast informowany. Wysokość odsetek kapitałowych jest uzależniona od wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 3,5 punktów procentowych. Jeżeli dojdzie do zmiany wysokości odsetek, Pożyczkobiorca zostanie o tym automatycznie powiadomiony.

Podczas spłaty pożyczki w wyznaczonym terminie, należy wziąć pod uwagę również godzinę sesji międzybankowych. Ponieważ za moment spłaty pożyczki uznaje się dzień zaksięgowania przelewu na koncie Pożyczkodawcy. Zatem posiadając konta osobiste w innych bankach niż:
- BZ WBK
- Bank Pekao S.A.
- mBank
- Getin Bank
- Alior Bank
- Bank Millennium
- PKO Bank Polski


Czas księgowania wszystkich przelewów wychodzących i wchodzących jest dłuższy. Należy uwzględnić go nie tylko w czasie spłaty pożyczki, ale również na każdym etapie rejestracji i weryfikacji danych osobowych.

Klienci spłacający tylko część pożyczki, muszą liczyć się z tym, że pieniądze zostaną zaksięgowane przez Pożyczkodawcę według następującej kolejności:
- opłaty naliczane za wysyłane monity
- karne odsetki naliczone za opóźnienia w spłacie
- prowizja
- pożyczony kapitał
Klienci mający poważne problemy ze spłatą swoich zobowiązań w wyznaczonym terminie powinny jak najszybciej skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Dzięki temu istnieje możliwość rozłożenia całego zobowiązania na dogodne raty lub też przedłużenia terminu spłaty. Unikanie odpowiedzialności może doprowadzić wyłącznie do poważnych konsekwencji, które polegają na naliczaniu odsetek karnych, a także wszczęcia procesu windykacyjnego.

Każdemu Pożyczkobiorcy przysługuje możliwość odstąpienia od umowy. Ma prawo do skorzystania z tej opcji w terminie 14 dni od momentu zawarcia umowy z Pożyczkodawcą. W tym celu należy wysłać wypełnione oświadczenie o odstąpieniu. Wzór tego oświadczenia Pożyczkobiorca otrzymuje zaraz po pozytywnej decyzji o udzieleniu pożyczki.
Odstąpienie od umowy jest bezpłatne. Jednak Pożyczkobiorca musi zwrócić nie tylko pożyczony kapitał, ale i również odsetki, jakie zostały naliczone za cały okres spłaty kredytu. Musi tego dokonać najpóźniej w terminie 30 dni od momentu wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

WEŹ POŻYCZKĘ

Możliwość przedłużenia pożyczki

Pożyczkobiorcy, którzy nie są w stanie spłacić pożyczki w terminie, mogą skorzystać z możliwości wnioskowania o przedłużenie terminu spłaty. Takie rozwiązanie odbywa się wyłącznie w oparciu o zapis w art. 33 ustawy o kredycie konsumenckim. Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość oddalenia wniosku bez podania przyczyn swojej decyzji.

Koszty nieterminowości

Brak spłaty w terminie doprowadza do naliczania kosztów nieterminowości wraz z poniesieniem pozostałych konsekwencji. Do podstawowych kosztów nieterminowości zaliczają się odsetki karne, które są naliczane według art. 481 ust. 21 Kodeksu Cywilnego. Ich wysokość jest określana, jako dwukrotność wysokości odsetek ustawowych wynoszących sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spłacie Klient będzie na bieżąco informowany o ewentualnych podwyżkach oraz obniżkach.

Do pozostałych konsekwencji związanych z brakiem terminowej spłaty pożyczki zalicza się również możliwość przekazania praw do czynności egzekucyjnych innemu podmiotowi. Koszty związane z przeniesieniem czynności na inny podmiot spoczywają po stronie Klienta. Brak spłaty pożyczki w ciągu 60 dni od momentu pierwotnego terminu uregulowania pożyczki, a także 30 dni od wysłania pierwszego monitu, umożliwia Pożyczkodawcy wpisanie danych osobowych Klienta do rejestru dłużników. Jest to możliwe, jeżeli całe zobowiązanie przekracza sumę 200 złotych.

Podsumowanie firmy

Serwis Credit.pl jest miejscem, w którym można szybko pożyczyć pieniądze na dowolne cele. Pożyczkodawca wyróżnia się przede wszystkim odpowiedzialnym udzielaniem wsparcia finansowego wyłącznie osobom, które są w stanie spłacić pożyczkę. Dlatego Klienci są dokładnie sprawdzani pod względem swojej historii oraz zdolności kredytowej. Pożyczka w wysokości od 100 do 4000 złotych jest dostępna dla stałych Klientów. Jednak po drodze firma oferuje wiele bonusów i rabatów, dzięki czemu koszty pożyczki nie są aż tak wysokie. Tym bardziej że nowi Klienci mogą skorzystać z promocyjnej oferty, jaką jest pierwsza pożyczka całkowicie za darmo. W serwisie Credit.pl można nie tylko pożyczać pieniądze, ale i również zarobić. Wszystko dzięki specjalnemu bonusowi polegającemu na polecaniu swoich znajomych za atrakcyjne wynagrodzenie. Za każdą poleconą osobę, która zdecyduje się na skorzystanie z oferty, osoba biorąca udział w programie zyska wynagrodzenie w wysokości 15 złotych. Taka kwota może być dla Ciebie nie tylko zarobkiem, ale również zostać potraktowana jako ulga w kolejnej pożyczce, jaką chcesz zaciągnąć na swoje konto.

WEŹ POŻYCZKĘ

Opinie o firmie credit.pl

 • wkurzona

  Taktyka szeroko stosowana - pieniadzę dostaniesz bez problemu, ale jak nie mozesz spłacić to dobijemy cie jeszcze bardziej. pozyczylam niewielka kwote, ale niestety nie moglam splacic jej w terminie. wnioskowalam o mozliwosc przedluzenia splaty, jednak moja prosba zostala odrzucona. oczywiscie zdana przyczyna nie zostala podana. nie dajcie sie nabrac na taka mozliwosc, bo i tak jej nie dostaniecie. w koncu zadna firma nie chce, zeby dodatkowa kasa przeszla jej kolo nosa.. brak szacunku do klienta

 • Zadowolona

  A ja nie rozumiem Pani, która dodała poprzednią opinię. Przeciez to logiczne, że możliwość wydłużenia spłaty pożyczki żadnej firmie się nie opłaca. Poza tym, jak ktoś decyduje się na "chwilówkę" to powinien być świadomy tego, że za chwilę te pieniądze musi oddać. Nic nowego, a zasada powszechnie stosowana. Moim zdaniem trzeba z rozsądkiem podejśc do swoich planów i potrzeb, a nie pochopnie pożyczać i później mieć problem. Ja z serwisu credit.pl jestem zadowolona.

 • Marek

  Skusiłem się na pierwszą pozyczkę w credit.pl i się nie zawiodłem. dostałem pieniądze, spłaciłem tylko kapitał i nie miałem żadnych problemów oraz niemiłych zaskoczeń. jednak przy kolejnej pożyczce zdziwiłem się, jak małą kwotę mogę pożyczyć. Dojście do maksymalnej kwoty zajmuje naprawdę duuuużo czasu! Jest to minimum pół roku, zakładając, że pożyczke bierzesz co miesiąc...

 • Myszka

  Wniosek odrzucony. jestem pewna, ze nie widnieje nigdzie jako dluznik, wiec nie rozumiem takie decyzji... :(

 • sabina

  Moja ocena wynika głownie z mega profesjonalnej obsługi pracowników infolinii. Ich wiedza oraz pozytywne i uprzejme podejście do klienta to naprawdę rzadkość w dzisiejszych czasach! Podziwiam i dziękuję :) pożyczka została przyznana mi bez problemu i już kilka godzin później mogłam cieszyć się z pieniędzy na koncie. Polecam każdemu wahającemu się! :)

 • gustaw

  Serwis dostałby pięć gwiazdek, gdyby nie obostrzenia w kwestii wieku osób, które pożyczkę mogą dostać. Niespełna 70-latkowie są jeszcze często czynni zawodowo i wielu z nich nie miałoby problemu ze spłata pożyczki. Niestety przez to nie moge polecić serwisu większości swoich znajomych. A szkoda... 15 zł za każdego poleconego to niedużo, ale zawsze jakiś grosz!

 • guzik

  nie lubię niejasnych sytuacji i sprzecznych informacji. serwis, na którym jestem podaje inne informacje, niz te zawarte na stronie internetowej. firma staje się niestety niewiarygodna...

 • Jeżyk

  jako klient nie mam wiekszych zastrzezen do serwisu credit.pl. kozrystalem juz kilka razy z ich uslug i zawsze odbywalo sie wszystko sprawnie i praktycznie bezbolesnie. problem pojawil sie dopiero, kiedy polecilem ta firme swojemu znajomemu. z jego opowiesci nie bylo juz tak kolorowo.. mam troche mieszane uczucia, dlatego tylko 4 gwiazki

 • Monia

  Dziękuję za sprawne załatwienie tematu! Jestem bardzo zadowolona z usług serwisu credit.pl! Otrzymałam pożyczkę bez żadnych zbędnych formalności, niepokoi i problemów! Tyle, ile potrzebowałam. Wszystko zostało mi jasno przedstawione, dlatego też wiedziałam na co się piszę i jakie ewentualne koszty mogą się pojawić np. przy nieterminowej spłacie. Na szczęscie, żadnych przykrych niespodzianek nie było i pożyczke spłaciłam w terminie.

 • litus

  Pierwsza pożyczka przyznana bez problemu, drugi wniosek już odrzucony. nie wiem, dlaczego i to mnie martwi... oczywiście nigdzie informacji nie otrzymam, więc chyba pożegnam się z tym serwisem.

 • Mariusz

  Nie miałem większych problemów. Brałem jedną pożyczkę i wszystko odbyło się bez żadnych komplikacji. Również nie rozumiem dlaczego ludzie mają pretensje o to, że nie mogą spłacić "chwilówki" w terminie, przecież jak sama nazwa wskazuje, są to pieniądze, które otrzymujemy na krótki okres czasu. Zatem radzę najpierw zapoznać się z regulaminem, zanim będzie się miało pretensje, o własne niedopatrzenia.

 • Nie do końca

  Ja zawsze uważałam, że każda firma powinna pójść w razie czego na jakąś ugodę. Różne bywają sytuacje w życiu każdego człowieka, czyli mam rozumieć, że przez jeden głupi błąd mogę zadłużyć się na lata, bo firmie to najbardziej odpowiada? Nonsens

 • Mam problem jak wielu powyżej

  Również mój wniosek został odrzucony. Czy którakolwiek z osób zna przyczynę takiego stanu rzeczy? Dla mnie to bardzo uciążliwe, bo naprawdę potrzebuje pieniędzy. Wszystko pięknie, a potem dowiaduje się, że wniosek został odrzucony. Nie wiem czy problem tkwi po mojej stronie, czy też po ich, skoro tylu ludzi ma z tym problem...

 • Ogar

  Ludzie, prawdopodobnie większość waszych problemów wynika z tego, że nie umiecie czytać. Każdy z was może sprawdzić zasady pożyczki, a skoro bierzecie je bezmyślnie, żeby tylko otrzymać pieniądze, to nie dziwcie się, że się zadłużacie. Z resztą jesteście sprawdzani w rejestrze dłużników, więc może dlatego wasze wnioski zostały odrzucone?

 • Kasia

  Po miesiącu udało mi się uzyskać pożyczkę. Również na początku mój wniosek był odrzucony, jednak miesiąc później się udało. Nie wiem z czego to wynika, mimo wszystko uważam, że w chwilówkach taka sytuacja jest niedopuszczalna, w końcu powinny być udzielane szybko!

 • Muff

  Brałem już pożyczki kilka razy, więc mogę się wypowiedzieć. Generalnie na start można dostać niską kwotę, więc jeżeli kogoś to satysfakcjonuje, to bardzo dobrze, bo wraz z następnymi pożyczkami ta kwota się zwiększa. Oddawałem wszystko terminowo, więc nie miałem żadnego problemu, również z wnioskami, które nie były w moim przypadku odrzucane...

 • Ja mam znów inny problem

  Zaraz po zakończeniu technikum zacząłem pracować, mam stałe źródło utrzymania. Jeden raz w życiu zdarzyła mi się sytuacja, że potrzebowałem pieniędzy "na już", jednak nie miałem skąd ich dostać (ciężka sytuacja materialna w domu). Brałem pod uwagę różne możliwości, bo potrzebowałem raptem 800, które oddałbym za kilka dni, jednak zarówno w tej, jak i w innych instytucjach dowiedziałem się, że muszę mieć 21 lat. Oczywiście znalazłem w końcu taką, która nie miała wymogu wiekowego, jednak nie mogę tego pojąć - skoro mam PEWNE źródło utrzymania, to skąd wynika ta granica wieku? 18 lat jest zrozumiałe, no ale 21?

 • Kamila

  Po prostu DRAMAT. Wchodzę na stronę i wszystko wydaje się super, są suwaczki, mogę wybrać sobie kwotę, zrealizować prosty formularz, pieniądze mają być szybko, no i milion razy wniosek odrzucony, przecież tego nie da się znieść, o co chodzi?

 • Martyna

  Bardzo polecam! Pieniądze dostałam praktycznie od ręki, byłam bardzo zadowolona i wszystko odbyło się bez żadnych komplikacji. Jak dla mnie firma naprawdę jest warta polecenia, ponieważ wszystko odbyło się zgodnie z planem i przede wszystkim szybko. Spłaciłam również w terminie, więc nie spotkały mnie żadne, nieprzyjemne sytuacje, po prostu polecam wszystkim!

 • Pozytywne zaskoczenie

  Szczerze mówiąc nie słyszałem wcześniej o tych pożyczkach, jednak naprawdę pozytywnie się zaskoczyłem. Do 2000 pieniądze mogłem uzyskać za darmo, więc stanowiło to dla mnie naprawdę duży plus. Pieniądze wpłynęły bardzo szybko po zrealizowaniu formularza (nie było w nim naprawdę żadnych cudów, proste dokumenty do wypełnienia), także nie mogę powiedzieć nic złego na ich temat.

 • Cloe

  Niejasne zasady to chyba ich dewiza, nie wiadomo kompletnie co odwalą. Wpłaciłam pieniądze przed terminem, niby wszystko jest okej, a u nich oczywiście jest coś nie tak i ciągle tylko dostaję informację, że niby czegoś nie spłaciłam. To jakiś sposób, żeby naciągnąć klientów? W takim razie dziękuję bardzo, ale wolę skorzystać z usług innych firm, które tak nie kombinują.

 • Martunia

  Naprawdę nie spodziewałam się, że kiedykolwiek będę musiała wziąć pożyczkę. Każdy woli unikać takich sytuacji no ale cóż, zdarza sie i tak. Nie wiedziałam na jaką oferte sie zdecydować, więc mój wybór padł na creditpl, szczerze mogę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona, wszystko jak w umowie, bez żadnych problemów.

 • Wojtek

  Wszystko niby w porządku, jednak bardzo nie spodobała mi sie infolinia. Moim zdaniem osoba, która ze mną rozmawiała, była po prostu niemiła. Wydaje mi sie, że dzwoniąc i próbując się czegoś dowiedzieć, powinienem uzyskać odpowiedź, a nie tak, że ktoś odpowiada mi jakby chciał, a nie mógł. Więcej dowiedziałem sie w sieci, niż na tej całej infolinii.

 • Kubek88

  Po prostu dramat! Żeby sie czegoś dowiedzieć, trzeba dzwonić milion razy, nie można uzyskać informacji jakich się chce, z kolei jak oni dzwonią i zawracają głowę, to ciężko się odpędzić. Strona wygląda zachęcająco, niby wszystko ma być super, a jak przychodzi co do czego, to nie da się nic dowiedzieć, a potem nagle dowiaduję się, że coś jest nieopłacone i mój problem...

 • Misiek

  W sumie to prawie wszystko okej, trochę musiałem poczekać na przelew, dlatego daję 4, ale nie mam na co narzekać. Moim zdaniem całkiem dobra oferta, nie wiem czy długi czas oczekiwania był spowodowany problemami z moim bankiem czy coś u nich było nie tak, tak czy inaczej mogę polecić, to była moja pierwsza pożyczka i na całe szczęście się nie zraziłem

 • Katus

  Obsługa to dramat, dzwoni się i same Ukrainki, z którymi ciężko się dogadać. Ja rozumiem, że można zatrudniać osoby zza granicy, ale naprawdę muszą one pracować na infolinii? Człowiek dzwoni się czegoś dowiedzieć i albo zostaje niezrozumiany, albo odpowiedź, która pada, jest tak łamanym językiem, że również można się domyślać o co chodzi, już dzięki temu zrezygnowałam.

 • Pundek

  Moim zdaniem bardzo kiepska oferta. Przeglądałem oferty różnych banków, korzystałem również z wielu, ale ta wygląda bardzo słabo. Moim zdaniem zwykli naciągacze (zważywszy na to, że koszty są naprawdę wysokie), a regulamin i zasady wcale nie są klarowne. Mimo tego, że mam dobre doświadczenie z innymi firmami, to ta na pewno nie trafi do tego zaszczytnego grona.

 • Jan

  Kilka razy zdarzyło mi się, że potrzebowałem szybko pieniędzy, wszystko spłaciłem przed czasem, więc koszty takie jak w umowie. Również nie miałem żadnych problemów z infolinią, bez problemu dogadałem się z ludźmi, gdy miałem jakieś pytania. Przelew za każdym razem dostałem bardzo szybko, także jeżeli chodzi o wykonanie swoich obowiązków spisują się bardzo dobrze, mogę szczerze polecić.

 • Olcza

  Raz zdecydowałam się na ich usługi i mimo tego, że wszystko przebiegło bezproblemowo, to muszę przyznać, że ceny mają kosmiczne. W porównaniu do konkurencji wypadają po prostu słabo, ponieważ po przeliczeniu jest się zwyczajnie sporo w plecy. Spłaciłam wszystko terminowo, więc bez żadnych dodatkowych kosztów. Również muszę pochwalić obsługę, ponieważ z kontaktem nie było najmniejszego problemu, jednak można zdecydować się na lepszą firmę.

 • Olcza

  Raz zdecydowałam się na ich usługi i mimo tego, że wszystko przebiegło bezproblemowo, to muszę przyznać, że ceny mają kosmiczne. W porównaniu do konkurencji wypadają po prostu słabo, ponieważ po przeliczeniu jest się zwyczajnie sporo w plecy. Spłaciłam wszystko terminowo, więc bez żadnych dodatkowych kosztów. Również muszę pochwalić obsługę, ponieważ z kontaktem nie było najmniejszego problemu, jednak można zdecydować się na lepszą firmę.

 • Lucy

  Naprawdę nigdy nie podejrzewałabym, że będę zmuszona wziąć pożyczkę. Nawet jak w telewizji leciały reklamy różnych firm, to totalnie je ignorowałam, ponieważ wydawało mi się, że mnie nigdy nie spotka problem z finansami. Niestety zdarzyło się, że zostałam zmuszona do wzięcia pożyczki i po przyjrzeniu się różnym ofertom padło na creditpl. Obyło się bez żadnych problemów, wszytko jak w umówię, dlatego mogę polecić każdemu, mi bardzo pomogli.

 • Oscar

  Ta instytucja po prostu nie traktuje poważnie swoich klientów, albo zwyczajnie ja miałem takiego pecha. Mimo tego, że spłaciłem trzy pożyczki w terminie, to nie chcieli mi udzielić czwartej. Chętnie dowiedziałbym się dlaczego, bo dzwoniąc na infolinię słyszałem już mnóstwo wyjaśnień, szkoda tylko, że żadne pewnie nie jest prawdziwe.

 • Sam

  Po przyjrzeniu się bliżej kosztom, mogę stwierdzić, że są z kosmosu. Jestem aż w szoku, bo przeglądałam wiele ofert, jednak ta była chyba jedną z najmniej przystępnych. Nie wiem skąd tyle pozytywnych opinii, bo ja na pewno nie zdecydowałabym się na ich usługi. Mam wrażenie, że jest to typowa firma, która chce jak najwięcej "wycisnąć" z klienta.

 • Karollo

  Nie jestem zbyt zadowolony z ich usług i mam w sumie wrażenie, że firma dopiero uczy się, jak poruszać się po rynku. Nie są zbyt profesjonalni, robią wiele błędów, jednak może w przyszłości lepiej się rozkręcą? No cóż, zobaczymy, póki co nie ma zbyt za co chwalić, bo oferta jest mocno przeciętna i raczej nikogo nie zachwyci, ale jak to się mówi, tonący brzytwy się chwyta, nawet i takiej.

 • Beau

  Zależało mi na pieniądzach, które dostanę szybko i tak też się stało. Jestem zadowolona, wszystko spłaciłam w terminie i nie miałam zupełnie żadnych problemów. Zarówno strona, jak i infolinia były dla mnie bardzo przystępne i w ten sposób mogłam rozwiązać wszystkie problemy jakie miałam- za pomocą jednej rozmowy, czy też kilku kliknięć muszką.

 • Annie

  Wniosek był krótki i nie przysporzył mi większych problemów, dlatego mogę polecić osobom, które nie lubią zbyt skomplikowanych formalności. Strona również prosta w obsłudze, więc nie musiałam "błądzić". Wszystko zależy od naszych potrzeb, ja akurat potrzebowałam 800 złotych i creditpl doskonale sprawdził się w tym celu. Potem spłaciłam pieniądze w terminie, ogólnie zero problemów.

 • Kolen

  Co to za kosmiczne oprocentowanie? Nigdy jeszcze nie spotkałem się z czymś takim, jednak no cóż, jak widać niektórzy mają niezłą wyobraźnie. Firmie nie wróżę sukcesu i na pewno go ona nie osiągnie, z takimi cenami chyba nikt poważny się nie zdecyduje na współprace z nimi, no a już na pewno nie ja. Wole poszukać instytucji, które mają choć odrobinę zdrowego rozsądku.

 • Muszka

  Mogą sobie oferować darmową pożyczkę, jednak z tak beznadziejną ofertą, którą obecnie prezentują, to z pewnością nic im to nie da. Po prostu żenada, druga pożyczka u nich to już jakiś kosmos, niby się mówi, że w chwilówkach jest dużo naciągaczy, ale żeby aż tak? Nawet nie wierze że jeszcze działają na rynku, ja na pewno już do nich nie wrócę...

 • Kuleczka

  Ja zdecydowałam się na wzięcie u nich kilku pożyczek, to znaczy nie jednocześnie, tylko jedna po drugiej. Wszystko spłacałam oczywiście na czas, jednak w pewnym momencie zwyczajnie mój wniosek został odrzucony. Nie mam pojęcia co jest powodem takiego stanu rzeczy, ja jestem po prostu zdziwiona, no ale ich strata, pozbyli się na własne życzenie stałego klienta.

 • Pączuś

  Ja nie narzekam, były mi potrzebne szybkie pieniądze, skorzystałem z oferty dotyczącej pierwszej, darmowej pożyczki i jestem bardzo zadowolony. Nie wiem jak wyglądają kolejne pożyczki, ponieważ nie miałem z nimi styczności. Mogę powiedzieć jedynie tyle, że dla nowych klientów jest to bardo dobry wybór, nie oszukali mnie.

 • Super strona

  Bardzo podoba mi się ich strona internetowa, jest bardzo czytelna i bez problemu mogłem znaleźć wszystko co mnie interesowało. Jak wcześniej korzystałem z pożyczek, to często musiałem dzwonić na infolinię, jednak w przypadku creditpl obeszło się bez. Całe formalności z resztą są ograniczone do minimum, dlatego nie ma jakiś problemów, by to ogarnąć.

 • Wiktorina

  Zwykli oszuści, napiszę wam w jaki sposób zostałam potraktowana. Spłaciłam pożyczkę dwa dni przed terminem, a oni później zarzekali się, że nic im nie wysłałam! Jestem oburzona, pieniądze zniknęły z mojego konta, podsyłałam im zrzuty ekranu i dokumenty, żeby pokazać, że rzeczywiście dokonałam tej wpłaty, no a oni nic. Ciągle mnie straszą, chcą chyba na mnie zwyczajnie zarobić, jestem zła i na pewno już więcej nie skorzystam z ich usług.

 • Fizia

  Wszystko było bardzo dobrze, dopóki raz nie spóźniłam się ze spłatą. Minęły raptem 2 dni, a oni zdążyli naliczyć mi 200 złotych, przecież to jakaś masakra! Czuje się jakbym wyrzuciła pieniądze w błoto, jestem załamana i będę się już od nich trzymać z daleka. Spodziewałam się, że będą to jakieś grosze, a wychodzi na to, że znaleźli sobie cwany sposób na wzbogacenie się - kosztem innych.

 • Pacia

  Kilka razy skorzystałam już z ich usług, za każdym razem spłacałam przed czasem i wszystko było dobrze. Nie mam totalnie na co narzekać, ponieważ oni też wywiązywali się z umowy. Bardzo podoba mi się ich podejście do klienta, na infolinii również mogłam się wszystkiego dowiedzieć. Pieniądze szybko pojawiały się na koncie. Wydaje mi się, że to uczciwa i solidna firma.

 • Mierun

  Krótko mówiąc : super firma. Bardzo podobało mi się ich podejście do klienta, byli nie tylko bardzo mili, ale i cenowo oferta przedstawiała się jak dla mnie rewelacyjnie. Szczególnie za pierwszym razem, bo można dostać pożyczkę za darmo (to znaczy dostaje się tyle samo pieniędzy ile trzeba spłacić). Jeżeli tylko będziecie wszystko oddawać na czas, to na pewno nie będziecie zawiedzeni!

 • Rex

  Mnie zdenerwowało to, że nie dość że darmowa pożyczka jest w dość niskiej kwocie, to do tego nie chcą jej przyznawać. Zaproponowali mi dużo mniej, niż chciałem, no dziękuję bardzo, ale skorzystam w takim razie z usług konkurencji. Nie wiem co to ma na celu, jakieś zarzucenie mi, że nie będę w stanie tego spłacić? Zarabiam nieźle, więc tym bardziej nie rozumiem w czym rzecz.

 • Dalia

  Oferta jest zwyczajnie średnia. Ludzie narzekają, że jest drogo, ale prawda jest taka, że wszędzie teraz jest drogo. Pokażcie mi, która oferta jest tania, bo gdzie nie czytam komentarzy, to widzę, że dosłownie każda jedna firma zdziera, oszukuje i jedynie chce się wzbogacić na kliencie. Wychodzi na to że chwilówki nie mają w ogóle żadnych pozytywów, bo zawsze znajduje się banda niezadowolonych.

 • Ancymon

  Odstąpiłem od umowy i zachowali się tak, jakbym co najmniej kogoś zamordował, masakra. Nienawidzę bardzo takiej niemiłej atmosfery. Rozumiem, że na rękę jest pozyskiwać klientów, ale przez takie odpyskowywanie zwyczajnie się ich traci. Być może skorzystałbym z ich usług w przyszłości, ale przez oburzający sposób, w jaki zostałem potraktowany - podziękuję.

 • Freak

  Moim zdaniem jest okej, korzystałem już z wielu firm i czasami miałem jakieś problemy, tutaj na całe szczęście żadnych. Opłaca się, dobra oferta szczególnie dla nowych klientów. Jeżeli ktoś ma problemy finansowe, to może akurat. Mi osobiście pomogli, nie robili żadnych problemów. Spłaciłem w terminie i mogę powiedzieć, że jest bardzo dobrze.

 • Gucio

  Zarabiam, mam stabilną sytuację, a mój wniosek został odrzucony. Chętnie dowiem się na jakiej zasadzie to wszystko działa, bo wychodzi na to, że odrzucają po prostu bez najmniejszego powodu. Jestem rozczarowany takim podejściem, myślałem, że trafiłem na uczciwą firmę, która tak pięknie zachęca na swojej stronie, a potem się dopiero okazuje, że to wszystko to ściema.

 • Bartholomow

  Nie do końca im ufam, współpracowałem już z lepszymi firmami, ta chyba chce trochę naciągnąć klienta. Niby przy pierwszej pożyczce było dobrze, miała być darmowa i tak też właśnie było, jednak przy następnych jak zobaczyłem ceny, to myślałem, że to jakiś błąd. Dla nowych klientów polecam, potem sami z resztą zobaczycie, że kolejnych pożyczek nie opłaca się brać.

 • Kogucik

  U mnie wszystko okej, przede wszystkim muszę pochwalić za to że cały proces przebiegł szybko, bez żadnych trudności. Formularz bardzo prosty, nie musiałem sięgać do jakiś bzdurnych dokumentów, wystarczyły w zasadzie podstawowe dane. Jeżeli jeszcze kiedykolwiek będą mi potrzebne szybkie pieniądze, to wiem, że skorzystam właśnie z ich usług.

 • Szara

  Firma jak dla mnie jest godna polecenia. Ceny są średnie widziałam zarówno lepsze jak i gorsze oferty, mimo wszystko podoba mi się to, że pieniądze przelewają szybko, a co więcej bardzo miła obsługa. Za każdym razem jak dzwoniłam się czegoś dowiedzieć, to otrzymywałam wszystkie, niezbędne informacje, odpisują też na maile i to bardzo szybko.

 • Korka

  Skorzystałam z promocji pierwsza pożyczka za darmo i jestem zadowolona. Wszystko tak jak było powiedziane. Podoba mi się ich podejście do klienta, miałam kilka pytań, na które mi odpowiedział bardzo miły pan konsultant. Ze spłatą nie było żadnego problemu, spłaciłam nawet wcześniej, niż miałam w umowie. No i muszę przyznać, że pieniądze otrzymałam naprawdę bardzo szybko.

 • Lisica

  Ja dołączam do grona zadowolonych osób. Moim zdaniem firma jest godna polecenia, ich usługi są na bardzo wysokim poziomie. Przede wszystkim solidne podejście, to jest to co najbardziej cenie. Na stronie są podane konkretne informacje, klient wie co ma robić i niczym nie jest zaskoczony. Obawiałam się, że pożyczka przysporzy mi jakiś problemów, jednak nic takiego się nie wydarzyło.

 • Masakra

  To chyba najwyższe ceny, jakie są na rynku. Dziwi mnie, że ta firma jeszcze jakoś funkcjonuje, bo jednak widać po cenniku jakie mają podejście do klienta. Na pewno nie zdecyduje się na ich usługi więcej niż jeden raz! Darmowa pożyczka - spoko, jednak później to już po prostu dowalili, oferta dla tych, którzy nie myślą na co się decydują

 • Alex

  Nigdy nie sądziłem, że będę kiedykolwiek korzystać z firmy pożyczkowej, jednak pewne wydarzenia ciężko przewidzieć. Potrzebowałem raptem 2000 zł, dlatego też mój wybór padł na Credit.pl, gdyż pierwszą pożyczkę mogłem dostać bezpłatnie. Wypełnianie wniosku zajęło tylko chwilę, a w przeciągu 30 minut miałem już pozytywną decyzję i pieniądze na koncie. Jestem zadowolony, bo udało mi się szybko rozwiązać sprawę i w ciągu miesiąca zwróciłem pożyczkę bez ponoszenia opłat prowizyjnych i odsetek. Polecam!

 • Maja

  Z pożyczek od credit.pl korzystałam już 4 razy i nie mogę powiedzieć na temat tej firmy złego słowa. Pierwsze pożyczka była bezpłatna, każda kolejna zawiera już odsetki wraz z prowizją, jednak wydaje mi się, że cennik jest całkiem przystępny, To co mi się podoba, to przejrzysty kalkulator na stronie, który jasno pokazuje całkowity koszt pożyczki. Od początku wiem ile mnie całość wyniesie i nie muszę niczego szukać i przeliczać, tak jak to ma miejsce w przypadku innych chwilówek. W mojej opinii credit.pl do rzetelna firma, warta zaufania.

 • Cichy Bob

  Chyba niewiele jest firm pożyczkowych, które tak szybko i sprawnie przeprowadzają proces weryfikacji jak Creditpl. Nawet nie spodziewałem się, że decyzję o przyznaniu pożyczki dostanę w ciągu kilkunastu minut, a już po chwili będę mógł cieszyć się pieniędzmi na koncie. Pożyczkę wziąłem już drugi raz i również całość przebiegła błyskawicznie. Na plus zasługuje też infolinia, której pracownicy są mili i pomocni. Śmiało mogę polecić tę firmę każdemu.

 • Izunia

  Credit.pl działa bardzo szybko, jeżeli chodzi o rozpatrywanie wniosków i przelew pieniędzy, Pod tym względem jestem zadowolona, bo nigdy nie musiałam długo czekać. Niestety to co mi się nie podoba to limity. Pożyczkę w tej firmie brałam już 3 razy i nawet jako tzw. stały klient nie mogę wnioskować o 4000 zł, co nie jest przecież jakąś wygórowaną kwotą. O maksymalną kwotę można się ubiegać dopiero za 6 razem, co nie jest dla mnie do końca zrozumiałe.

 • Dori

  Pieniądze były mi potrzebne na dokończenie remontu i zastanawiałam się skąd wziąć do wypłaty kolejne 2000 zł. Nie chciałam pożyczać pieniędzy od rodziny, dlatego ostatecznie zdecydowałam się na chwilówkę. Wybór padł na credit.pl i jak się później okazało, był on jak najbardziej trafiony. Wypełnienie wniosku zajęło mi zaledwie chwilę i już po 20 minutach miałam przyznaną pożyczkę wraz ze środkami na koncie. Pierwsza pożyczka była w pełni bezpłatna i nie dokładałam ani gorsza do tego, co pożyczyłam. Teraz wiem, że w razie potrzeby mogę liczyć na credit.pl.

 • Matt

  Niby wszystko w porządku, ale jak tak się człowiek przyjrzy kwotom, jakie musi potem oddać, to już nie jest tak kolorowo. Niestety każda kolejna pożyczka jaką chcemy zaciągnąć generuje dość spore koszty. Nie jest to może najdroższa możliwa oferta, ale spotkałem się do tej pory ze znacznie korzystniejszymi warunkami. Plusem jest sprawnie działający dział weryfikacji i fachowa infolinia. Poza tym mam dość mieszane uczucia co do tej firmy.

 • Nugat

  Szukałem pożyczki na niewielką kwotę, którą będę mógł bez problemu oddać w ciągu kilku dni. Zachęcony pozytywnymi opiniami zdecydowałem się skorzystać z oferty Credit.pl. Pożyczkę przyznano mi niemal od ręki i muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony. Tak powinno być w każdej firmie - krótki i rzeczowy wniosek, minimum formalności i szybka decyzja. Polecam wszystkim, którzy lubią proste i szybkie rozwiązania.

 • Wika

  Jako nowa klientka mogłam wnioskować o pierwszą bezpłatną pożyczkę, dlatego też postanowiłam skorzystać. Szybko otrzymałam decyzję o przyznaniu kwoty, na której mi zależało i w ciągu kilku chwili moje konto było zasilone. Pożyczkę szybko spłaciłam, jednak po drodze pojawiły się jeszcze inne wydatki i musiałam ponownie skorzystać z chwilówki. Kolejna pożyczka w credit.pl już niestety nie wyglądała tak pięknie jak ta pierwsza, jeśli chodzi o koszty, ale tak to wygląda w większości tego typu firm. Koszty nie są może jakieś kolosalne, ale nie ma co ukrywać = małe też nie są.

 • Michał

  Jestem jak najbardziej zadowolony i z pewnością jeszcze kiedyś skorzystam z oferty credit.pl. Podoba mi się, że firma nie każe klientom długo czekać na decyzję i po rozpatrzeniu wniosku pieniądze od razu przelewane są na wskazane konto. Sam wniosek też nie jest jakiś skomplikowany - wystarczą dane z dowodu i nic więcej. Każda firma powinna mieć tak szybką i fachową obsługę jak credit.pl Super!

 • Marek

  Brawa należą się firmie za sprawne przeprowadzenie weryfikacji. Wypełnienie wniosku jest niezwykle banalne i zajmuje tylko chwilę. Na decyzję też na szczęście nie trzeba długo czekać, bo wszystko dzieje się błyskawicznie. Bez niepotrzebnych dłużyzn, formalności i sterty papierów. Jedyne co czego mam zastrzeżenie to koszty, gdyż każda kolejna pożyczka wiąże się z dość wysoką prowizją. Poza tym nie mam żadnych zastrzeżeń.

 • Michasia

  Wydawało mi się, że spełniam wszystkie wymagania i pożyczka zostanie mi przyznana bez większego kłopotu. Ku mojemu zaskoczeniu, z jakiegoś powodu mój wniosek został rozpatrzony negatywnie i pożyczki mi nie przyznano. Chcąc dowiedzieć się co może być przyczyną, nie spotkałam się z żadnym logicznym wytłumaczeniem ze strony pracowników infolinii. Straciłam tylko niepotrzebnie czas i nerwy. Nie polecam.

 • Krzysiek

  Nigdy dotąd nie korzystałem z żadnej chwilówki, dlatego też miałem poważne obawy co do firm, które świadczą tego typu usługi. Słyszy się, że to złodziejstwo, jednak w internecie można się też spotkać z pozytywnymi opiniami. Znalazłem się w na tyle ciężkiej sytuacji, że postanowiłem spróbować i na szczęście się nie zawiodłem. Dzięki credit.pl otrzymałem pożyczkę na 2000 zł, zupełnie za darmo, bez ponoszenia kosztów prowizji i dodatkowych odsetek. Nawet nie sądziłem, że cały proces przyznania pożyczki trwa tak szybko. Wszystko błyskawicznie i bez stresu. Serdecznie polecam!

 • Miłosz

  To już kolejna pożyczka, jaką wziąłem w credit.pl i po raz kolejny mogę stwierdzić, że jestem zadowolony. Formalności odbywają się niezwykle szybko i nigdy nie zdarzyło mi się czekać na przelew środków dłużej, niż 15 min., dzięki czemu całą procedurę da się zamknąć w ciągu pół godziny. Pieniądze zawsze spłacałem w terminie, więc nie zdarzyło mi się doświadczyć jakichkolwiek nieprzyjemności ze strony firmy. Moim jedynym zastrzeżeniem są limity, w związku z czym dopiero za 6 razem można wnioskować o maksymalną kwotę.

 • Ola

  Już 3 razy brałam pożyczkę w credit.pl i jeszcze się nie zawiodłam. Wystarczy tylko wypełnić krótki formularz i wysłać wniosek do weryfikacji, a już zwykle w ciągu kilkunastu minut otrzymuje się odpowiedź i przelew pieniędzy na konto. Nie ma w tym większej filozofii, do tego pierwsza pożyczka jest całkowicie bezpłatna. Każda następna wiąże się już z opłatami prowizyjnymi i odsetkami, jednak uważam, że nie ma tragedii, biorąc pod uwagę konkurencyjne firmy.

 • Mati

  Chwilówki od Credit.pl, to jakaś kpina. Owszem, pierwsza pożyczka darmowa, ale dalej nie jest już tak różowo. Każda kolejna pożyczka wiąże się z masakrycznym oprocentowaniem, co jest w ogóle nie opłacalne. W dodatku jakieś śmieszne limity, w czasie kiedy inne firmy pożyczają dużo wyższe kwoty na korzystniejszych warunkach. Zanim ktoś się zdecyduje, to radzę się dwa razy zastanowić czy w ogóle warto.

 • Monica

  Cały proces weryfikacji wniosku i jego akceptacji, przebiegł niezwykle szybko i sprawnie. Pieniądze miałam już po chwili, za co firmie należą się gromkie brawa. Jako nowa klientka mogłam skorzystać z oferty promocyjnej, dzięki czemu dostałam 2000 zł bez dodatkowych opłat. Jeśli będę kiedyś potrzebowała pożyczki, to z pewnością skorzystam jeszcze z oferty credit,pl, bo przekonałam się, że jest to solidna firma, warta zaufania.

 • Aleksandra

  Korzystałam z różnych pożyczek już kilkakrotnie i mam w tej dziedzinie jako takie rozeznanie. Credit.pl nie wyróżnia się niczym szczególnym na tle innych firm, jeśli chodzi o ofertę. Standardowo otrzyma się tutaj darmową pożyczkę dla nowych klientów, ale niestety kolejne pożyczki wiążą się już z dość sporymi kosztami, dlatego warto dobrze się zastanowić czy jesteśmy gotowi aż tyle zapłacić. Kolejnym minusem są limity, dlatego jeżeli ktoś planuje pożyczyć maksymalną kwotę, czyli 4000 zł, to może to zrobić dopiero za 6 razem, co jest dla mnie dziwne. Osobiście mam mieszane uczucia co do tej firmy.

 • Zosia

  Czytałam wiele pozytywnych opinii na temat tef firmy, dlatego postanowiłam złożyć wniosek o darmową pierwszą pożyczkę. Liczyłam na to, że szybko uporam się ze sprawą, jednak spotkałam się z odmową. Nie wiem co może być przyczyną, bo wydawało mi się że spełniam wszystkie wymogi. Dzwoniłam w tej sprawie na infolinię, ale nikt nie chciał udzielić mi odpowiedzi co jest nie tak. Będę musiała udać się do innej firmy, a szkoda.

 • Maciek

  Bardzo zależało mi na czasie, dlatego też potrzebowałem pożyczki, która pozwoli mi szybko załatwić wszystkie formalności i dostarczyć potrzebnych pieniędzy na czas. Czytałem różne opinie w sieci i zdecydowałem się skorzystać z pożyczki od credit.pl. Na szczęście była to trafiona decyzja. Całą weryfikacja przebiegła ekspresowo, a ja już po chwili miałem pieniądze na koncie. Dzięki temu mogłem niezwłocznie rozwiązać swój problem, a zadłużenie bez stresu spłaciłem w ciągu niespełna miesiąca. Jak najbardziej polecam!

 • Antek

  Niby wszystko super, ale jak tak człowiek przypatrzy się rzeczywistym kosztom pożyczki, to wychodzi na jaw, jakie to wszystko jest drogie. Nie dość, że firma wprowadziła jakieś niedorzeczne limity i dopiero za którymś razem można wnioskować o większe kwoty, to jeszcze prowizja, jaką sobie z liczy za sam fakt udzielenia pożyczki jest kosmicznie wysoka. Ja na pewno nie skorzystam.

Dziękujemy!

Twoja opinia zostanie przetworzona i opublikowana w ciągu 24h

Twoja ocena firmy:

Prezentowane w serwisie oferty pożyczek pozabankowych przez Internet (tak zwane chwilówki), nie są udzielane przez serwis Procredit.pl lecz przez niezależne firmy zewnętrzne.

Procredit.pl to porównywarka chwilówek online, są to pożyczki pozabankowe, udzielane online bez wychodzenia z domu.

Porównujemy najpopularniejsze chwilówki na rynku, w tym pożyczki bez BIK, darmowe chwilówki i pożyczki na raty.

Procredit.pl jest niezależną porównywarką, nie jesteśmy powiązani z żadną z firm pożyczkowych, nie ingerujemy w opinie i oceny firm w naszym serwisie. Staramy się rzetelnie prezentować aktualne dane na temat każdej z pożyczki, jednak nie możemy zagwarantować ich zgodności z faktycznym stanem.

Przed zaciąnięciem pożyczki należy zawsze upewnić się co do kosztów zaciągnięcia chwilówki oraz kosztów związanych z nieterminowością. Nie należy zaciągać chwilówek na spłatę innych zobowiązań.