Wasza ocena firmy: 3/5

Ilość ocen firmy:

43

Serwisem Credit.pl zarządza Nordecum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Jest to spółka mająca bardzo duże doświadczenie w udzielaniu pożyczek krótkoterminowych. Ściśle współpracuje z innymi podmiotami udzielającymi pożyczki na terenie Estonii oraz Litwy.

Głównym wyróżnikiem firmy są pożyczki udzielane w wysokości od 100 do 4000 złotych, z okresem spłaty wynoszącym od 1 do 30 dni. Jasne zasady, a także dokładna weryfikacja Klienta pozwala na uniknięcie wszelkich niejasnych sytuacji. Firma stawia przede wszystkim na odpowiedzialne pożyczanie. Stąd również można mówić między innymi o udzielaniu pożyczek z coraz większą kwotą maksymalną, wyłącznie Klientom, którzy terminowo spłacają swoje poprzednie zobowiązania.

Firma oferuje swoim Klientom wiele korzystnych opcji do skorzystania, wśród nich wymienia się między innymi możliwość przedłużenia pożyczki. Natomiast osoby, które nie chcą tylko pożyczać, ale również zyskać, mogą korzystać z wielu atrakcyjnych bonusów polegających na polecaniu produktów Credit.pl swoim znajomym.

Oferta credit.pl - rodzaje pożyczek

Główną ofertą firmy są pożyczki krótkoterminowe, które spłacane są w terminie od 1 do 30 dni. Wysokość pożyczki dla stałych Klientów waha się od 100 do 4000 złotych. Jednak maksymalna kwota jest uzależniona od tego, który raz Klient decyduje się na pożyczenie pieniędzy za pośrednictwem serwisu Credit.pl.

Według kalkulatora znajdującego się na stronie internetowej: - Klienci pożyczający po raz pierwszy i drugi - mogą pożyczyć maksymalnie 2 tys. złotych
- Klienci pożyczający po raz trzeci - mogą pożyczyć maksymalnie 2,5 tys. złotych
- Klienci pożyczający po raz czwarty - mogą pożyczyć maksymalnie 3 tys. złotych
- Klienci pożyczający po raz piąty - mogą pożyczyć maksymalnie 3,5 tys. złotych
- Klienci pożyczający po raz szósty - mają dostęp do maksymalnej kwoty pożyczki, czyli 4 tys. złotych


Warunkiem skorzystania z oferty serwisu Credit.pl jest:
- posiadanie od 20 do 65 lat
- stałe zamieszkanie na terenie Polski
- posiadanie numeru PESEL
- posiadanie polskiego dowodu osobistego
- posiadanie aktualnego numeru telefonu komórkowego
- posiadanie rachunku osobistego na swoje dane


Serwis w zamian udziela pożyczki bez żadnych dodatkowych zaświadczeń, a także nie wymagając zgody poręczycieli, bądź zastawu. Błyskawiczne rozpatrywanie wniosku, a także szybki przelew na konto Pożyczkobiorcy powodują, że serwis cieszy się bardzo dużą popularnością wśród osób poszukujących szybkiej gotówki.

Jeżeli jesteś osobą, która potrzebuje szybkiego zastrzyku gotówki, a przy okazji nie chcesz podawać informacji, na co chcesz przeznaczyć pożyczone pieniądze, to skorzystanie z oferty serwisu Credit.pl jest jak najbardziej rozsądną decyzją. Tym bardziej że jako nowy Klient możesz skorzystać z promocyjnej oferty polegającej na pożyczeniu pieniędzy bez ponoszenia żadnych kosztów.

Serwis Credit.pl jako jeden z nielicznych udostępnia możliwość nie tylko pożyczania pieniędzy, ale również zyskania na poleconych osobach. Za każda poleconą osobę serwis zobowiązuje się do wypłacenia aż 15 złotych. Im więcej zdobędziesz poleconych osób, tym większa będzie wypłata z tego tytułu.

Pojawiające się jakiekolwiek pytania lub wątpliwości można na bieżąco rozwiązywać w Biurze Obsługi Klienta. Konsultanci są do dyspozycji wszystkich Pożyczkobiorców oraz potencjalnych Klientów:
- od poniedziałku do piątku - w godzinach od 8:00 do 20:00
- w soboty i niedziele - w godzinach od 9:00 do 18:00

Jak wziąć pożyczkę w firmie credit.pl krok po kroku?

Zwykle w wielu serwisach udzielających pożyczki, składanie wniosku rozpoczyna się od wybrania kwoty oraz terminus płaty zobowiązania. W przypadku serwisu Credit.pl jest nieco inaczej. Mianowicie Klienci ubiegający się o chwilówkę w firmie Credit.pl są zobowiązani w pierwszej kolejności do rejestracji swoich danych osobowych. Gdy rejestracja zakończy się potwierdzeniem poprzez wysłanie wiadomości SMS, będzie można przejść do kolejnego etapu. Potwierdzenie danych osobowych odbywa się za pośrednictwem usługi Instantor. W ten sposób serwis Credit.pl jako jeden z nielicznych unika stawiania swoich Klientów w niezręcznej sytuacji, jaką jest dokonanie przelewu weryfikacyjnego.

Kolejnym krokiem rzeczywiście jest wzięcie pożyczki na dogodnych warunkach. Jako nowy Klient możesz pożyczyć aż 1200 złotych bez oddawania żadnych dodatkowych kosztów. We wniosku musisz podać nie tylko kwotę, jaką jesteś zainteresowany oraz termin spłaty. W formularzu powinien znaleźć się numer personalny, jaki został Ci przydzielony podczas rejestracji Twoich danych osobowych. Ponadto musisz dołączyć numer Klienta, numer telefonu lub też numer poprzedniej umowy, jeżeli pożyczasz po raz kolejny.

Wysłany wniosek jest weryfikowany pod względem Twojej zdolności kredytowej, a także historii kredytowej. Pożyczkodawca, który stwierdzi, że spełniasz wszystkie warunki na pewno pozytywnie, rozpatrzy Twój wniosek. Poprzez kontakt telefoniczny zostaniesz poinformowany o przyznaniu Ci pożyczki. Weryfikacja Twojego wniosku powinna zająć nie więcej niż 15 minut. Oczywiście pod warunkiem, że wniosek został przesłany w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta. W innym przypadku na rozpatrzenie swojego wniosku będziesz musiał czekać do najbliższego dnia pracy serwisu.

Akceptacja wniosku pociąga za sobą kolejne kroki wykonywane przez samego Pożyczkodawcę. Do nich zalicza się między innymi przesłanie Pożyczkobiorcy na Trwałym Nośniku takich dokumentów jak:
- Ramowa Umowa Pożyczki
- Formularz Informacyjny
- Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki
- wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki


Wszystkie dokumenty, Pożyczkobiorca jest zobowiązany przesłać z własnym podpisem, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu otrzymania ich od Pożyczkodawcy. Jeżeli mimo wszystko Klient nie podpisze tych dokumentów albo w ogóle ich nie wyśle, to i tak pożyczka zostanie uznana za zaciągniętą.

Klienci korzystający z pożyczki zobowiązują się do terminowej spłaty zobowiązania. Jeżeli tego nie uczynią, zostają obarczeni kosztami nieterminowości oraz pozostałymi konsekwencjami. Dodatkowo Klienci mają możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki. Spłata może być dokonana w całości bądź też jedynie w części. Wtedy koszty pożyczki zostaną automatycznie obniżone za niewykorzystany okres spłaty.

Podczas dokonywania spłaty pożyczki, Klient w tytule przelewu musi podać numer PESEL bądź numer pożyczki. Wtedy przelew zostanie zaksięgowany prawidłowo. Jeżeli termin spłaty przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy jest on przeniesiony na najbliższy dzień roboczy. Pożyczka może zostać spłacona przez osobę trzecią bądź też z innego rachunku bankowego. Jednak w tym celu w tytule przelewu muszą się znaleźć dokładnie wszystkie informacje, które potwierdzają na poczet kogo, jest wpłacana konkretna kwota.

Do kosztów pożyczki zaliczają się przede wszystkim odsetki naliczane według Tabeli Opłat, jak i również prowizja. Dane na temat wysokości kosztów dołączane są do Ramowej Umowy Pożyczki. Zatem każdy Klient decydujący się na zaciągniecie chwilówki, jest to wszystkich opłatach natychmiast informowany. Wysokość odsetek kapitałowych jest uzależniona od wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 3,5 punktów procentowych. Jeżeli dojdzie do zmiany wysokości odsetek, Pożyczkobiorca zostanie o tym automatycznie powiadomiony.

Podczas spłaty pożyczki w wyznaczonym terminie, należy wziąć pod uwagę również godzinę sesji międzybankowych. Ponieważ za moment spłaty pożyczki uznaje się dzień zaksięgowania przelewu na koncie Pożyczkodawcy. Zatem posiadając konta osobiste w innych bankach niż:
- BZ WBK
- Bank Pekao S.A.
- mBank
- Getin Bank
- Alior Bank
- Bank Millennium
- PKO Bank Polski


Czas księgowania wszystkich przelewów wychodzących i wchodzących jest dłuższy. Należy uwzględnić go nie tylko w czasie spłaty pożyczki, ale również na każdym etapie rejestracji i weryfikacji danych osobowych.

Klienci spłacający tylko część pożyczki, muszą liczyć się z tym, że pieniądze zostaną zaksięgowane przez Pożyczkodawcę według następującej kolejności:
- opłaty naliczane za wysyłane monity
- karne odsetki naliczone za opóźnienia w spłacie
- prowizja
- pożyczony kapitał
Klienci mający poważne problemy ze spłatą swoich zobowiązań w wyznaczonym terminie powinny jak najszybciej skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Dzięki temu istnieje możliwość rozłożenia całego zobowiązania na dogodne raty lub też przedłużenia terminu spłaty. Unikanie odpowiedzialności może doprowadzić wyłącznie do poważnych konsekwencji, które polegają na naliczaniu odsetek karnych, a także wszczęcia procesu windykacyjnego.

Każdemu Pożyczkobiorcy przysługuje możliwość odstąpienia od umowy. Ma prawo do skorzystania z tej opcji w terminie 14 dni od momentu zawarcia umowy z Pożyczkodawcą. W tym celu należy wysłać wypełnione oświadczenie o odstąpieniu. Wzór tego oświadczenia Pożyczkobiorca otrzymuje zaraz po pozytywnej decyzji o udzieleniu pożyczki.
Odstąpienie od umowy jest bezpłatne. Jednak Pożyczkobiorca musi zwrócić nie tylko pożyczony kapitał, ale i również odsetki, jakie zostały naliczone za cały okres spłaty kredytu. Musi tego dokonać najpóźniej w terminie 30 dni od momentu wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

WEŹ POŻYCZKĘ

Możliwość przedłużenia pożyczki

Pożyczkobiorcy, którzy nie są w stanie spłacić pożyczki w terminie, mogą skorzystać z możliwości wnioskowania o przedłużenie terminu spłaty. Takie rozwiązanie odbywa się wyłącznie w oparciu o zapis w art. 33 ustawy o kredycie konsumenckim. Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość oddalenia wniosku bez podania przyczyn swojej decyzji.

Koszty nieterminowości

Brak spłaty w terminie doprowadza do naliczania kosztów nieterminowości wraz z poniesieniem pozostałych konsekwencji. Do podstawowych kosztów nieterminowości zaliczają się odsetki karne, które są naliczane według art. 481 ust. 21 Kodeksu Cywilnego. Ich wysokość jest określana, jako dwukrotność wysokości odsetek ustawowych wynoszących sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spłacie Klient będzie na bieżąco informowany o ewentualnych podwyżkach oraz obniżkach.

Do pozostałych konsekwencji związanych z brakiem terminowej spłaty pożyczki zalicza się również możliwość przekazania praw do czynności egzekucyjnych innemu podmiotowi. Koszty związane z przeniesieniem czynności na inny podmiot spoczywają po stronie Klienta. Brak spłaty pożyczki w ciągu 60 dni od momentu pierwotnego terminu uregulowania pożyczki, a także 30 dni od wysłania pierwszego monitu, umożliwia Pożyczkodawcy wpisanie danych osobowych Klienta do rejestru dłużników. Jest to możliwe, jeżeli całe zobowiązanie przekracza sumę 200 złotych.

Podsumowanie firmy

Serwis Credit.pl jest miejscem, w którym można szybko pożyczyć pieniądze na dowolne cele. Pożyczkodawca wyróżnia się przede wszystkim odpowiedzialnym udzielaniem wsparcia finansowego wyłącznie osobom, które są w stanie spłacić pożyczkę. Dlatego Klienci są dokładnie sprawdzani pod względem swojej historii oraz zdolności kredytowej. Pożyczka w wysokości od 100 do 4000 złotych jest dostępna dla stałych Klientów. Jednak po drodze firma oferuje wiele bonusów i rabatów, dzięki czemu koszty pożyczki nie są aż tak wysokie. Tym bardziej że nowi Klienci mogą skorzystać z promocyjnej oferty, jaką jest pierwsza pożyczka całkowicie za darmo. W serwisie Credit.pl można nie tylko pożyczać pieniądze, ale i również zarobić. Wszystko dzięki specjalnemu bonusowi polegającemu na polecaniu swoich znajomych za atrakcyjne wynagrodzenie. Za każdą poleconą osobę, która zdecyduje się na skorzystanie z oferty, osoba biorąca udział w programie zyska wynagrodzenie w wysokości 15 złotych. Taka kwota może być dla Ciebie nie tylko zarobkiem, ale również zostać potraktowana jako ulga w kolejnej pożyczce, jaką chcesz zaciągnąć na swoje konto.

WEŹ POŻYCZKĘ

Opinie o firmie credit.pl

 • wkurzona

  Taktyka szeroko stosowana - pieniadzę dostaniesz bez problemu, ale jak nie mozesz spłacić to dobijemy cie jeszcze bardziej. pozyczylam niewielka kwote, ale niestety nie moglam splacic jej w terminie. wnioskowalam o mozliwosc przedluzenia splaty, jednak moja prosba zostala odrzucona. oczywiscie zdana przyczyna nie zostala podana. nie dajcie sie nabrac na taka mozliwosc, bo i tak jej nie dostaniecie. w koncu zadna firma nie chce, zeby dodatkowa kasa przeszla jej kolo nosa.. brak szacunku do klienta

 • Zadowolona

  A ja nie rozumiem Pani, która dodała poprzednią opinię. Przeciez to logiczne, że możliwość wydłużenia spłaty pożyczki żadnej firmie się nie opłaca. Poza tym, jak ktoś decyduje się na "chwilówkę" to powinien być świadomy tego, że za chwilę te pieniądze musi oddać. Nic nowego, a zasada powszechnie stosowana. Moim zdaniem trzeba z rozsądkiem podejśc do swoich planów i potrzeb, a nie pochopnie pożyczać i później mieć problem. Ja z serwisu credit.pl jestem zadowolona.

 • Marek

  Skusiłem się na pierwszą pozyczkę w credit.pl i się nie zawiodłem. dostałem pieniądze, spłaciłem tylko kapitał i nie miałem żadnych problemów oraz niemiłych zaskoczeń. jednak przy kolejnej pożyczce zdziwiłem się, jak małą kwotę mogę pożyczyć. Dojście do maksymalnej kwoty zajmuje naprawdę duuuużo czasu! Jest to minimum pół roku, zakładając, że pożyczke bierzesz co miesiąc...

 • Myszka

  Wniosek odrzucony. jestem pewna, ze nie widnieje nigdzie jako dluznik, wiec nie rozumiem takie decyzji... :(

 • sabina

  Moja ocena wynika głownie z mega profesjonalnej obsługi pracowników infolinii. Ich wiedza oraz pozytywne i uprzejme podejście do klienta to naprawdę rzadkość w dzisiejszych czasach! Podziwiam i dziękuję :) pożyczka została przyznana mi bez problemu i już kilka godzin później mogłam cieszyć się z pieniędzy na koncie. Polecam każdemu wahającemu się! :)

 • gustaw

  Serwis dostałby pięć gwiazdek, gdyby nie obostrzenia w kwestii wieku osób, które pożyczkę mogą dostać. Niespełna 70-latkowie są jeszcze często czynni zawodowo i wielu z nich nie miałoby problemu ze spłata pożyczki. Niestety przez to nie moge polecić serwisu większości swoich znajomych. A szkoda... 15 zł za każdego poleconego to niedużo, ale zawsze jakiś grosz!

 • guzik

  nie lubię niejasnych sytuacji i sprzecznych informacji. serwis, na którym jestem podaje inne informacje, niz te zawarte na stronie internetowej. firma staje się niestety niewiarygodna...

 • Jeżyk

  jako klient nie mam wiekszych zastrzezen do serwisu credit.pl. kozrystalem juz kilka razy z ich uslug i zawsze odbywalo sie wszystko sprawnie i praktycznie bezbolesnie. problem pojawil sie dopiero, kiedy polecilem ta firme swojemu znajomemu. z jego opowiesci nie bylo juz tak kolorowo.. mam troche mieszane uczucia, dlatego tylko 4 gwiazki

 • Monia

  Dziękuję za sprawne załatwienie tematu! Jestem bardzo zadowolona z usług serwisu credit.pl! Otrzymałam pożyczkę bez żadnych zbędnych formalności, niepokoi i problemów! Tyle, ile potrzebowałam. Wszystko zostało mi jasno przedstawione, dlatego też wiedziałam na co się piszę i jakie ewentualne koszty mogą się pojawić np. przy nieterminowej spłacie. Na szczęscie, żadnych przykrych niespodzianek nie było i pożyczke spłaciłam w terminie.

 • litus

  Pierwsza pożyczka przyznana bez problemu, drugi wniosek już odrzucony. nie wiem, dlaczego i to mnie martwi... oczywiście nigdzie informacji nie otrzymam, więc chyba pożegnam się z tym serwisem.

 • Mariusz

  Nie miałem większych problemów. Brałem jedną pożyczkę i wszystko odbyło się bez żadnych komplikacji. Również nie rozumiem dlaczego ludzie mają pretensje o to, że nie mogą spłacić "chwilówki" w terminie, przecież jak sama nazwa wskazuje, są to pieniądze, które otrzymujemy na krótki okres czasu. Zatem radzę najpierw zapoznać się z regulaminem, zanim będzie się miało pretensje, o własne niedopatrzenia.

 • Nie do końca

  Ja zawsze uważałam, że każda firma powinna pójść w razie czego na jakąś ugodę. Różne bywają sytuacje w życiu każdego człowieka, czyli mam rozumieć, że przez jeden głupi błąd mogę zadłużyć się na lata, bo firmie to najbardziej odpowiada? Nonsens

 • Mam problem jak wielu powyżej

  Również mój wniosek został odrzucony. Czy którakolwiek z osób zna przyczynę takiego stanu rzeczy? Dla mnie to bardzo uciążliwe, bo naprawdę potrzebuje pieniędzy. Wszystko pięknie, a potem dowiaduje się, że wniosek został odrzucony. Nie wiem czy problem tkwi po mojej stronie, czy też po ich, skoro tylu ludzi ma z tym problem...

 • Ogar

  Ludzie, prawdopodobnie większość waszych problemów wynika z tego, że nie umiecie czytać. Każdy z was może sprawdzić zasady pożyczki, a skoro bierzecie je bezmyślnie, żeby tylko otrzymać pieniądze, to nie dziwcie się, że się zadłużacie. Z resztą jesteście sprawdzani w rejestrze dłużników, więc może dlatego wasze wnioski zostały odrzucone?

 • Kasia

  Po miesiącu udało mi się uzyskać pożyczkę. Również na początku mój wniosek był odrzucony, jednak miesiąc później się udało. Nie wiem z czego to wynika, mimo wszystko uważam, że w chwilówkach taka sytuacja jest niedopuszczalna, w końcu powinny być udzielane szybko!

 • Muff

  Brałem już pożyczki kilka razy, więc mogę się wypowiedzieć. Generalnie na start można dostać niską kwotę, więc jeżeli kogoś to satysfakcjonuje, to bardzo dobrze, bo wraz z następnymi pożyczkami ta kwota się zwiększa. Oddawałem wszystko terminowo, więc nie miałem żadnego problemu, również z wnioskami, które nie były w moim przypadku odrzucane...

 • Ja mam znów inny problem

  Zaraz po zakończeniu technikum zacząłem pracować, mam stałe źródło utrzymania. Jeden raz w życiu zdarzyła mi się sytuacja, że potrzebowałem pieniędzy "na już", jednak nie miałem skąd ich dostać (ciężka sytuacja materialna w domu). Brałem pod uwagę różne możliwości, bo potrzebowałem raptem 800, które oddałbym za kilka dni, jednak zarówno w tej, jak i w innych instytucjach dowiedziałem się, że muszę mieć 21 lat. Oczywiście znalazłem w końcu taką, która nie miała wymogu wiekowego, jednak nie mogę tego pojąć - skoro mam PEWNE źródło utrzymania, to skąd wynika ta granica wieku? 18 lat jest zrozumiałe, no ale 21?

 • Kamila

  Po prostu DRAMAT. Wchodzę na stronę i wszystko wydaje się super, są suwaczki, mogę wybrać sobie kwotę, zrealizować prosty formularz, pieniądze mają być szybko, no i milion razy wniosek odrzucony, przecież tego nie da się znieść, o co chodzi?

 • Martyna

  Bardzo polecam! Pieniądze dostałam praktycznie od ręki, byłam bardzo zadowolona i wszystko odbyło się bez żadnych komplikacji. Jak dla mnie firma naprawdę jest warta polecenia, ponieważ wszystko odbyło się zgodnie z planem i przede wszystkim szybko. Spłaciłam również w terminie, więc nie spotkały mnie żadne, nieprzyjemne sytuacje, po prostu polecam wszystkim!

 • Pozytywne zaskoczenie

  Szczerze mówiąc nie słyszałem wcześniej o tych pożyczkach, jednak naprawdę pozytywnie się zaskoczyłem. Do 2000 pieniądze mogłem uzyskać za darmo, więc stanowiło to dla mnie naprawdę duży plus. Pieniądze wpłynęły bardzo szybko po zrealizowaniu formularza (nie było w nim naprawdę żadnych cudów, proste dokumenty do wypełnienia), także nie mogę powiedzieć nic złego na ich temat.

 • Cloe

  Niejasne zasady to chyba ich dewiza, nie wiadomo kompletnie co odwalą. Wpłaciłam pieniądze przed terminem, niby wszystko jest okej, a u nich oczywiście jest coś nie tak i ciągle tylko dostaję informację, że niby czegoś nie spłaciłam. To jakiś sposób, żeby naciągnąć klientów? W takim razie dziękuję bardzo, ale wolę skorzystać z usług innych firm, które tak nie kombinują.

 • Martunia

  Naprawdę nie spodziewałam się, że kiedykolwiek będę musiała wziąć pożyczkę. Każdy woli unikać takich sytuacji no ale cóż, zdarza sie i tak. Nie wiedziałam na jaką oferte sie zdecydować, więc mój wybór padł na creditpl, szczerze mogę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona, wszystko jak w umowie, bez żadnych problemów.

 • Wojtek

  Wszystko niby w porządku, jednak bardzo nie spodobała mi sie infolinia. Moim zdaniem osoba, która ze mną rozmawiała, była po prostu niemiła. Wydaje mi sie, że dzwoniąc i próbując się czegoś dowiedzieć, powinienem uzyskać odpowiedź, a nie tak, że ktoś odpowiada mi jakby chciał, a nie mógł. Więcej dowiedziałem sie w sieci, niż na tej całej infolinii.

 • Kubek88

  Po prostu dramat! Żeby sie czegoś dowiedzieć, trzeba dzwonić milion razy, nie można uzyskać informacji jakich się chce, z kolei jak oni dzwonią i zawracają głowę, to ciężko się odpędzić. Strona wygląda zachęcająco, niby wszystko ma być super, a jak przychodzi co do czego, to nie da się nic dowiedzieć, a potem nagle dowiaduję się, że coś jest nieopłacone i mój problem...

 • Misiek

  W sumie to prawie wszystko okej, trochę musiałem poczekać na przelew, dlatego daję 4, ale nie mam na co narzekać. Moim zdaniem całkiem dobra oferta, nie wiem czy długi czas oczekiwania był spowodowany problemami z moim bankiem czy coś u nich było nie tak, tak czy inaczej mogę polecić, to była moja pierwsza pożyczka i na całe szczęście się nie zraziłem

 • Katus

  Obsługa to dramat, dzwoni się i same Ukrainki, z którymi ciężko się dogadać. Ja rozumiem, że można zatrudniać osoby zza granicy, ale naprawdę muszą one pracować na infolinii? Człowiek dzwoni się czegoś dowiedzieć i albo zostaje niezrozumiany, albo odpowiedź, która pada, jest tak łamanym językiem, że również można się domyślać o co chodzi, już dzięki temu zrezygnowałam.

 • Pundek

  Moim zdaniem bardzo kiepska oferta. Przeglądałem oferty różnych banków, korzystałem również z wielu, ale ta wygląda bardzo słabo. Moim zdaniem zwykli naciągacze (zważywszy na to, że koszty są naprawdę wysokie), a regulamin i zasady wcale nie są klarowne. Mimo tego, że mam dobre doświadczenie z innymi firmami, to ta na pewno nie trafi do tego zaszczytnego grona.

 • Jan

  Kilka razy zdarzyło mi się, że potrzebowałem szybko pieniędzy, wszystko spłaciłem przed czasem, więc koszty takie jak w umowie. Również nie miałem żadnych problemów z infolinią, bez problemu dogadałem się z ludźmi, gdy miałem jakieś pytania. Przelew za każdym razem dostałem bardzo szybko, także jeżeli chodzi o wykonanie swoich obowiązków spisują się bardzo dobrze, mogę szczerze polecić.

 • Olcza

  Raz zdecydowałam się na ich usługi i mimo tego, że wszystko przebiegło bezproblemowo, to muszę przyznać, że ceny mają kosmiczne. W porównaniu do konkurencji wypadają po prostu słabo, ponieważ po przeliczeniu jest się zwyczajnie sporo w plecy. Spłaciłam wszystko terminowo, więc bez żadnych dodatkowych kosztów. Również muszę pochwalić obsługę, ponieważ z kontaktem nie było najmniejszego problemu, jednak można zdecydować się na lepszą firmę.

 • Olcza

  Raz zdecydowałam się na ich usługi i mimo tego, że wszystko przebiegło bezproblemowo, to muszę przyznać, że ceny mają kosmiczne. W porównaniu do konkurencji wypadają po prostu słabo, ponieważ po przeliczeniu jest się zwyczajnie sporo w plecy. Spłaciłam wszystko terminowo, więc bez żadnych dodatkowych kosztów. Również muszę pochwalić obsługę, ponieważ z kontaktem nie było najmniejszego problemu, jednak można zdecydować się na lepszą firmę.

 • Lucy

  Naprawdę nigdy nie podejrzewałabym, że będę zmuszona wziąć pożyczkę. Nawet jak w telewizji leciały reklamy różnych firm, to totalnie je ignorowałam, ponieważ wydawało mi się, że mnie nigdy nie spotka problem z finansami. Niestety zdarzyło się, że zostałam zmuszona do wzięcia pożyczki i po przyjrzeniu się różnym ofertom padło na creditpl. Obyło się bez żadnych problemów, wszytko jak w umówię, dlatego mogę polecić każdemu, mi bardzo pomogli.

 • Oscar

  Ta instytucja po prostu nie traktuje poważnie swoich klientów, albo zwyczajnie ja miałem takiego pecha. Mimo tego, że spłaciłem trzy pożyczki w terminie, to nie chcieli mi udzielić czwartej. Chętnie dowiedziałbym się dlaczego, bo dzwoniąc na infolinię słyszałem już mnóstwo wyjaśnień, szkoda tylko, że żadne pewnie nie jest prawdziwe.

 • Sam

  Po przyjrzeniu się bliżej kosztom, mogę stwierdzić, że są z kosmosu. Jestem aż w szoku, bo przeglądałam wiele ofert, jednak ta była chyba jedną z najmniej przystępnych. Nie wiem skąd tyle pozytywnych opinii, bo ja na pewno nie zdecydowałabym się na ich usługi. Mam wrażenie, że jest to typowa firma, która chce jak najwięcej "wycisnąć" z klienta.

 • Karollo

  Nie jestem zbyt zadowolony z ich usług i mam w sumie wrażenie, że firma dopiero uczy się, jak poruszać się po rynku. Nie są zbyt profesjonalni, robią wiele błędów, jednak może w przyszłości lepiej się rozkręcą? No cóż, zobaczymy, póki co nie ma zbyt za co chwalić, bo oferta jest mocno przeciętna i raczej nikogo nie zachwyci, ale jak to się mówi, tonący brzytwy się chwyta, nawet i takiej.

 • Beau

  Zależało mi na pieniądzach, które dostanę szybko i tak też się stało. Jestem zadowolona, wszystko spłaciłam w terminie i nie miałam zupełnie żadnych problemów. Zarówno strona, jak i infolinia były dla mnie bardzo przystępne i w ten sposób mogłam rozwiązać wszystkie problemy jakie miałam- za pomocą jednej rozmowy, czy też kilku kliknięć muszką.

 • Annie

  Wniosek był krótki i nie przysporzył mi większych problemów, dlatego mogę polecić osobom, które nie lubią zbyt skomplikowanych formalności. Strona również prosta w obsłudze, więc nie musiałam "błądzić". Wszystko zależy od naszych potrzeb, ja akurat potrzebowałam 800 złotych i creditpl doskonale sprawdził się w tym celu. Potem spłaciłam pieniądze w terminie, ogólnie zero problemów.

Dziękujemy!

Twoja opinia zostanie przetworzona i opublikowana w ciągu 24h

Twoja ocena firmy:

Prezentowane w serwisie oferty pożyczek pozabankowych przez Internet (tak zwane chwilówki), nie są udzielane przez serwis Procredit.pl lecz przez niezależne firmy zewnętrzne.

Procredit.pl to porównywarka chwilówek online, są to pożyczki pozabankowe, udzielane online bez wychodzenia z domu.

Porównujemy najpopularniejsze chwilówki na rynku, w tym pożyczki bez BIK, darmowe chwilówki i pożyczki na raty.

Procredit.pl jest niezależną porównywarką, nie jesteśmy powiązani z żadną z firm pożyczkowych, nie ingerujemy w opinie i oceny firm w naszym serwisie. Staramy się rzetelnie prezentować aktualne dane na temat każdej z pożyczki, jednak nie możemy zagwarantować ich zgodności z faktycznym stanem.

Przed zaciąnięciem pożyczki należy zawsze upewnić się co do kosztów zaciągnięcia chwilówki oraz kosztów związanych z nieterminowością. Nie należy zaciągać chwilówek na spłatę innych zobowiązań.