Wasza ocena firmy: 4/5

Ilość ocen firmy:

25

Alfa Kredyt jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, mającą siedzibę w Warszawie. Dlatego osoby zamierzające pożyczać pieniądze, mogą być spokojne, że mają do czynienia z polską spółką. Tym bardziej że serwis działa wyłącznie w oparciu o przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym, jak i również Ustawie o kredycie konsumenckim.

Z usług serwisu Alfa Kredyt mogą korzystać wszystkie osoby prywatne zainteresowane szybkimi pożyczkami, udzielanymi przez Internet. Za pierwszym razem, Klienci mogą wnioskować o kwotę w wysokości od 100 do 2000 złotych. Jednocześnie nowym Klientom należy się tak zwana darmowa chwilówka, czyli pożyczka bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. Kolejne pożyczki mogą być zaciągane na wyższą kwotę, czyli na sumę 4 tys. złotych. Okres spłaty również jest dopasowany do oczekiwań Klienta - waha się od 7 do 30 dni. Przy wykorzystaniu prostego kalkulatora można bardzo szybko oszacować, jakie parametry będzie miała idealna pożyczka. Dodatkowo Klienci mogą przeznaczyć pożyczoną kwotę na dowolny cel, bez podawania przyczyn w składanym wniosku. Pieniądze przelewane są w ciągu kilkunastu minut od zaakceptowania wniosku. W ten sposób często jeszcze tego samego dnia można rozporządzać finansami potrzebnymi do poradzenia sobie z różnymi problemami finansowymi bądź też realizacji wcześniej zamierzonych celów.

Oferta Alfa Kredyt - rodzaje pożyczek

Klient chcący ubiegać się o pożyczkę w serwisie Alfa Kredyt musi spełnić konkretne warunki:
- być w wieku od 21 do 65 lat
- posiada polskie obywatelstwo
- wykazywać się stałym adresem zamieszkania na terenie Polski - posiadać stałe dochody, a także wykazywać się odpowiednią zdolnością kredytową
- posiadać pozytywną historię kredytową (brak negatywnego wpisu do rejestru dłużników)
Dodatkowo Wnioskodawca musi wykazywać się posiadaniem własnego rachunku bankowego, numerem telefonu komórkowego, a także zarejestrowanym kontem e-mail. Wtedy wniosek zostanie najprawdopodobniej rozpatrzony w sposób pozytywny.

Głównym produktem oferowanym przez serwis Alfa Kredyt jest chwilówka. Szybka pożyczka udzielana przez Internet waha się w granicach od 100 do 4 tys. złotych. Jeżeli jednak jesteś nowym Klientem, to po raz pierwszy możesz wnioskować o pożyczkę w wysokości maksymalnie 2 tys. złotych. Nowi Klienci są objęci promocją polegającą na udzielaniu pierwszej pożyczki za darmo. Oznacza to pożyczenie, a także oddanie dokładnie takiej samej kwoty, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów.

Pożyczając pieniądze za drugim i każdym kolejnym razem, można wnioskować o pożyczkę w wysokości do 4 tys. złotych. W każdym przypadku okres spłaty wahać się będzie od 7 do 30 dni. W celu zapoznania się z kosztami pożyczki należy skorzystać z kalkulatora znajdującego się na stronie internetowej. W ten sposób rzeczywiście można bardzo szybko zorientować się, czy jesteś w stanie spłacić zobowiązanie, czy jednak należy skupić się na pożyczaniu nieco mniejszych kwot.

Jak wziąć pożyczkę w firmie Alfa Kredyt krok po kroku?

Zaciąganie pożyczki w serwisie Alfa Kredyt jest banalnie proste. W tym celu wystarczy skupić się wyłącznie na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Takie formalności muszą przejść wyłącznie nowi Klienci, którzy jeszcze na serwisie nie mają swojego konta. Gdy już wypełnisz wszystkie pola swoimi danymi osobowymi, następnym krokiem jest dokonanie przelewu weryfikacyjnego w wysokości 1 grosza. Konieczne jest również umieszczenie w tytule przelewu specjalnej regułki: „Przeczytałem/łam i zgadzam się z warunkami Regulaminu i Umowy Pożyczki od firmy Alfakredyt Sp. z o.o.”.

Serwis Alfa Kredyt posiada rachunki bankowe w następujących placówkach:
- Alior Bank
- mBank
- Bank Pekao
- PKO Bank Polski
- Bank Zachodni WBK


jeżeli nie masz rachunku w jednym z powyższych banków, to musisz się liczyć z przedłużeniem czasu księgowania. Termin ten jest uzależniony od konkretnych godzin sesji księgowania przelewów międzybankowych.

Po pozytywnej weryfikacji Twoich danych osobowych, a także rozpatrzeniu Twojego wniosku, otrzymasz zawiadomienie o przyznaniu pożyczki. Taką decyzję powinieneś otrzymać w ciągu kilku minut od momentu przesłania formularza. Posiadając konto bankowe w jednej z powyższych placówek, pożyczone pieniądze otrzymasz w ciągu kilkunastu minut. Natomiast brak rachunku osobistego w skorelowanych placówkach, oznacza nieco dłuższy okres księgowania. Zatem pieniądze możesz otrzymać w kolejnym dniu roboczym.

Jeżeli zamierzasz ubiegać się o pożyczkę po raz kolejny wystarczy, że dokładnie określisz jaka kwota Cię interesuje oraz w jakim terminie zamierzasz spłacić zobowiązanie. Takie decyzje możesz podjąć po wcześniejszym zalogowaniu się na swoje konto. Dzięki temu omijasz już proces rejestracji, a także weryfikacji swoich danych. Pamiętaj, że za pierwszym razem możesz wnioskować o maksymalną kwotę w wysokości 2000 złotych. Limit zostaje zwiększony dopiero przy kolejnej pożyczce pod warunkiem, że wcześniejsze zobowiązanie zostanie spłacone w terminie.

Klienci, którzy docelowo decydują się na zaciągnięcie pożyczki w serwisie Alfa Kredyt, jednocześnie biorą pod uwagę zobowiązanie wobec terminowej spłaty zobowiązania. Do kosztów pożyczki zaliczają się odsetki kapitałowe, a także pozostałe opłaty określone w Umowie Pożyczki.
Decydując się na spłatę pożyczki, należy koniecznie w tytule przelewu umieścić wyrażenie „Spłata pożyczki nr_”. Takie działanie daje gwarancję na to, że wpłata zostanie zaksięgowana na właściwym koncie. Jeżeli termin spłaty pożyczki przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy przesuwa się on automatycznie na najbliższy dzień roboczy. Należy tutaj uwzględnić placówkę, w której posiadasz rachunek bankowy. Ponieważ posiadanie rachunku w innej placówce niż w tych, w których posiada konta Pożyczkodawca, będzie oznaczać dłuższy okres księgowania wpłaty. W takim razie Klient, chcąc spłacić zobowiązanie w wyznaczonym terminie, powinien zachować odpowiedni okres czasu na zaksięgowanie przelewu. Właściwy termin spłaty pożyczki przypada na dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Pożyczkodawcy.

Klient dokonujący nieregularnych lub częściowych spłat powinien mieć świadomość tego, że wpłata jest księgowana kolejno na poczet:
- prowizji naliczanej za przedłużenie terminu spłaty
- prowizji udzielanej za udzielenie pożyczki
- odsetki naliczanych za brak terminowej spłaty
- pozostałej kwoty do spłaty


Każdy Pożyczkobiorca może skorzystać z przysługujących mu praw konsumenta. Dlatego w terminie 14 dni od momentu zawarcia umowy, Klienci mają prawo do odstąpienia od umowy. W tym celu musi złożyć odpowiednie oświadczenie w formie pisemnej, które kolejno należy przesłać pod adres siedziby Pożyczkodawcy. Odstąpienie od umowy może zostać również przesłane w formie elektronicznej, po wcześniej wykonanym skanie. Po przyjęciu odstąpienia od umowy Klient ma 30 dni od momentu wydania oświadczenia, na całkowitą spłatę swojego zobowiązania. Klient decydujący się na rezygnację z usług, nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

Jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości związane z udzielaniem Pożyczki lub też jej późniejszą spłatą, zachęca się Klientów do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta. Konsultanci są dostępni 7 dni w tygodniu, a dokładniej:
- od poniedziałku do piątku - w godzinach od 7:00 do 22:00
- w soboty i niedziele - w godzinach od 9:00 do 20:00


Tak duża dyspozycja ze strony Pożyczkodawcy sprawia, że istnieje naprawdę niewielkie ryzyko, by złożony wniosek o pożyczkę lub inny mail z zapytaniem, był rozpatrzony dopiero następnego dnia. Chyba że tego typu dokumenty oraz wiadomości będą wysłane po godzinach pracy Biura Obsługi Klienta. Wtedy odpowiedzi należy spodziewać się w następnego dnia rano.

WEŹ POŻYCZKĘ

Możliwość przedłużenia pożyczki

Pożyczkobiorcy korzystający z produktów finansowych serwisu Alfa Kredyt, mogą ubiegać się o przedłużenie okresu spłaty. O pierwsze przedłużenie, można ubiegać się wpłacając na ten cel konkretną prowizję. Musi ona zostać uregulowana w terminie nie późniejszym niż 7 dni od minięcia terminu spłaty pożyczki. Opłata powinna być wykonana dopiero w momencie zaakceptowania wniosku. Ponadto w tytule przelewu powinny znaleźć się informacje, czego dotyczy wpłata na konto Pożyczkodawcy.

Klient spłacający już kolejną pożyczkę w serwisie Alfa Kredyt może wnioskować o przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki na okres wynoszący aż 30 dni. W tym momencie należy jednak wziąć pod uwagę, że Pożyczkodawca ma prawo żądania spełnienia od Pożyczkobiorcy dodatkowych warunków. Wśród nich wymienia się przedstawienie gwarancji bankowej spłaty zobowiązania, bądź też poręczenia spłaty od trzech poręczycieli. Takim warunkiem może być również przedstawienie analizy statusu finansowego, jak i również zdolności kredytowej, które będą wykonane przez wskazany podmiot wykazujący się profesjonalnym działaniem. Wtedy wniosek o przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki musi być złożony nie później niż 5 dni przed upływem właściwego terminu spłaty zobowiązania.
Niezależnie od tego, którą z kolei spłacasz pożyczkę, a także mając na swoim koncie wcześniej regularnie spłacane zobowiązania, musisz liczyć się z odmową przedłużenia Terminu Spłaty Pożyczki. Pożyczkodawca nie ma obowiązku podawania przyczyny odrzucenia wniosku.

Koszty nieterminowości

Pożyczkobiorcy niespłacający swoich pożyczek w wyznaczonym terminie będą zmuszeni do poniesienia kosztów nieterminowości. Do nich zaliczają się odsetki za opóźnienie. Wyliczane są one na podstawie art. 481 ust. 21 Kodeksu Cywilnego. Na podstawie tych przepisów stanowią one dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych. Obecnie wysokość odsetek kształtuje się na poziomie 14% w skali roku. Jeżeli tylko dojdzie do zmian wysokości odsetek za opóźnienie, Klient zostanie o tym natychmiast powiadomiony.

Odsetki za opóźnienie, nie są jedynym rezultatem braku spłaty w terminie. Jeżeli wpłata nie nastąpi w czasie 30 dni od upłynięcia pierwotnego terminu, Pożyczkodawca ma prawo przekazać odzyskanie zadłużenia firmie windykacyjnej. Kolejnym krokiem jest wszczęcie postępowania sądowego. Wszelkie koszty związane z windykacją, a także zawierające w sobie opłaty postępowania sądowego, spoczywają po stronie Klienta.

Gdy Klient ma na swoim koncie przeterminowane zobowiązanie wynoszące co najmniej 200 złotych, a także od pierwotnego terminu minęło co najmniej 60 dni, oraz 30 dni od momentu wysłania pierwszego ponaglenia, Pożyczkodawca będzie mógł z powodzeniem przekazać dane osobowe Klienta do rejestrów dłużników. Są to Bazy Informacji Gospodarczej, a także Bazy Informacji Kredytowej. W ten sposób nieterminowy Pożyczkobiorca będzie miał poważne problemy z uzyskaniem kredytów oraz pożyczek w pozostałych instytucjach finansowych, oraz bankach.

Podsumowanie firmy

Potrzebujesz natychmiastowego wsparcia finansowego? Nie uśmiecha Ci się iść do banku, w którym istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że spytają Cię o powód zaciągania zobowiązania? W serwisie Alfa Kredyt wyzbędziesz się wszystkich tego typu dylematów. Firma udostępnia szybkie i bezpieczne pożyczki, z których środki finansowe możesz przeznaczyć na dowolny cel. Obecnie jest to najlepsze rozwiązanie dla osób, które nie lubią zbyt dużej ilości formalności. Wystarczy, że wypełnisz prosty wniosek i kilka tysięcy złotych znajduje się już w zasięgu Twoich rąk. Dodatkowym plusem oferty jest darmowa pożyczka, która kierowana jest bezpośrednio do nowych Klientów. W ten sposób możesz wnioskować o kwotę w wysokości od 100 do 2000 złotych i spłacić dokładnie taki sam kapitał, jaki wcześniej pożyczyłeś. Klienci, którzy mają przed oczami spóźnienie w spłacie, mogą zapobiec naliczeniu kosztów nieterminowości. Wystarczy w tym celu złożyć odpowiedni wniosek o przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki. Za odpowiednią opłatą zyskasz dodatkowy czas na zdobycie środków finansowych, na pokrycie swojego zobowiązania. Podczas ubiegania się o pożyczkę w Alfa Kredyt, nie zapomnij o dokładnym zapoznaniu się z treścią umowy. Wtedy na pewno nie będzie żadnych niespodzianek, które mogłyby Cię zaskoczyć podczas spłaty zobowiązania.

WEŹ POŻYCZKĘ

Opinie o firmie Alfa Kredyt

  • Marcin

    Świetna firma, dostałem chwilówkę w 15 minut, polecam każdemu!

Dziękujemy!

Twoja opinia zostanie przetworzona i opublikowana w ciągu 24h

Twoja ocena firmy:

Prezentowane w serwisie oferty pożyczek pozabankowych przez Internet (tak zwane chwilówki), nie są udzielane przez serwis Procredit.pl lecz przez niezależne firmy zewnętrzne.

Procredit.pl to porównywarka chwilówek online, są to pożyczki pozabankowe, udzielane online bez wychodzenia z domu.

Porównujemy najpopularniejsze chwilówki na rynku, w tym pożyczki bez BIK, darmowe chwilówki i pożyczki na raty.

Procredit.pl jest niezależną porównywarką, nie jesteśmy powiązani z żadną z firm pożyczkowych, nie ingerujemy w opinie i oceny firm w naszym serwisie. Staramy się rzetelnie prezentować aktualne dane na temat każdej z pożyczki, jednak nie możemy zagwarantować ich zgodności z faktycznym stanem.

Przed zaciąnięciem pożyczki należy zawsze upewnić się co do kosztów zaciągnięcia chwilówki oraz kosztów związanych z nieterminowością. Nie należy zaciągać chwilówek na spłatę innych zobowiązań.