Ocena firmy: 3.9/5

Ilość ocen:

18

Serwis ratanaplus.pl cieszy się bardzo dużą popularnością. Ze względu na niezwykle atrakcyjną ofertę, z pożyczki skorzystało już ponad 200 tys. osób. Nic dziwnego, Klienci mają pełne poczucie tego, że mogą zaufać Pożyczkodawcy oferującemu szybkie i bezpieczne pożyczki.

Firma wyróżnia się sporym doświadczeniem. Już od 5 lat znajduje się na polskim rynku, cały czas ulepszając swoją ofertę. Dodatkowo każdy Klient może liczyć na indywidualne traktowanie. W każdej chwili możliwy jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Dlatego, jeżeli dojdzie do jakichkolwiek problemów finansowych, lub wątpliwości podczas ubiegania się o pożyczkę, zawsze można skontaktować się z profesjonalnymi konsultantami.

Pożyczka chwilówka w Rata Na Plus

Serwis ratanaplus.pl wyróżnia się przede wszystkim pożyczkami ratalnymi. Dzięki tym produktom, możemy wnioskować o kwotę w wysokości od 800 do 5000 złotych z okresem spłaty wynoszącym od 3 do 12 miesięcy.
Na głównej stronie Pożyczkodawcy, od razu możemy znaleźć dogodny kalkulator. Dzięki niemu szybko będziemy mogli ocenić, z jaką ostatecznie kwotą będziemy mieli do czynienia, a także ile wyniesie nas miesięczna rata. W ten sposób możemy bez problemu ustalić, na jakie raty jesteśmy w stanie się przygotować. Jeżeli nasz budżet jest niestety bardziej okrojony, wystarczy wydłużyć okres spłaty, dzięki czemu koszt miesięcznej raty będzie od razu niższy.

Oczywiście, by w ogóle móc się ubiegać o pożyczkę ratalną w serwisie ratanaplus.pl należy wcześniej spełnić kilka podstawowych warunków. Do nich zalicza się między innymi posiadanie obywatelstwa polskiego, a także stałego adresu zamieszkania na terenie kraju. Pożyczkodawca udziela wsparcia finansowego wyłącznie osobom w wieku od 21 do 73 lat. Klient musi również wykazywać się własnym rachunkiem bankowym. Dodatkowo sprawdzana jest jego zdolność kredytowa, jak i również historia związana ze spłatą wcześniejszych zadłużeń.

Pożyczona kwotę możemy dysponować według własnego uznania. Nie musimy przedstawiać żadnych powodów, dla których jesteśmy zdecydowani właśnie na pożyczkę w serwisie ratanaplus.pl. Ponadto możemy być pewni, iż pożyczanie pieniędzy przebiega w pełni bezpiecznie. Wszystkie dane są szyfrowane, zatem nie ma możliwości przechwycenia ich przez niepożądane osoby. O popularności pożyczek w serwisie ratanaplus.pl świadczą przede wszystkim rosnące statystyki. Każdego roku przybywa coraz więcej zadowolonych Klientów, którzy nie tylko korzystają z oferty po raz pierwszy, ale również później bardzo chętnie wracają do serwisu.

Dodatkowym plusem jest na pewno to, iż pożyczka na raty jest dostępna przez całą dobę, a także siedem dni w tygodniu. Możemy zatem mieć gwarancję błyskawicznego przelewu, jeżeli tylko posiadamy rachunek w tym samym banku, w którym posiada Pożyczkodawca. W innym przypadku trzeba liczyć się z uzgodnionymi odgórnie sesjami międzybankowymi.

Jak wziąć pożyczkę w firmie Rata Na Plus krok po kroku?

Aby móc się ubiegać o pożyczkę ratalną w serwisie ratanaplus.pl, musimy przejść przez kilka podstawowych kroków. W pierwszej kolejności jesteśmy zobowiązani do wybrania dokładnej kwoty, jaką chcemy pożyczyć, a także ilości rat. Kolejnym krokiem jest przejście rejestracji naszych danych. W tym celu należy wypełnić formularz, w którym zostaną uzupełnione nasze dane.
Następnie należy wykonać symboliczny przelew weryfikacyjny w wysokości 1 grosza. W ten sposób serwis będzie mógł potwierdzić autentyczność naszych danych osobowych. Jeżeli całą procedurę przejdziemy w sposób pozytywny, będziemy mogli oczekiwać pożyczki na naszym koncie.

Jeżeli akurat w danym momencie nie dysponujesz gotówką na swoim koncie, a jednak bardzo Ci zależy na otrzymaniu pożyczki właśnie w tym serwisie, w każdej chwili możesz skorzystać z opcji natychmiastowej weryfikacji danych. Ten proces odbywa się przy pomocy usługi Kontomierz. Dzięki temu omijasz konieczność zapłacenia przelewu weryfikacyjnego, natomiast wszystkie Twoje dane zostaną natychmiast sprawdzone.

W momencie, kiedy otrzymujemy pożyczkę, jednocześnie otrzymujemy Harmonogram Spłat. W tym dokumencie znajduje się dokładny wykaz miesięcznych rat wraz z kwotami, jakie jesteśmy zobowiązani uregulować.
Czasami może się przydarzyć taka sytuacja, kiedy termin spłaty poszczególnej raty przypadnie w sobotę lub dzień wolny od pracy. Wtedy należy mieć na uwadze, że termin ten jest natychmiast przesunięty na najbliższy dzień roboczy. Tutaj istotną kwestią jest na pewno to, by przelew został zaksięgowany właśnie najpóźniej w dniu upłynięcia terminu spłaty. Dlatego termin przelewu wychodzącego, jeżeli obsługujemy konto w innej placówce niż te, którymi dysponuje Pożyczkodawca, powinien być wykonany zdecydowanie wcześniej.

Nie ma najmniejszego problemu z tym, by pożyczka została spłacona przez inną osobę lub też z innego numeru konta. W takiej sytuacji jednak należy koniecznie pamiętać o tym, by w tytule przelewu znalazły się takie informacje jak numer pożyczki lub i też numer PESEL Klienta.

Zdarzają się sytuacje w czasie których dochodzi do nieregularnych wpłat, które swoją wysokością odbiegają od kwot ustalonych w Harmonogramie Spłaty. W celu zachowania porządku w takiej sytuacji Pożyczkodawca ustalił priorytety kosztów, na poczet których będą księgowane takie przelewy. Taka lista priorytetów wygląda następująco:
- koszty związane z czynnościami windykacyjnymi
- odsetki związane z nieterminową spłatą zadłużenia
- odsetki kapitałowe najwcześniejszej raty, która jeszcze nie została uregulowana
- prowizja naliczona od najwcześniejszej raty, która jeszcze nie została uregulowana
- kapitał najwcześniejszej raty, która jeszcze nie została uregulowana
- odsetki kapitałowe bieżącej raty
- prowizja naliczona od bieżącej raty
- kapitał bieżącej raty


Nie ma najmniejszego problemu z tym, by Klient mógł skorzystać z możliwości wcześniejszej spłaty całego zobowiązania. W tym przypadku nie tylko nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, ale jeszcze przy okazji przysługuje mu zwrot wszystkich kosztów (w postaci odsetek kapitałowych oraz prowizji naliczanych do kolejnych rat), za tak zwany niewykorzystany okres.

Warto również zapoznać się z tabelą opłat i prowizji, która obowiązuje każdego Klienta. Na pewno do takich kosztów zaliczają się odsetki kapitałowe, które aktualnie wynoszą 10% w skali roku. Jeżeli zdecydujemy się na tradycyjną weryfikację naszych danych, to jeszcze dodatkową opłatą będzie przelew weryfikacyjny. Jednak tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z symboliczną kwotą na poziomie 1 grosza.

Takim kluczowym kosztem w przypadku udzielonej pożyczki jest również prowizja. Utrzymuje się ona na poziomie od 25% do 54,6%. Jej wysokość zależy od tego, jak długo zamierzamy spłacać zobowiązanie, a także jaką kwotę chcemy pożyczyć. Oczywiście takie koszty będziemy mogli bardzo szybko poznać po wpisaniu interesujących nas parametrów pożyczki do kalkulatora znajdującego się na głównej stronie.

Jeżeli w danym czasie będziemy mieli do czynienia z opóźnieniem w spłacie naszej pożyczki, to jednocześnie musimy liczyć się z poniesieniem z tego tytułu odsetek za opóźnienie. Jak już wcześniej wspomniano, wynoszą one dwukrotność stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych. Zatem mamy do czynienia z odsetkami utrzymującymi się na poziomie 14% w skali roku. Gdy będzie nas interesować aktualny stan odsetek za opóźnienie, wystarczy zajrzeć do art. 481 ust. 21 Kodeksu Cywilnego.

Pożyczkodawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za wcześniejszą spłatę pożyczki. Należy jednak mieć na uwadze to, że brak naliczania opłat dotyczy pożyczki pierwotnej. Natomiast, jeżeli będzie nam zależeć na spłacie tej pożyczki poprzez zaciągnięcie tak zwanej pożyczki refinansującej, to musimy spodziewać się uregulowania prowizji w wysokości od 25% do 54,6%. Tutaj również wszystko będzie zależeć od kwoty tej pożyczki, jak i również okresu kredytowania.

WEŹ POŻYCZKĘ

Możliwość przedłużenia pożyczki

Klienci, którzy mają problem ze spłatą pożyczki w wyznaczonym terminie, powinni jak najszybciej skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Niestety docelowo w ofercie nie ma mowy o jakimkolwiek przedłużeniu terminu spłaty. Takie rozwiązanie jeżeli już proponowane było w przypadku promocyjnych pożyczek krótkoterminowych.
Natomiast w sytuacji, kiedy już widzimy, iż przekroczymy termin płatności którejś z rat, należy jak najszybciej skonsultować się ze specjalistami. Wtedy zostanie opracowane dogodne rozwiązanie, dzięki któremu będziemy mogli z powodzeniem uporać się z naszym zobowiązaniem. Należy pamiętać o tym, by pod żadnym pozorem nie unikać tematu spłaty poza terminem i czekać, aż sytuacja rozwiąże się samodzielnie. Ponieważ z tego tytułu będziemy mogli ponieść naprawdę poważne konsekwencje w postaci kosztów nieterminowości.

Koszty nieterminowości

Niestety, jeżeli zaczniemy zalegać z płatnością pożyczki ratalnej, to przy okazji możemy spodziewać się również naliczenia kosztów nieterminowości. Do nich zaliczają się głównie odsetki za opóźnienie.
Obecnie odsetki karne wynoszą dwukrotność stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, jak i również 5,5 punktów procentowych. Jeżeli w czasie trwania umowy doszłoby do zmian w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, to oczywiście zostaniemy o tym natychmiast powiadomieni.

Trzeba zdawać sobie również sprawę z tego, iż w sytuacji kiedy zalegamy z płatnością pożyczki przynajmniej w terminie 30 dni od momentu minięcia dni terminu spłaty konkretnej raty, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy. To dla nas będzie oznaczać nakaz do natychmiastowej spłaty całego zobowiązania.

Oczywiście Pożyczkodawca ma całkowite prawo do tego, by jednocześnie nieterminowym Pożyczkobiorcom wysyłać monity. Są to najczęściej upomnienia w postaci wiadomości SMS, e-mail, listu, lub rozmowy telefonicznej.
Jeżeli mimo powyższej interwencji Pożyczkobiorca nadal nie spłaci swojej pożyczki w wyznaczonym terminie, Pożyczkodawca ma prawo do rozpoczęcia procesu windykacyjnego. Czynności windykacyjne najczęściej są przekazane innej firmie. To jest równoznaczne między innymi z przekazaniem wszystkich danych osobowych Klienta, łącznie z jego aktualnym adresem zamieszkania. Dodatkowo koszty podjętych działań windykacyjnych będą oczywiście spoczywać po stronie Pożyczkobiorcy.

Ostatecznym krokiem, jaki jest podejmowany w ramach odzyskania wierzytelności, jest skierowanie sprawy na drogę sądową. W tym przypadku również możemy mówić o przeniesieniu kosztów z tytułu postępowania sądowego na konto Pożyczkobiorcy.

Jeżeli zadłużenie wynosi minimum 200 złotych, a także minie przynajmniej 60 dni od momentu pierwotnego terminu spłaty, jak i również minimum 30 dni od daty wysłania pierwszego monitu, Pożyczkodawca ma prawo do umieszczenia naszych danych osobowych w bazach dłużników.

Podsumowanie firmy

Jeżeli zależy nam na szybkiej gotówce, ale jednocześnie chcemy mieć nieco więcej czasu na spłatę naszego zobowiązania, to pożyczka ratalna w serwisie ratanaplus.pl będzie idealnym rozwiązaniem. To właśnie w tym miejscu możemy ubiegać się o pożyczkę w wysokości od 800 do 5000 złotych z okresem spłaty wahającym się od 3 do 12 miesięcy.
W takim razie możemy swobodnie wybierać w jakich ratach będziemy w stanie spłacić nasze zobowiązanie, a także w jakim to będzie dokładnie terminie. Weryfikacja danych dla wielu osób jest czystą formalnością. Przede wszystkim dlatego, ponieważ Pożyczkodawca nie wymaga od nas żadnych zaświadczeń o dochodach, a także zabezpieczeń pożyczki w postaci poręczeń, bądź też zastawienia majątku.

Na pewno Klienci mogą liczyć na doskonały kontakt z Biurem Obsługi Klientów. Poprzez infolinię mogą kontaktować się z konsultantami w każdej sprawie. Zarówno w momencie, kiedy dopiero ubiegamy się o pożyczkę, jak i również w momencie, kiedy będziemy mieli jakiekolwiek problemy ze spłatą zobowiązania.
Zatem warto zastanowić się nad pożyczką ratanaplus.pl, tym bardziej że Pożyczkodawca jeszcze dodatkowo daje nam możliwość skorzystania z wielu promocji. Takie atrakcyjne oferty kierowane są sezonowo do nowych Klientów, jak i również bardzo często również do stałych Pożyczkobiorców.

WEŹ POŻYCZKĘ

Opinie o firmie Rata Na Plus

    Brak opinii, dodaj pierwszą!

Dziękujemy!

Twoja opinia zostanie przetworzona i opublikowana w ciągu 24h

Twoja ocena firmy:

Prezentowane w serwisie oferty pożyczek pozabankowych przez Internet (tak zwane chwilówki), nie są udzielane przez serwis Procredit.pl lecz przez niezależne firmy zewnętrzne.

Procredit.pl to porównywarka chwilówek online, są to pożyczki pozabankowe, udzielane online bez wychodzenia z domu.

Porównujemy najpopularniejsze chwilówki na rynku, w tym pożyczki bez BIK, darmowe chwilówki i pożyczki na raty.

Procredit.pl jest niezależną porównywarką, nie jesteśmy powiązani z żadną z firm pożyczkowych, nie ingerujemy w opinie i oceny firm w naszym serwisie. Staramy się rzetelnie prezentować aktualne dane na temat każdej z pożyczki, jednak nie możemy zagwarantować ich zgodności z faktycznym stanem.

Przed zaciąnięciem pożyczki należy zawsze upewnić się co do kosztów zaciągnięcia chwilówki oraz kosztów związanych z nieterminowością. Nie należy zaciągać chwilówek na spłatę innych zobowiązań.